2024-06-17 20:35:12
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· Atlasai

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1:152500 (Textoro-Sotzmano) 1807-1808
Rinktinis Naujos Rytų Prūsijos provincijos karinio žemėlapio (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen) lapas
Po trečiojo 1795 m. Lietuvos ir Lenkijos padalijimo tarp Rusijos ir Prūsijos Lietuvos Užnemunė kartu su Lenkijos dalimi sudarė Naujosios Rytų Prūsijos teritoriją. Administraciniams, politiniams ir ekonominiams interesams išreikšti praktiškai buvo reikalingas šios teritorijos žemėlapis, todėl mesta pajėgos jam sudaryti.
Vadovaujant Prūsijos kariuomenės generalinio štabo viršininkui (ir generaliniam kvartirmeisteriui bei inžinierių korpuso vadovui) generolui leitenantui Levinui von Geusau (Levin von Geusau, 1734-1808), žemėlapių atramos pagrindui sukurti buvo atliekama trianguliacija (1795-1803) ir kartu daroma 1:33 300 mastelio nuotrauka. Taikant trianguliaciją apsiribota viena trikampių grandine (nors iš Trianguliacijos schemos matyti, jog buvo ir pagalbinė trikampių grandinė, kuri galėjo tikslinti pagrindinės rezultatus), astronominiais stebėjimais nustatytos geografinės koordinatės ir susieta su Rylų Prūsijos teritorijos trianguliacija. Geografinės platumos nustatymo tikslumas buvo iki 5″ (apie 150 metrų), Naujosios Rytų Prūsijos trainguliacijos (1795-1803) atveju skirtumai tarp matavimų galėjo siekti iki 15″. Kaip trianguliacijos punktai buvo pasirinkta bažnyčių ir pilių bokštai, malūnai, viršukalnės. Bazė matuota grandine, žymint kas 10 prentų (1 prentas = 3,766 metro). Užnemunėje buvo viena bazė (žiūr. Trianguliacijos schemą) netoli Simno, kurios ilgis buvo 749,89 prento (kas atitinka 2824,1  metro). Trikampiuose paprastai 15-30″ tikslumu būdavo matuojami 2 kampai.

Naujosios Rytų Prūsijos trianguliacijos tinklas 1795-1803
Naujosios Rytų Prūsijos 1795-1803 m. trianguliacijos tinklas (1803, H.Kliewer)

Lietuvos Užnemunėje trianguliaciniai taškai buvo šiose vietovėse: Kudirkos Naumiestis (Neustadt), Virbalis (Wirballen), Šukiai (Schuckeln), Liukiai (Lucken, kalva pavadinimu Rabenberg (kasta kalva?)), Gražiškiai (Grasziski), Bambiniai (Bambiniki), Šleinės (Sleiny), Smalnyčėnai (Smolnica), Liubavas (Lubowo), Liudvinavas (Ludwinowo), Kalvarija (Kalwary), Trakėnai (Trokiany), Pelucmargiai (Polucmorgi), Kūlokai (Kulacken), Varnupiai (Warnupian), Daukšiai (Dauksze), Šlavančiai (Slawant), Skersabaliai (Skirsobale), Krosna (Krasno), Rudamina (Urdominnen, 2 taškai), Simnas (Simno), Kalesninkai (Kalleszniki), Ponkiškiai (Pankowcen), Krokialaukis (Krakopol), Likiškėliai (Likiszky), Miroslavas (Miroslaw), Laukintukai (Lokintan), Meteliai (Metellen), Seirijai (Serrey), Ostampas (tuometinio dvaro pavadinimu Janczuki vietovėje), Riečiai (Rzeczewo).

Topografinė nuotrauka buvo apimta 122 planšetėmis (originalais), iš kurių 33 teko Lietuvos teritorijai (žiūr rinktinį lapą).
Naujosios Rytų Prūsijos karinis žemėlapis
Naujosios Rytų Prūsijos provincijos karinio žemėlapio (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen) lapų apimančių Lietuvos Užnemunę bendras vaizdas (Žemėlapio originalo savininkas - Berlyno miesto bibliotekos Prūsijos kultūros paveldo skyrius). Kaip matome Lietuvos Užnemunę atvaizduotų žemėlapis, kurio matmenys būtų 3,5x4,5 metro (maždaug)

