2024-07-18 14:40:10
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Skirtingų laidų Karte des westlichen Russlands serijos žemėlapių palyginimas
Skirtingų laidų Karte des westlichen Russlands serijos žemėlapių palyginimas

Kaip minėta Karte des westlichen Russlands (Karte des westlichen Rußlands, toliau KdWR) serijos žemėlapių aprašyme (nuoroda), žemėlapių sudarymui panaudota įvairi ir nelygiavertė medžiaga: dažniausiai buvo naudojamas carinės Rusijos imperijos 2-varstų colyje (1:84000) arba 1-varsto colyje (1:42000) žemėlapiai. Teritorijų, kurioms carinės Rusijos imperijos žemėlapių aukščiau paminėtais masteliais nebuvo, KdWR serijos žemėlapiams padengti buvo naudojamas 1:200000 mastelio taip vadinamas Reymano žemėlapis (Reymann's Karte, Reymann'sche Karte). Teritorijoms, kurioms negalėjo būti išleisti varstiniai carinės Rusijos imperijos žemėlapiai (Vokietijos, Austrijos imperijos teritorijos), buvo panaudoti Vokietijos žemėlapio 1:100000, Austrijos žemėlapių intarpai. Pirmojo Pasaulinio karo pradžioje vokiečių topografai dideliems rytinių tuometinės taip vadinamos vakarinės Rusijos teritorijų plotams (rytinė Lietuva, vakarinė Baltarusija, Š.V. Ukraina) neturėjo carinės Rusijos imperijos 2-varstų colyje (1:84000) arba 1-varsto colyje (1:42000) žemėlapių, taigi KdWR serijos žemėlapiai buvo leidžiami su Reymano žemėlapio intarpais arba netgi ištisai su Reymano žemėlapio turiniu. Tiesa, sutinkami ir tarpiniai KdWR žemėlapių varijantai: KdWR žemėlapyje įterptas Reymano žemėlapio turinys buvo atnaujintas (tikėtina pagal 2 varstų colyje /1:84000 mastelio žemėlapį), tačiau dėl skubotumo aukštis žymėtas "netikromis" horizontalėmis, labiau primenančiomis Reymano žemėlapiuose esantį aukščio atvaizdavimą brūkšniavimu pagal Lėmano skalę. Pirmajam Pasauliniam karui baigiantis (tikriausiai tuo metu vokiečių topografai jau turėjo trofėjinių carinės Rusijos imperijos žemėlapių masteliu 1:42000 ir 1:84000) KdWR serijos žemėlapiai su Reymano žemėlapių turiniu buvo atnaujinti, panaudojant naujausią kartografinę medžiagą, jau be Reymano žemėlapių intarpų. Po karo 1918-1923 metais pagal nepriklausomų Latvijos(?), Lietuvos, Lenkijos valstybių užsakymą privačiose leidyklose perleisti KdWR serijos žemėlapiai jau buvo be Reymano žemėlapio intarpų.
S23 Worniany
KdWR serijos žemėlapio S23 Worniany fragmentas, 1915 m. laida, visas turinys iš Reymano žemėlapio
KdWR S23
KdWR serijos žemėlapio S23 Wornjany fragmentas, 1917 m. laida, turinys atnaujintas pagal 2 varstų colyje žemėlapį, horizontalės nesuspėtos įbrėžti, o atvaizduotos storais rudais brūkšniais

KdWR S23 Wornjany

KdWR serijos žemėlapio S23 Wornjany fragmentas, 1921 m. laida, visas turinys iš 2 varstų colyje (1:84000) mastelio žemėlapio


Literatūroje sutinkamas sekantis serijos Karte des Westlichen Russlands žemėlapių skirstymas į šiuos tipus:
Ia žemėlapių tipas - žemėlapiai, kuriuose turinys atvaizduotas juodai, horizontalės įbrėžtos rudomis plonomis linijomis. Žemėlapiai parengti pagal carinės Rusijos imperijos 2-varstų colyje (1:84000) žemėlapius.

Karte des westlichen Russlands
Ia tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis N16 Skajzgiry, 1915

N16 Skajzgiry
Ia tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis N16 Skajzgiry, 1915 (fragmentas)

Kaip retesnė žio žemėlapio tipo atmaina yra žemėlapio lapai, kuriuose atvaizduota tik carinės Rusijos imperijos teritorija. Kaimyninių gretimų valstybių teritorija palikta neatvaizduota (baltas laukas).

