2024-07-24 09:53:52
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

TARPUKARIO ESTIJOS ŽEMĖLAPIAI
Tarpukario Estijos žemėlapiai masteliu 1:200000
1:200000 mastelio žemėlapį 1933-1940 metais kartu su Latvijos kariuomenės Geodezine – Topografine dalimi (Armijas Štāba Ģeodēzijas Topogrāfijas dala) sudarė ir išleido Estijos kariuomenės gen. štabo topografijos - hidrografijos departamentas (Sv.St.Topo - Hüdrograafia Osakonna). 1:200000 mastelio žemėlapiai sudaryti pasinaudojus carinės Rusijos žemėlapiais, atnaujinus jų turinį. Reikia paminėti, jog žemėlapio rėmeliai ir vietovardžiai derinti su Latvijos kariuomenės generaliniu štabu, nes Latvija leido analogišką 1:200000 mastelio žemėlapį (Lietuva šio mastelio žemėlapį atsisakė leisti).
Žemėlapio lapai trapeciniai, rėmelių matmenys 1°30' ilgumos ir 1° platumos.
Žemėlapis išleistas 5 spalvomis. Žemėlapyje įbrėžtas geografinis tinklelis kas 5' platumos ir kas 10' ilgumos, rėmeliuose pažymėtos 1' padalos. Žemėlapio užrėmyje pateiktas administracinis suskirstymas lape, sutrumpinimai, sutartiniai ženklai bei gretimų lapų išsidėstymo numeriai.
Žemėlapio masteliu 1:200000 lapų pavadinimai įvardinti numeriu ir svarbiausio miesto vardu.

Estija, Latvija 1:200000
Rinktinis Tarpukario Latvijos ir Estijos žemėlapių masteliu 1:200000 lapas
Rinktinis tarpukario Estijos žemėlapių lapas (situacija 1936 m.), nuoroda
Rinktinis tarpukario Estijos žemėlapių masteliu 1:50000, 1:42000, 1:25000 lapas. Situacija 1936 m.
Tarpukario Estijos žemėlapiai masteliu 1:50000
Estijos kariuomenės gen. štabo topografijos - hidrografijos departamentas (Sv.St.Topo - Hüdrograafia Osakonna) planavo Estijos teritorijai išleisti 133 1:50000 mastelio žemėlapio lapus. Iki 1940 metų suspėta išleisti daugiau nei pusę planuotų lapų (maps4u.lt duomenimis 71).

Index 1:50000 EE
Rinktinis tarpukario Estijos žemėlapių masteliu 1:50000 lapas, situacija 1940 m. (skaitmenizuoti lapai pažymėti raudonai)

Žemėlapių masteliu 1:50000 lapai trapeciniai, standartinis rėmelių dydis 12′ platumas x 24′ ilgumos, skaičiuotos nuo Grinvičo (žemėlapio lapo dydis 60x55 cm). Pasitaiko netipinio dydžio žemėlapio lapų (109, 207, 305, 307, 909), kuomet užrėmyje atvaizduojamas menamo gretimo lapo turinys (pvz. salos). Žemėlapio lapai sunumeruoti triženkliais-keturženkliais skaičiais, kurių pirmas (ir antras, jeigu žymėjimas keturženklis) nurodo eilę, kurioje yra žemėlapis, du paskutiniai skaitmenys nurodo lapo vietą eilėje. Eilės numeruojamos iš šiaurės į pietus, lapo padėtis eilėje iš vakarų į rytus didėjimo tvarka. Lapas be skaitmens užvadintas ir didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimu.

Reljefas atvaizduotas horizontalėmis (kas 8 m.). Aukščiai nurodyti metrais. Dauguma lapų atspausdinti 4 spalvomis: turinys - juoda, vandenys - mėlyna, miškai - žalia, reljefas - ruda. Žemėlapių skaitomumas labai geras. Žemėlapyje įbrėžtas kilometrinis tinklelis. Užrėmyje pateikiama: lapo pavadinimas, kokiam administraciniam vienetui priklauso teritorija, atvaizduojama žemėlapyje, kas parengė žemėlapio lapą, žemėlapio laidos metai, gretimų lapų išdėstymo schema, papildoma informacija.

