2024-06-17 21:12:14
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1918-1940 m.
Kalvarija 1918-1940 metais.
Kalvarijos apylinkės 1918

1918 m.  rugpjūtis. Javapjūtė Kalvarijos dvaro laukuose. Antrame plane Šukvietinės miškas ir plytinė (Kušliškių kaimas).

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija. Lenkijos ir Lietuvos derybų delegacijos
Kalvarija 1920 rugsėjo 16-18 d. Lenkijos ir Lietuvos derybininkai, atvykę tartis dėl karo veiksmų tarp Lietuvos ir Lenkijos sustabdymo. Nuotrauka daryta Kalvarijoje Vižainio g. 20 (dabar Vytauto g. ?) Prie pastato durų kabančioje lentelėje įskaitomas įrašas "Pribuvėja...". Nuotraukoje (iš kairės): 1-mas URM Politikos departamento direktorius diplomatas Bronius Kazys Balutis, 5-as kapitonas Antanas Zurlys, 6-as generolas Maksimas Katchė, 7-as majoras Aleksandras Jakaitis, 10-as diplomas Valdemaras Vytautas Čarneckis. Ir labai labai panašus namas Vytauto g. [2013]
Kalvarija Pradžios mokykla
Kalvarija, 1921m. (užrašas nuotraukos kitoje pusėje: S.Kalvarijos Pradedamosios mokyklos II-ras skyrius 1921 metais), antroje eilėje nuo viršaus ketvirta iš kairės - p.Ona Micevičiūtė-Čaplinskienė (1910-2010). (Didesnė nuotrauka ©). Nuotrauka iš p. Tomo Čaplinsko albumo.
Geležinkelio tiesimo darbai šalia Kalvarijos
Geležinkelio Kazlų Rūda-Marijampolė-Kalvarija-Šeštokai statyba. Kalvarijos apylinkės, žemės darbai ties Kalvarijos miestu, 1922 metai. Šaltinis žurnalas Atspindžiai (publikuota epaveldas.lt)
Geležinkelis Kazlų Rūda-Šeštokai Kalvarijos geležinkelio stotis
Geležinkelio Kazlų Rūda-Marijampolė-Kalvarija-Šeštokai statyba. Kalvarijos geležinkelio stotis, 1922 metai. Šaltinis žurnalas Atspindžiai (publikuota epaveldas.lt)
Kalvarija 1923

1923 m. Kalvarija. Medinis tiltas per Šešupę pietinėje miesto dalyje.

Fotografiją pateikė www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija
1920-ieji Kalvarija, turgaus diena.
Kalvarijos Pradžios mokykla 1923
Kalvarija, 1923m. (užrašas nuotraukos kitoje pusėje: S.Kalvarijos Pradžios mokyklos II-ras skyrius 1923 metais), antroje eilėje šviesia taškuota palaidine - p.Ona Micevičiūtė-Čaplinskienė (1910-2010). (Didesnė nuotrauka ©). Nuotrauka iš p. Tomo Čaplinsko albumo.
Kalvarija 1920-1924 taryba

1924 m.  Kalvarijos miesto Tarybos (1920-1924m.) nariai. Sėdi (centre) ant grindų - Kalvarijos burmistras Eduardas Feiferis. Jam iš dešinės (guli) jo padėjėjas Abelis Bliumenzonas. Jam iš dešinės sėdi ant suolo (pasirėmęs ranka) Juozas Karpavičius. Jam iš kairės sėdi Zorochas Susnickis. Toje pačioje eilėje (sėdi ant Baltos puošnios kėdės) vaistininkas Romanas Niziolomskis. Stovi (pirmas iš kairės) J. Muskinas, trečias iš kairės Juozas Adomas Karalius.

Fotografas M. Vigderavičius. (už informaciją dėkojame p. A.Totoriui, p. T.Sadauskui)

Kalvarija 1925
1925 m. Kalvarijos ateitininkų abstinentų sekcija, fotografas M. Vigderavičius.
Kalvarija 1925
1925 m. Kalvarija. Pastatas Laisvės bei Dariaus ir Girėno g. sankryžoje Palyginimui 2007 metų nuotrauka.
Kalvarijos mokyklos mokinės
Kalvarija, 1925m. (užrašas nuotraukos kitoje pusėje: S.Kalvarijos Vidurinės mokyklos II-ros klasės mokinės 1925 metais), antroje eilėje sėdi iš krašto kairėje ant beržinio krėslo - p.Ona Micevičiūtė-Čaplinskienė (1910-2010). (Didesnė nuotrauka ©). Nuotrauka iš p. Tomo Čaplinsko albumo.
Kalvarija 1926 orkestras
1926 m. Kalvarijos ugniagesių orkestras su viršininku Romanu Niziolomskiu (sėdi 2 eilėje centre su šalmu), fotografas M. Vigderavičius.
Kalvarija 1926 m. Kariai