J18 Korciany
KdWR žemėlapių serijos lapo J18 Korciany pavyzdys (bendras vaizdas, žemėlapis netipinis dar ir tuo, jog žemėlapio paraštėse yra netipiškai mažai informacijos)

J18 Korciany
KdWR žemėlapių serijos lapo J18 Korciany fragmentas

Po Pirmojo Pasaulinio karo Lenkijos Karinis Geografinis institutas (WIG) perleido KdWR serijos žemėlapius, tačiau dėl poligrafinių priemonių stokos žemėlapiai buvo leidžiami tik viena spalva. Taigi ir horizontalės buvo atvaizduojamos juoda spalva.
R27 Nowogrodek
Žemėlapio R27 Nowogrodek, išleisto WIG 1921 bendras vaizdas.

Ib žemėlapių tipas - žemėlapių turinys atvaizduotas juoda spalva, horizontalės storu rudu brūkšniavimu (linijomis). Šio tipo žemėlapiai paprastai atvaizdavo rytines teritorijas (stulpeliai S, T, U).

U27 Kojdanow
Ib tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis U27 Kojdonow, 1917

U27 Kojdonow
Ib tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis U27 Kojdonow, 1917 (fragmentas).

Sutinkami KdWR serijos žemėlapių lapai, kurių dalis yra Ia ir Ib tipų. Vokiečių topografai, rengdami tokius žemėlapių lapus, turėjo skirtingą, nevienalytę pirminę kartografinę medžiagą.

U23 Kurenjetz
Ia ir Ib tipo (mišraus) KdWR žemėlapių serijos lapas U23 Kurenjetz, 1917

U23 Kurenjetz
Ia ir Ib tipo (mišraus) KdWR žemėlapių serijos lapas U23 Kurenjetz, 1917 (fragmentas)
IIa žemėlapio tipas - visas žemėlapio turinys perkeltas iš 1:200000 (Reimano) žemėlapio, turinys atvaizduotas juodai, aukštis brūkšniavimu pagal Lehmano skalę.

S19 Nowo Alexandrowsk
IIa tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis S19 Nowo-Alexandrowsk, 1915

S19 Nowo Alexandrowsk
IIa tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis S19 Nowo-Alexandrowsk, 1915 (fragmentas)

Kaip minėjome, vokiečių topografai, rengdami KdWR serijos žemėlapius, naudojo ne vienodą medžiagą. Ten, kur trūko 2-varstų colyje (1:84000) žemėlapių, naudojo ir 1:200000 žemėlapio intarpus. Žemiau pateikiamas žemėlapo pavyzdys, kai dalis žemėlapio - Ia tipo (parengta pagal 2-varstų colyje žemėlapį), dalis žemėlapio 1:200000 (Reimano žemėlapis) intarpas.
S18 Illukst
Ia ir IIa tipo (mišraus) KdWR žemėlapių serijos lapas S18 Illukst, 1915

S18 Illukst
Ia ir IIa tipo (mišraus) KdWR žemėlapių serijos lapas S18 Illukst, 1915 (fragmentas)

IIb tipo žemėlapis - visas žemėlapio turinys perkeltas iš Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 (nors autoritetingi žemėlapių tyrinėtojai šiam tipui priskiria ir žemėlapius, parengtus pagal 1:200000 žemėlapius, tik šiek tiek modifikavus žemėlapio šriftą). Visas turinys atvaizduotas juoda spalva, reliefas - brūkšniavimu pagal Lehmano skalę, žemėlapis detalesnis nei parengtas pagal 1:200000 mastelio žemėlapius.

J19 Paaschken Szweksznie
IIb tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis J19 Paaschken - Szweksznie (atitinka Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 4 žemėlapio lapą), 1921

4KDR
IIb tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis J19 Paaschken - Szweksznie (atitinka Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 4 žemėlapio lapą), 1921 (fragmentas), Veiviržėnai ir apylinkės.

