2009 03 09
Прислано admin 2009-03-10 13:13:26
Каталог Польских карт пополнен сборником карт  В.Хршановского "Карта давней Польши (Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajow sąsiednich według nowszych materyałow...) 1840-59.