1926 m. Kalvarija. Lietuvos kariuomenės kariai. Spėjama, jog fotografuota prie statinio kareivinėse.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarijos vidurinės mokyklos III klasė 1926
Kalvarija, 1926m. (užrašas nuotraukos kitoje pusėje: S.Kalvarijos Vidurinės mokyklos III-ji klasė su klasės auklėtoju mokytoju J.Vasiliausku 1926 metais), klasės auklėtojui sėdi iš dešinės - p.Ona Micevičiūtė-Čaplinskienė (1910-2010). (Didesnė nuotrauka ©). Nuotrauka iš p. Tomo Čaplinsko albumo.
Kalvarijos psichiatrinė ligoninė 1927

1927 m. Prie Kalvarijos psichiatrinės ligoninės. Pirmoje eilėje dešinėje sėdi (su vaiku) gydytojas Jonas Kairiūkštis.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija Dvaras 1927

1927 m. Kalvarijos dvaras. Darbas skalbykloje, įkurtoje malūne. Fotografas Š. Sideris (atelje - Kalvarija, Laisvės g. 17)

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija Dvaras 1927

1927 m. gegužė. Kalvarijos dvaras. Ties liepa dvaro ūkvedžio J. Žukausko šeima. Kairėje pusėje – dvaro gyvenamasis pastatas, centre – malūnas.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija 1926
1928 m. Kalvarijos valsčiaus būstinė vasario 16- sios išvakarėse, fotografas I.  Fridbergas.
Kalvarija 1928
1928 m. Kalvarijos miesto ir valsčiaus savanoriai su apdovanojimais, fotografas M. Kazlauskas.
Kalvarija 1928 žydų mokykla
1928-1929 m. Kalvarijos žydų mokykla. Šaltinis www.yadvashem.org
Kalvarija, Laisvės paminklas 1928 Kalvarija Laisves paminklas

1928 m. Nuotrauka kairėje. Ką tik pastatytas Kalvarijos Karališkajame parke Nepriklausomybės paminklas su iškalta(apačioje) jo autoriaus Vinco Galinsko iš Brazavo pavarde.

1931 m. Nuotrauka dešinėje. Kalvarija, Nepriklausomybės paminklas Karališkajame parke, fotografas I. Mirlinas. Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija 1929
1929 m. rugpjūtis Kalvarijos pavasarininkų kongresėlio dalyvių eisena per senąjį Vilniaus gatvės tiltą link bažnyčios
Kalvarija Spaudos kioskas
1929 m. Kalvarijos Spaudos kioskas (ten pat kur ir dabar). Už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija, Siuvimo kursai 1929
1929 m. Kalvarija, “Singer kompanijos” organizuotų kirpimo, siuvimo ir siuvinėjimo kursų Kalvarijoje dalyviai, fotografas Z. Rozentalis.
Kalvarija Jurgežeriai 1929 m.

1929 m. liepos 29 d. Jurgežerių pavasarininkų kuopos 10-čio kryžiaus šventinimas,

fotogafas I. Fridbergas.