Nuotrauka pavadinta „Naujos Rytų Prūsijos provincijos kariniu žemėlapiu" (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen). 1795-1800 metais sudarytas žemėlapis apėmė Plocko ir Bialystoko departamentus. Nuotraukos darbus vietovėje prižiūrėjo majoras von Šteinas, vėliau tapęs pulkininku-kvartmeisteriu. 
Nuotraukos plotas buvo dalomas į tiek dalių, kiek turėta topografų-konduktorių. Nuotraukos dalis, skirta topografui, priklausė nuo jo kvalifikacijos ir vietovės sudėtingumo. Nuotraukos buvo atskiriamos tiesiomis linijomis, sudarančiomis lygiagrečias juostas.
Vienos planšetės nuotraukos vidutinis plotas - 10-12 kv. mylių. Nuotraukai atlikti buvo naudota busolė (kampams) ir 5 Reino prentų (18,8 m) grandinė (linijoms). Grandininis matuoklis buvo naudojamas svarbių vietovės kontūrų nuotraukai daryti, o kiti kontūrai buvo įkelti akinės nuotraukos metodu, remiantis grandininiu matuokliu nustatytais kontūrais. Iš pradžių į planšetes buvo keliami orientyriniai objektai: bažnyčios, vėjo malūnai, pilys, kai kurie išsiskiriantys namai ir medžiai kalvose. Iki nuotraukos darbų vadovas-direktorius patikrindavo nuotraukos ribas ir pažymėtus orientyrus. D. Gilly sudarė topografinę instrukciją, kurios buvo laikomasi atvaizduojant objektus. 
Nuotraukos lauko kontrolė buvo atliekama maršrutą parenkant per svarbesnius nuotraukoje esančio ploto fragmentus. Kaip pagalbinė medžiaga nuotraukai buvo naudojami nuosavybės planai. Vietinė administracija matavimo darbui grandininiu matuokliu teikdavo žmones, žinančius vietovardžius. Darbai prasidėdavo pavasarį ir tik pelkėtose ir ežeringose vietose - žiemą. Nuotrauka buvo daroma dvigubai stambesniu masteliu, nei buvo braižymo originalai. 
Baigtos lauko planšetės buvo siunčiamos į braižybos biurą Berlyne. Ten nuotraukos planšetės buvo montuojamos pagal kraštines ir sukarpomos stačiakampiais lapais, iš kurių buvo daroma sumažinta kopija braižymui. Paprastai vienas braižytojas pagal spalvinę priklausomybę visuose lapuose vaizduodavo lik vieną situacijos elementą.
karinio topografinio žemėlapio (Krieges karte) lapų matmenys 52x73 cm. Žemėlapis spalvotas.
Lietuvos teritoriją apimančių lapų autoriai (topografai ir braižytojai):

 1. Ingenieur Geographe Kurtz,
 2. Lieutenant Luske, Fusel. Bat. v. Eicke,
 3. Ingenieur Geographe Besser,
 4. Captain Von Lossau,
 5. Lieutenant Von Lyncker, Infant.Regim. v. Courbiere
 6. Ingenieur Lieutenant Lebauld de Nans, im Ingen.Corps,
 7. Lieutenant von Trabenfeld,
 8. Captain von Lossau,
 9. Rittmeister Von Cosel,
 10. Lieutenant Von Glasow
 11. Ingenieur Geographe Reichel,
 12. Captain Von Roggenbucke,
 13. Lieutenant Von Peirille,
 14. Ingenieur Geog. Rosteuscher
 15. Captain Von Werner,
 16. Lieutenant Von Rosenberg,
 17. Captain Von Clair,
 18. Conducteur Von Iwaszkiewicz,
 19. Lieutenant Zaborowsky,
 20. Ingenieur Geographe Kurtz.

Pastaba: 2, 5, 6 topografų tarnybos vietos pateiktos tik 10 lape.

Detaliau apie rinkinio žemėlapių autorius ieškokite ČIA.

Su žemėlapyje „Naujos Rytų Prūsijos provincijos karinis žemėlapis" (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen) esančių kalvų (kalnų, piliakalnių) vardais galite susipažinti ČIA.


Su 19, 39 žemėlapio lapuose esančių hidrografijos elementų (upių, ežerų, pelkių) pavadinimų raidos analize 1795-2000 metais galite susipažinti ČIA.
(Aprašymas RU kalba, hidronimų pavadinimai lietuviškai).

Sutartiniai žemėlapio „Naujos Rytų Prūsijos provincijos karinis žemėlapis" (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen) ženklai bei sutrumpinimai pateikti SUTARTINIŲ ŽENKLŲ skyriuje.

