2024-06-17 21:09:04
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· 1:25000
· 1:50000

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

RKKA (1918-1945) ŽEMĖLAPIAI

1918 gegužės mėnesį Visos Rusijos pagrindiniame štabe įkurta Karinė-topografinė valdyba (Военно-топографическое управление).
1919 spalio 10 Karinė-topografinė valdyba pervadinta į Karinių topografų korpuso valdybą (Управление корпуса военных топографов- УКВТ).
1921 m. vasario mėnesį Karinių topografų korpuso valdyba įėjo į sukurtos Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos (Рабоче-Крестьянская Красная Армия – РККА) Štabo sudėtį,
1923 gruodžio 10 dieną Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabo Karinių topografų korpuso valdyba reorganizuota į Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabo Karinį- topografinį skyrių (Военно-топографический отдел Штаба РККА).
1924 birželio 20 dieną Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabo Karinis- topografinis skyrius pertvarkytas į Karinę-topografinę valdybą (Военно-топографическое управление), kuri buvo atsakinga už aerofototopogarfinių, geodezinių nuotraukų gamybą, vadovavo moksliniams, astronominiams, geodeziniams, topografiniams ir kartografiniams darbams.
Nuo 1926 liepos 22 dienos iki 1931 sausio 2 dienos Karinė-topografinė valdyba buvo priskirta Vyriausiai Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos valdybai (ГУ РККА), nuo 1931 metų sugrąžinta į Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabo sudėtį.
Nuo 1931 m. birželio 21 dienos Karinė-topografinė valdyba pervadinta į Karinių topografų valdybą (Управление военных топографов).
Nuo 1934 metų lapkričio mėnesio Karinių topografų valdyba pervadinta į Karinės-topografinės tarnybos skyriumi (Отдел военно-топографической службы) ir su Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabu buvo įtraukta į Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Generalinio štabo sudėtį (Генеральный штаб РККА).
Nuo 1935 metų rugsėjo 26 dienos Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabas pertvarkytas į Generalinį štabą.
Nuo 1940 liepos Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Generalinį štabas pertvarkytas į Raudonosios armijos generalinį štabą su karine-topografine valdyba (Генеральный штаб Красной Армии - ГШ КА, Военно-топографическое управление).
1946 metų birželio mėnesį Raudonosios armijos generalinis štabas pervadintas į TSRS Ginkluotųjų pajėgų Generalinį štabą.
Kolekcijose sutinkami iki 1930-ųjų išleisti Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos žemėlapiai, kurių masteliai yra varstiniai, t.y. 1:42000, 1:84000, 1:420000... Žemėlapiai išleisti remiantis Carinės Rusijos imperijos analogiškais žemėlapiais, dalinai atnaujinus jų turinį, pasitaiko ir visiškai neatnaujintų leidinių. Reikėtų pastebėti, jog iki pat Antrojo Pasaulinio karo Raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos Štabo Karinės-topografinės tarnybos skyrius leido atskirus varstinio mastelio žemėlapius (ar žemėlapių rinkinius) arba žemėlapius masteliais 1:25000, 1:50000, 1:100000 pagal Carinės Rusijos imperijos žemėlapius tik dalinai atnaujinus (ar visiškai neatnaujinus) žemėlapių turinį. Reikėtų išskirti naujo pavyzdžio žemėlapius masteliais 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000, kurie buvo leidžiami po 1930-ųjų. Nauja nuosaiki žemėlapių suskirstymo sistema, ilgumos skaičiavimas nuo Grinvičo, reljefo atvaizdavimas tik horizontalėmis, kai kuriuose žemėlapiuose esantis vietovės aprašymas, kokybiškas spalvotas žemėlapių leidimas leido daugeliui valstybių laikyti šiuos žemėlapius pavyzdiniais. Savo turiniu naujo pavyzdžio topografiniai žemėlapiai taip pat nevienalyčiai – nuo originalios topografinės nuotraukos iki „šiek tiek“ pagal prieinamą topografinę medžiagą atnaujintų žemėlapių.
1:500000 RKKA mastelio žemėlapis apima teritoriją, lygią ketvirtadaliui RKKA žemėlapio, atitinkančio Tarptautinį žemėlapį masteliu 1:1000000, lapo (žiūr.pav.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-Г.
RKKA 1:500000
1:300000 RKKA mastelio žemėlapis apima teritoriją, lygią 1/9 RKKA žemėlapio, atitinkančio Tarptautinį žemėlapį masteliu 1:1000000, lapo (žiūr.pav.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys V-M-36.
1:300000 RKKA
RKKA žemėlapio masteliu 1:200000 lapai buvo leidžiami kelių skirtingų dydžių, atitinkamai ir žymėti keletu skirtingų būdų: vienoje iš numeravimo sistemų RKKA žemėlapis masteliu 1:200000 apima teritoriją lygią 1/36  RKKA žemėlapio, atitinkančio Tarptautinį žemėlapį masteliu 1:1000000, lapo (žiūr.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-XX.
1:200000
Antroje numeravimo sistemoje RKKA žemėlapis masteliu 1:200000 apima teritoriją lygią 1/18  RKKA žemėlapio, atitinkančio Tarptautinį žemėlapį masteliu 1:1000000, lapo (žiūr.žemiau). Šio žemėlapio lapų plotis dvigubai didesnis nei tokio paties mastelio žemėlapio, atitinkančio aukščiau paminėtą žymėjimo sistemą. Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-X.
1:2000000
Trečioje numeravimo sistemoje RKKA žemėlapis masteliu 1:200000 apima teritoriją lygią 1/9  RKKA žemėlapio, atitinkančio Tarptautinį žemėlapį masteliu 1:1000000, lapo (žiūr.žemiau). Šio žemėlapio lapų apimamas plotas 4 kartus didesnis nei tokio paties mastelio žemėlapio, atitinkančio pirmąją žymėjimo sistemą. Šio tipo RKKA žemėlapiai masteliu 1:200000 žymimi dvigubai: didžiausio miesto pavadinimu ir lapo numeriu (КИЕВ M-36-(4) skliausteliai tam, kad nesumaišyti su M1:100000 žemėlapiu) bei nurodomas visų 4 sudėtinių RKKA žemėlapių masteliu pavadinimas (M-36-XIII, XIV, XIX, XX).
RKKA 1:2000001:100000 RKKA mastelio žemėlapis apima teritoriją, lygią 1/144 RKKA žemėlapio, atitinkančio Tarptautinį žemėlapį masteliu 1:1000000, lapo (žiūr.pav.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-18.
1:100000
1:50000 RKKA mastelio žemėlapis apima teritorij1 lygią 1/4 RKKA žemėlapio masteliu 1:100000 lapo (žiūr.pav.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-18-Г.
1:50000
1:25000 RKKA mastelio žemėlapis apima teritoriją lygią 1/4 RKKA žemėlapio masteliu 1:50000 lapo (žiūr.pav.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-18-Г-в.
1:25000
Atitinkamai 1:10000 RKKA mastelio žemėlapis apima teritoriją lygią 1/4 RKKA žemėlapio masteliu 1:25000 lapo (žiūr.pav.žemiau). Atitinkamai žemėlapio lapo žymėjimo pavyzdys M-36-18-Г-в-2.
1:10000

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.02 sekundes 7,660,660 unikalūs lankytojai