Kalvarija 1930
1930 m. Kalvarija. Vytauto Didžiojo paveikslo sutikimas Kalvarijoje ties naująja autobusų stotimi.
Lietuvių katalikiško jaunimo sąjunga Pavasaris Kalvarijoje
Kalvarija, 1930m. (užrašas nuotraukos kitoje pusėje:  "L.K.J.S. (Lietuvių katalikiško jaunimo sąjungos) "Pavasaris" Kalvarijos skyriaus pastatyto vakaro vaidinant Griniaus "Sąžinė" 5 veiksmų drama (sukurta 1929 m. Kaunas), artistai. 1930 - VD (Vytauto Didžiojo) m." Šioje nuotraukoje antroje eilėje trečia iš kairės sėdi p.Ona Micevičiūtė-Čaplinskienė (1910-2010). (Didesnė nuotrauka ©). Nuotrauka iš p. Tomo Čaplinsko albumo.
Kalvarijos miestas 1930
Kalvarija apie 1930. Prekybos gatvės vaizdas. Dvejais žirgais kinkytame vežime sėdi kalvarijietis Adomas Astrauskas ir dvi moterys
Kalvarija 1931
1931 m. Kalvarijos miesto savivaldybės Taryba 1924-1931m, fotografas I.  Mirlinas.
Kalvarija Autobusų stotis 1930-31
1931 m. Kalvarija Vairuotojai prie 1930 metais pastatytos autobusų stoties pastato.
Kalvarija, autobusų stotis
1930-1935 m. Kalvarijos autobusų stotis, fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija 1931 autobusų stotis
1931 m. Kalvarija. Autobusas Kalvarija-Marijampolė-Kaunas prie garažo.
Kalvarija 1931
1931 m. Kalvarija. Prekybos gatvės rytinė dalis link bažnyčios, fotografas I. Mirlinas.
Kalvarija 1931
1931 m. Kalvarija. Prekybos gatvės vakarinė dalis link jos sankryžos su Laisvės prospektu, fotografas I.  Mirlinas.
Kalvarija 1931
1931 m. Kalvarija. Šventinė eisena Prekybos gatvėje tie šaulių klubu, fotografas I. Mirlinas.
Kalvarija Cerkvė
apie 1930-1935 m. Kalvarijos Cerkvė, Fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarijos Bažnyčia
1930-1935 m. Kalvarijos bažnyčia, fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija 1932
1932 m. Kalvarijos Moterų katalikių draugijos narės su kunigu Pijumi Brazausku bažnyčios šventoriuje. Už jų matyti P. Brazausko paveikslas “Kristus laimina Kalvariją”, fotografas J. Fridbergas.
Kalvarija žydų skautai
Kalvarija, 1932m. (užrašas nuotraukos kitoje pusėje: "Atsiminimas. Pas žydų skautus vaišėse Suv. Kalvarijoje. 1932 metų gruodžio mėn." Fotografas - I. Mirlinas). (Didesnė nuotrauka ©). Nuotrauka iš p. Tomo Čaplinsko albumo.
Kalvarija 1932 m.
1932 m. Kalvarija medelių sodintojų eisena Vilniaus gatvėje ties kryžiumi. Pirmame plane (kairėje) burmistras Jonas Pajaujis, fotografas I. Mirlinas.
Kalvarija Miesto savivaldybė
1930-1935 m. Kalvarijos miesto savivaldybė, fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija Paštas
1930-1935 m. Kalvarijos paštas, fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija Mokykla
1930-1935 m. Kalvarijos pradinė mokykla, fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija 1932
1932 m. birželio 20 d. Tilto per Šešupę Vilniaus gatvėje statytojai
Kalvarija Tiltas
1930-1935 m. Tiltas Kalvarijoje, fotografas I.Mirlinas, už nuotrauką dėkojame kun.R.Kavaliauskui
Kalvarija, Laisvės ir Dariaus ir Girėno gatvių sankryža

1930-1935 m. Kalvarija, Laivės ir S.Dariaus ir S.Girėno gatvių sankryža. Nuotrauka daryta iš cerkvės bokšto.
Centre nuotraukos (gerai) matomas dviejų aukštų mūrinis namas ir už jo esantys namai (visas kvartalas) Antrojo Pasaulinio karo metu frontui traukiantis iš rytų į vakarus 1944 metais buvo subomorduoti ir po karo neatstatyti, šioje vietoje šiuo metu yra miesto skveras. Dešinėje dab. Savivaldybės pastatas. Pirmame plane esantis pastatas, vadintas "Portartūru", nugriautas 2011, šiuo metu čia naujas prekybos centras. Fotografas Jonas Rekis. Nuotrauką pasididinti galima ČIA.

Nuotrauką davė ir sutiko, kad būtų persiųsta http://maps4u.lt/ „Kalvarija fotografijose“ Kalvarijos gyventoja G.Lisauskienė