EE 1:50000

Bendras Tarpukario Estijos žemėlapio masteliu 1:50000 (lapo Nr. 312 Rakvere) vaizdas, 1935.

312 Rakvere

Tarpukario Estijos žemėlapio masteliu 1:50000 (lapo Nr. 312 Rakvere) fragmentas, 1935.

Tarpukario Estijos žemėlapiai masteliu 1:42000

Pietinei ir Pietrytinei Estijos teritorijoms panaudojus carinės Rusijos imperijos vieno varsto colyje (1:42000) žemėlapius buvo leidžiamas tarpukario Estijos žemėlapis masteliu 1:42000 (žiūr. rinktinį lapą). 1:42000 mastelio žemėlapius turėjo pakeisti 1:50000 mastelio žemėlapiai. Žemėlapių masteliu 1:42000 lapai trapeciniai, rėmelių dydis 10′ platumas x 15′ ilgumos, skaičiuotos nuo Pulkovo (lapas L-96 mažesnis). Žemėlapio lapai sunumeruoti dviženkliais skaičiais, lygiagrečiai dviejų skaičių žymėjimui nurodomas vieno varsto colyje žemėlapius atitinkantis romėniškų ir arabiškų skaičių žymėjimas, kur romėniškas skaičius nurodo eilutę, arabiškas lapo padėtį eilutėje. Žymėjimas atitinka Lifliandijos (Vidžemės, latv. Vidzemes guberņa) gubernijos carinės Rusijos imperijos 1-varsto colyje (1:42000) žemėlapių žymėjimui.

inter-war Estonia maps

Rinktinis lapas, kuriame pažymėti tarpukario Estijos žemėlapiai masteliu 1:42000

Reljefas atvaizduotas horizontalėmis. Dauguma lapų atspausdinti 3 spalvomis: turinys - juoda, didesnieji vandenys - mėlyna, reljefas - ruda. Žemėlapyje įbrėžtas kilometrinis tinklelis. Užrėmyje pateikiama: lapo pavadinimas, kokiam administraciniam vienetui priklauso teritorija, atvaizduojama žemėlapyje, kas parengė žemėlapio lapą, žemėlapio laidos metai, papildoma informacija.

Tarpukario Estijos 1:42000 žemėlapis

Tarpukario Estijos topografų išleisto žemėlapio masteliu 1:42000 L-88 bendras vaizdas (1920)

Sutinkama ir pusės varsto colyje (1:21000) tarpukario Estijos topografų išleistų žemėlapių. Žemėlapiai paprastai buvo išleisti 2 spalvomis (turinys juoda, horizontalės ruda spalva). Žemėlapių dydis 9′ ilgumos x 6′ platumos (taigi neatitiko carinės Rusijos imperijos analogiško mastelio žemėlapių dydžiui). Ilguma skaičiuota nuo Pulkovo observatorijos. Žemėlapio turinys perbraižytas iš carinės Rusijos imperijos 1:21000 žemėlapių, įnešti žemėlapio atnaujinimai.

Tarpukario Estijos žemėlapiai masteliu 1:25000

Estijos kariuomenės gen. štabo topografijos - hidrografijos departamentas (Sv.St.Topo - Hüdrograafia Osakonna) iš planuotų apie 500 žemėlapių masteliu 1:25000 Estijos teritorijai spėjo išleisti apie 1/5 (maps4u.lt duomenimis šiek tiek mažiau nei 100). Dauguma lapų išleisti šiaurinei, šiaurrytinei Estijos teritorijai, masyvas apėmė ir Pietrytinės Estijos teritoriją, kur buvo leisti 1:42000 mastelio žemėlapiai.