L.:

V.Lukoševičius, R.Girkus Lietuvos Užnemunės (Suvalkijos) kartografavimas. Geodezija ir Kartografija 2002 28T

www.maps4u.lt

Rinktinis žemėlapio Topographisch - Militärische Karte vom vormaligen Neu - Ostpreussen... lapas
Naujosios Rylų Prūsijos provincijos karinis žemėlapis nebuvo tiražuotas, o tik J. K. Tekstoro (Johann Christoph von Textor) panaudotas, sudarant 1:152500 mastelio Rytų Prūsijos žemėlapį. Tam J.K. Tekstoras, koreguodamas nuotrauką, atliko papildomus matavimus bei astronominius stebėjimus ir patalpino nuotrauką į 15-os lapų žemėlapį su titulu „Topographisch Militaerische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen oder dem jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District. Mit Allerhöchster Genehmigung aus der grossen, unter Leitung des General Quartiermeisters, General Lieutenants v. Gesau, und unter örtlicher Aufsicht des Quartiermeisters Oberst-Lieutenants v. Stein aufgenommenen Vermessungs Karte auf XV Blaetter reducirt, nach eigenen trigonometrischen Messungen und astronomischen Beobachtungen berichtigt, und nach den topographischen Registern redigirt, vom Artillerie Lieut. V. Textor. Herausgegeben von D.F. Sotzman. Königl. Kriegsrath. u. Geograph d.Acad. d. Wiss. Berlin 1808. Grave par Charles Mare, a Berlin“.
Tekstoro žemėlapiui sudaryti taikyta kūginė projekcija, o skaldymas derintas prie Schroterio-Engelhardto 1796-1802 m. įvestojo. Kiekviename lape dienovidiniai pažymėti kas 10' nuo Ferro pradinio dienovidinio. Žemėlapio legenda iš 53 sutartinių ženklų, ypač gausu charakteristikų apie hidrografinius objektus, kelius, gyvenvietes.
Jonas Kristupas fon Tekstoras buvo matematikos ir karo meno mokytojas Berlyno artilerijos mokykloje, o nuo 1809 m. - karališkojo korpuso artilerijos kapitonas. 1810-1812 m. jis suderino Reino kairiojo kranto trianguliaciją su Prancūzijos tinklu, nustatė daugelio vietovių geografines koordinates, tarp jų - 16 vietovių naujosios Rytų Prūsijos žemėse.
J.K. Tekstoro 1800 m. baigtą žemėlapį 1806-1808-aisiais Berlyne išleido D.F. Sotzmanas (Daniel Friedrich Sotzmann 1754-1840). Žinomos dvi šio žemėlapio laidos tuo pačiu pavadinimu, viena išleista 1807, kita - 1808 metais.

Topographisch - Militärische Karte vom vormaligen Neu - Ostpreussen
I-asis žemėlapio  Topographisch Militaerische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen oder dem jetziger Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau nebst dem Russischen District... lapas su žemėlapio pavadinimu

(pagal V.Lukoševičius, R.Girkus Lietuvos Užnemunės (Suvalkijos) kartografavimas. Geodezija ir Kartografija 2002 28T)
Krieges karte der Provinz New Ost Preussen, Topographisch - Militärische Karte vom vormaligen Neu - Ostpreussen oder dem jetzigen Nördlichen Teil Herzogtums Warschau nebst dem Russischen Distrikt žemėlapių fragmentai.
Naujos Rytų Prūsijos provincijos karinio žemėlapio" (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen) 1795-1803*, mastelis 1:33000, Topographisch - Militärische Karte vom vormaligen Neu - Ostpreussen oder dem jetzigen Nördlichen Teil Herzogtums Warschau nebst dem Russischen Distrikt 1808, mastelis 1:152500, fragmentų pavyzdžiai.
Krieges Karte 1795-1800 m. (23 lapo fragmentas)

1795-1800 metais parengto ir išleisto Naujosios Rytų Prūsijos Karinio žemėlapio (Krieges karte) 23 žemėlapio lapo, apimančio ir Kalvarijos miestą su apylinkėmis) fragmentas.

Puikus Leono Stepanausko straipsnis "Kai Kalvarija buvo didelė, o Starapolė-Marijampolė visai maža" (“Kultūros barai” Nr.6).

Žemėlapio originalo savininkas Berlyno miesto bibliotekos Prūsijos kultūros paveldo skyrius.

Prūsijos 1793-1805 topografinių nuotraukų rinktinis lapas.

Von Schrötter - Engelhaerdt 1796-1802 m. žemėlapio „Karte von den Provinzen Litthauen, Ost- und Westpreußen und dem Netzedistrikt" masteliu 1:50000, von Stein'o 1795-1800 m. žemėlapio "Krieges karte der Provinz New Ost Preussen" masteliu 1:33300 bei pietų Prūsijos (Gilly-Krohn, Brodowski) topografinės nuotraukos rinktinis lapas. Šaltinis: Eugen Oskar Kossmann „Die Preussischen Landesaufnahmen in Polen (1753-1806)“. Leipzig. Jomsburg 1937.

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,660,622 unikalūs lankytojai