Kalvarija 1932
1932 m.  Kalvarijos ugniagesiai prie savo būstinės Prekybos aikštėje, fotografas I. Mirlinas
Kalvarija 1932 ugniagesiai
1932 m. rugsėjo 18 d. Kalvarijos ugniagesiai žygiuoja Vytauto Didžiojo gatve ties J. Vinickio kepykla, fotografas I. Mirlinas.
Kalvarija 1932
1932 m. Kalvarija. Vietoje buvusio (žr. Tiltas per Šešupę 1923 m.) medinio tilto per Šešupę statomas gežbetoninis tiltas plento į Suvalkus atkarpoje link kareivinių. Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt
Kalvarija Tiltas 1932
Po 1932 metų. Kalvarija. Kalvarijos jaunimas prie tilto per Šešupę (Dariaus ir Girėno g., į dešinę Suvalkai)
Kalvarija tiltas Vilniaus g.
1932. Kalvarija. Tiltas Vilniaus g. potvynio metu.
Kalvarija
Kalvarija. Dariaus ir Girėno gatvės atidarymas 1933 m. Šventės dalyviai išsirikiavę ties Dariaus ir Girėno bei Vytauto gatvių sankryža. Kampinis didelis trijų aukštų namas kuriame iki 1915 m. buvo Kalvarijos apskrities valdžios būstinė, o 1919-1936 m. žydų Progimnazija. Pastato kampe matyti Juozo Kilikevičiaus kirpykla.
Kalvarija 1933
1933 m. vasario 26 d. Kalvarijos lenkų vaidinimo grupės aktoriai
Kalvarijos dvaro pastatai
Apie 1933 m. Kalvarijos dvaro pastatai
Dvaro tiltas Kalvarija
1930-ieji. Kalvarija. Tiltas netoli Kalvarijos dvaro, ledonešis
Smalininkų kaimas 1933
1933 m. birželio 23 d. Joninių šventė prie Orijos ežero ties Smalininkų kaimu.
Kalvarija 1933
1933 m. rugsėjo 8 d. Kalvarija, Dariaus ir Girėno gatvės atidarymas. Juostą perkerpa burmistras Jonas Pajaujis, fotografas I. Mirlinas.
Procesija Kalvarijoje
1933 Procesija Kalvarijoje, fotografas I.Mirlinas
Kalvarijos skautai
1933 metai. Kalvarijos skautai. Vladislovas Čaplinskas sėdi kairėje paskutinėje eilėje. Fotografas I.Mirlinas. Už nuotrauką dėkojame p. Tomui Čaplinskui.
Kalvarija 1934

1934 m. Šaulių rikiuotė prieš bažnyčią.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija 1930-39