Index EE 1:25000

Rinktinis Tarpukario Estijos 1:25000 mastelio žemėlapių lapas (skaitmenizuoti rausvai pažymėti lapai)

Žemėlapio lapai sunumeruoti dviejų skaitmenų grupėmis. Pirma vieno-dviejų romėniškų skaitmenų grupė nurodo eilutę (nuo I iki XX), antra dviženklių romėniškų skaitmenų grupė nurodo lapo vietą eilutėje. Lapo pavadinimą sudaro dvi skaitmenų grupės ir didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimas lape. Alternatyvus 1:25000 žemėlapių žymėjimas pagal 1:50000 mastelio žemėlapių lapus. Kiekvieną 1:50000 mastelio žemėlapį padengia 4 1:25000 mastelio žemėlapio lapai. Atitinkmai 1:25000 mastelio žemėlapio lapas gali būti užvardintas kaip 1:1:50000 mastelio žemėlapio lapas, nurodant 1:25000 mastelio žemėlapio lapo padėtį (pvz.: XVII-43 Räpina lapas gali būti įvadintas 915-Ka Räpina pavadinimu).

Petseri apylinkėms išleistas žemėlapis masteliu 1:25000 (Petseri Laskeplatsi plaan) įvardintas kaip 1:42000 mastelio topografiniai tarpukario Estijos žemėlapiai (L-85, ...).

Įpastinis 1:25000 mastelio žemėlapių lapų dydis 6′ platumos x 12′ ilgumos (dvigubų lapų pvz.: II-27-28 Naissaare 6′ platumos x 24′ ilgumos arba lapų II, III-31 Harjumaa 12′ ilgumos x 12′ platumos). Nestandartiniai, paprastai pasienio, lapai gali būti mažesni (pvz.: VII-42 Alajõe lapo dydis 6′ platumos x 4′ ilgumos) arba didesni (pvz. lapas VII-41 Kauksi). Ilguma senesnės laidos 1:25000 mastelio žemėlapiuose (maždaug 1929-1930) skaičiuota nuo Pulkovo (lygiagrečiai pateikta ir nuo Grinvičo), velesnės laidos žemėlapiuose - nuo Grinvičo.

Reljefas žemėlapiuose masteliu 1:25000 atvaizduotas horizontalėmis (laiptas dažniausiai 2 metrai, pietrytinių lapų - 4 metrai, pasitailo lapų su varstinės sistemos horizontalių aukščiu pvz. 4,26 m.).

Pačių pirmųjų laidų (neatnaujinti) 1:25000 mastelio Estijos topografiniai žemėlapiai buvo leidžiami viena (juoda) spalva. Vėlesni žemėlapiai buvo leidžiami spalvotai. Ankstyvesnių laidų 1:25000 mastelio žemėlapiuose žemėlapio turinys pateiktas juoda spalva, vandenys mėlyna spalva (keli atspalviai), horizontalės ruda spalva (tokių lapų dauguma), vėlesnių laidų 1:25000 žemėlapiuose papildomai miškai pažymėti žalia spalva.

II-34

Bendras 1:25000 mastelio žemėlapio II-34 (1924, 1925) vaizdas

II-34

1:25000 mastelio žemėlapio II-34 (1924, 1925) fragmentas, žemėlapis atspausdintas 3 spalvomis

VI-38

1:25000 mastelio žemėlapio VI-38 Ädara (1932) fragmentas, žemėlapis išleistas 4 spalvomis.

Tarpukario Estijos žemėlapius plačiai naudojo sovietų ir vokiečių topografai Antrojo pasaulinio karo metu, ruošdami RKKA 1:25000 ir Ostland 1:25000 serijų žemėlapius Estijos teritorijai.

Tarpukario Estijos kadastriniai žemėlapiai masteliu 1:10000. Rinktinis lapas.

Ūkio reikmėms Tarpukario Estijoje išleisti kadastriniai žemės valdų žemėlapiai masteliu 1:10000. Žemėlapiai numeruoti dviejų skaitmenų grupe. Pirma skaitmenų grupė (romėniškais skaičiais) nurodo, kurioje eilėje yra lapas, antroji skaitmenų grupė (arabiškais skaitmenimis) nurodo lapo vietą eilėje. Kadastriniai žemėlapiai išleisti viena spalva.

Kolekcijoje surinkti visi parengti ir išleisti kadastriniai tarpukario Estijos žemėlapiai masteliu 1:10000.

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,694,122 unikalūs lankytojai