1930-1937 m. Kalvarija. Grupė kariškių ir civilių Prekybos aikštėje.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija 1934
1934 m. Kalvarija. Valstybinės psichiatrinės ligoninės personalas prie ligoninės pastato su direktoriumi Elizijumi Draugeliu (sėdi 5 iš kairės), fotografas tikriausiai I.Mirlinas
Kalvarijos Valstybinė psichiatrijos ligoninė
1934 m. Kalvarijos Valstybinės psichiatrijos ligoninės laboratorija, nuotraukoje Vladislovas Čaplinskas (1905-1995), dirbęs 1930-1940 m. šioje įstaigoje mediku, 1935-1940 vadovavęs Kalvarijos Valstybinės psichiatrijos ligoninės vaistinei ir laboratorijai. Fotografas I.Mirlinas. Už nuotrauką dėkojame p. Tomui Čaplinskui.
Kalvarijos psichiatrinė ligoninė
1934 m. Kalvarijos Valstybinės psichiatrijos ligoninės laboratorija, nuotraukoje Vladislovas Čaplinskas (1905-1995), Fotografas I.Mirlinas. Už nuotrauką dėkojame p. Tomui Čaplinskui.
Vladislovas Čaplinskas
1934 m. Kalvarijos Valstybinės psichiatrijos ligoninės laboratorija, nuotraukoje Vladislovas Čaplinskas (1905-1995), Fotografas I.Mirlinas. Už nuotrauką dėkojame p. Tomui Čaplinskui.
kalvarija 1934
1934 m. birželis  Kalvarijos Pradžios mokyklos IV skyriaus mokiniai savo klasėje prieš egzaminus su mokytoja Julija Kašelioniene, fotografas I. Mirlinas.
Kalvarija, Pirmoji Komunija
1934 m. Kalvarijos vaikai priėmę Šv.Komuniją su kunigu Vladu Aleksoniu šventoriuje prie bažnyčios
Kalvaraijos Dvaro malūnas 1935
1935 m. Kalvarijos dvaro malūno viduje (III aukštas)
Kalvarija 1934
1935 m. Kalvarijos savivaldybės atstovai savo būstinėje. Iš kairės į dešinę burmistro pavaduotojas Abelis Bliumenzonas, mašininkė Emilija Čereškaitė, burmistras Juozas Pinkus ir sekretorius Juozas Stasiulevičius.
Kalvarija 1935
1935 m. spalio 27 d.  Kalvarijos Ugniagesių komanda su vėliava prie savo būstinės švenčianti savo veiklos 35-tį. Priekyje ugniagesių orkestras, už jo sėdi iš kairės į dešinę prekybininkas Jonas Daugirdas, prekybininkas Juozas Daugirdas, burmistras Juozas Pinkus, ugniagesių komandos viršininkas Abelis Bliumenzonas, policijos nuovados viršininkas Antanas Bukaveckas, fotografas J. Rekis.
Kalvarija 1935
1935 m. Šaulių choras su savo vadovu J. Košūba (sėdi 2 eilėje centre)
Kalvarija knygnešiai 1935
1935-1936 m. Kalvarijos knygnešiai. Pirmoje eilėje sėdi: A. Zigmantaitė, M. Slavėnaitė, kun. M. Krupavičius, J. Kancleris, antroje eilėje stovi J. Luobikis ir P. Lietuvninkas. Už nuotrauką dėkojame gerb. N. Lietuvninkaitei
Kalvarijos Skautai
1935 Kalvarijos skautės, fotografas M.Vigdaravičius (didesnė nuotrauka, nuoroda)
Kalvarijos skautės
1935-1936 Kalvarijos Skautės (didesnė nuotrauka, nuoroda)
Kalvarijos skautės
1935-1936 Kalvarijos skautės (didesnė nuotrauka, nuoroda)
Kalvarijos gimnazistai
1936 Kalvarijos gimnazistai (didesnė nuotrauka, nuoroda)
Kalvarijos gimnazistės
1936 Kalvarija, gimnazistės
Kalvarija, gimnazijos mokiniai ir mokytojai
1935-1936 Kalvarijos gimnazijos mokiniai ir mokytojai
Kalvarijos skautai
1933 Kalvarijos skautų grupė su vyr.skautininku Juozu Šarausku (didesnė nuotrauka, nuoroda)
Kalvarijos skautai
1935-1936 Kalvarijos skautai su vadove p.Stanikūnaite
Kalvarijos vidurinės mokyklos mokytojai
1935 Kalvarijos mokyklos mokytojai
Kalvarijos skautai su mamomis
1932 Kalvarijos skautai motinos dieną su mamomis (antrame plane bažnyčia, pasididinti-nuoroda)
Kalvarijos skautės
193x-ieji  Kalvarijos skautės, Gegučių skiltis (pasididinti, nuoroda)
Kalvarijos mokiniai
1935-1936 Kalvarijos vidurinės mokyklos Raudonojo kryžiaus būrelis, fotografas E.Rekis (pasididinti, nuoroda)
Kalvarijos jaunimas
1935-1937 Kalvarijos jaunimas prie paminklo Motinai
Kalvarija 1935
1936 m. Kalvarijos Progimnazijos moksleivių išleistuvės. Iš kairės į dešinę sėdi mokytojai A. Matukonis, J. Matutis, K. Puišienė, S. Strimaitytė, direktorius J. Košys, kunigas J. Liutkevičius, A. Vaitiekūnas, fotografas J. Rekis.
Kalvarija 1936
1936 m. Laidotuvių procesija Turgaus aikštėje. Dešinėje ilgasis žydų parduotuvių pastatas "kromai"
Kalvarija 1936
1936 m. Kalvarijos panorama iš cerkvės bokšto žvelgiant bažnyčios link. Priekyje S. Kronzono ir Š. L. Kaplano ūkio mašinų sandėlis, fotografas I. Mirlinas.
Kalvarijos valstybinės psichiatrinės ligoninės tarnautojai
Kalvarijos valstybinės psichiatrinės ligoninės tarnautojai 1937 m. Nuotrauką galima pasididinti (nuoroda)
Kalvarijos Psichiatrinė ligoninė
Kalvarijos psichiatrinės ligoninės kiemas, fotografas J.Rekis (iki 1937 m.)
Kalvarijos psichiatrinė ligoninė
Laidotuvių procesija Kalvarijos psichiatrinėje ligoninėje.
Kalvarija, Psichiatrinė ligoninė
1936 Kalvarijos psichiatrinė ligoninė
Kalvarija, Vaistinė
Vaistininkas Jonas Keršulis (1889-1935) prie savo vaistinės Kalvarijoje.
Šešupė aukščiau Kalvarijos
1937 m. Reguliuota Šešupės vaga aukščiau Kalvarijos. Šaltinis epaveldas.lt
Kalvarijos miesto gyventojai
1937 m. Kalvarija. Šventė prie Nepriklausomybės paminklo A. Smetonos parke. Pirmame plane miesto valdininkai ir pradžios mokyklos mokiniai, antrame- įvairių organizacijų atstovai. Fotografas I. Mirlinas.
Kalvarija 1937
1937 m. Kalvarija. Prie Nepriklausomybės paminklo A. Smetonos parke išsirikiavę šaulių, savanorių, jaunalietuvių, ūkininkų sąjungos, ateitininkų, pavasarininkų ir katalikių moterų organizacijų atstovai su savo vėliavomis.
Kalvarija 1937
1937 m. Kalvarija. Juozo Daugirdo įvairių prekių krautuvė Laisvės g. Nr.26
Kalvarija 1938 tarnautojai
1938 m. Kalvarijos valsčiaus tarnautojai savo būstinėje. Iš kairės į dešinę mašininkė O. Kupstaitė, sekretorius V. Sasnauskas, pasiuntinys Naujokas, mokesčių inspektorė I. Burbaitė, viršaitis J. Eidukaitis, sekretorius J. Sasnys.
Kalvarijos lakinskų hidroelektrinė 1938

1938 m. Kalvarijos (Lakinskų) Hidroelektrinės viduje.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija Kalvarijos Lakinskų hidroelektrinė 1938

1938 m. gruodis. Kalvarijos (Lakinskų) hidroelektrinėje. Pirmoje eilėje, apačioje (iš kairės): Juozas Kučinskas, Juris Jonaitis, Juozas Greifenbergeris, Olbertas Šneideris. Antroje eilėje, viršuje (iš kairės): Evaldas Švarcas, Gediminas Žukauskas.

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija Elektrinė 1938

1938 m. Kalvarijos dyzelinės elektrinės Sodų gatvėje viduje

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt

Kalvarija Tabako sandėlis ir kontora 1930-1940

1930-1940 Kalvarija. Tabako sandėlis (dešinėje) ir kontora (kairėje) Sodų g. 33

Už nuotrauką dėkojame www.dvylikakedziu.lt


Kalvarija, tarpukaris
1935-1939 Kalvarija. Žydų kromai prie bažnyčios, gatvės panorama
Kalvarija 1938. Futbolo komanda
1938 m. Kalvarijo Šaulių futbolo komanda “Orija” su treneriu J. Kelerta (kairėje) ir rėmėju J. Daugirdu sporto aikštėje, fotografas Š. Sideris.
Kalvarija 1938
1938 m. Kalvarijos vaikų darželio auklėtiniai su auklėtojomis ir kunigu A. Jaudegiu prie savo pastato Kudirkos gatvėje.
Kalvarijos bažnyčia
1935-1940 m. Kalvarijos bažnyčia ir šventoriaus vartai, J.Rekio nuotrauka
Kalvarijos bažnyčios šventoriaus vartai, elgetos
1936-1939 Kalvarijos bažnyčios šventoriaus vartai, prie vartų tikėtina prekiaujančios moterys
Kalvarija 1939
1939 m. rugpjūčio 6 d.Šaulių bataliono šventė Kalvarijoje. Iš kairės į dešinę: Psichiatrinės ligoninės direktorius E. Draugelis (skaito sveikinimą), klebonas M. Krupavičius, plk. ltn. P. Žukas, generolas Tallat- Kelpša, švietimo ministras L. Bistras ir kt. Fotografas J. Miežlaiškis.
Kalvarija 1939
1939 m. Kalvarijos jaunimas prie Motinos paminklo A. Smetonos parke
Kalvarija 1939, Kreivukės kaimas
1939 m.  Šešupės vagos reguliavimo darbai ties Kreivukės kaimu.
Kalvarija 1939
1939 m. Kalvarijos pietinės dalies panorama nuo tilto per Šešupę
1939 Kalvarijos mokiniai prie mokyklos
1939 m. Kalvarijos mokiniai. Už nuotrauką dėkojame gerb. N. Lietuvninkaitei.
Kalvarija 1940
1940 m. Kalvarijos Pradžios mokyklos mokiniai ties bažnyčia su kunigu Antanu Jančiausku (kairėje) ir mokytoja Onute Urbonavičiūte (dešinėje) pasirengę išvykti aplankyti atgautąjį Vilnių.
Nuotraukos iš A.Totorio, B.Mašalaičio, T.Čaplinsko  rinkinių, interneto platybių ir privačių kolekcijų.
Publikuojant, talpinant internete, būtina nuoroda į maps4u.lt
Atnaujinta 2017 11 26
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,660,666 unikalūs lankytojai