Sutinkami miršraus tipo Ia ir IIb tipų žemėlapio lapai:

J19
Ia ir IIb tipo (mišraus) žemėlapio pavyzdys - žemėlapis J19 Paaschken - Szweksznie (atitinka Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 4 žemėlapio lapą), 1913

J19
Ia ir IIb tipo (mišraus) žemėlapio pavyzdys - žemėlapis J19 Paaschken - Szweksznie (atitinka Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 4 žemėlapio lapą), 1913 (fragmentas)

Sutinkami miršraus tipo Ia, IIa ir IIb tipų žemėlapio lapai:

B34 Sobotka Kalisz
Ia, IIa ir IIb tipo (mišraus) žemėlapio pavyzdys - žemėlapis B34 Sobotka-Kalisz (atitinka Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 351 žemėlapio lapą), 1914

KDR 351
Ia, IIa ir IIb tipo (mišraus) žemėlapio pavyzdys - žemėlapis B34 Sobotka-Kalisz (atitinka Vokietijos žemėlapio masteliu 1:100000 351 žemėlapio lapą), 1914 (fragmentas)

Pagal tai, kaip ataizduojama jūra, išskiriami keli tipai žemėlapių (pagal turinio atvaizdavimą tai gali būti, Ia, Ib, IIb ar jų kombinacijų žemėlapiai). Taigi žemiau pateikiami žemėlapių tipai liečia til žemėlapių lapus atvaizduojančius jūrą (paprastai tai dabartinės Estijos, Latvijos ir Lietuvos teritorija).

III tipo KdWR serijos žemėlapiai - žemėlapiai, kuriuose jūra atvaizduojama kaip baltas plotas.

H15 Libau Nord
III tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis H15 Libau (Nord), 1918

H15 Libau Nord
III tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis H15 Libau (Nord), 1918 (fragmentas)

IV tipo KdWR serijos žemėlapiai - žemėlapiai, kuriuose jūra atvaizduojama kaip baltas plotas su izobatėmis (papildomai pateikiami skaičiai, parodantys jūros gylį).

H16 Libau Sued
IV tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis H16 Libau (Süd), 1921

H16 Libau Sud
IV tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis H16 Libau (Süd), 1921 (fragmentas)

H18 Nimmersatt Krottingen
IV tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis H18 Nimmersatt - Krottingen, 1921 (žemėlapis atitinka žemėlapių serijos Vokietijos žemėlapis masteliu 1:100000 1 lapą).

H18 Nimmersatt Krottingen
IV tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis H18 Nimmersatt - Krottingen, 1921 (žemėlapis atitinka žemėlapių serijos Vokietijos žemėlapis masteliu 1:100000 1 lapą), fragmentas

V tipo KdWR serijos žemėlapiai - žemėlapiai, kuriuose jūra atvaizduojama izobatėmis, lygiagrečiomis jūros krantui.

P13 Wangasch
V tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis P13 Wangasch, 1917

P13 Wangasch
V tipo žemėlapio pavyzdys - žemėlapis P13 Wangasch, 1917 (fragmentas)

Pirmojo Pasaulinio karo eigoje vokiečių topografai suspėjo išleisti keletą KdWR serijos žemėlapio laidų toms pačioms teritorijoms (nebūtinai Reymano žemėlapio turinį keičiant naujesniu). Pastebimas žemėlapio turinio atnaujinimas: įbrėžti naujai nutiesti siaurieji lauko geležinkeliai, naujai pastatyti įtvirtinimai.
M24 Kalwarja
KdWR serijos žemėlapio M24 Kalwarja fragmentas (Gražiškių apylinkės), 1915 m. laida.
M24 KdWR
KdWR serijos žemėlapio M24 Kalwarja fragmentas (Gražiškių apylinkės), 1921 m. laida. Atnaujintame žemėlapyje įbrėžtas siaurasis geležinkelis Vištytis-Gražiškiai
O22 Kowno 1915
KdWR serijos žemėlapio O22 Kowno, išleisto 1915 m., fragmentas
O22 Kowno 1916

KdWR serijos žemėlapio O22 Kowno, išleisto 1916 m., fragmentas. Žemėlapio turinys ženkliai atnaujintas pagal 1916 m. rekognoskuotę. Taip pat žiūrėkite serijos „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) žemėlapius Kauno miestui ir apylinkėms (1:25000).


L: The Latvian Collector I19,  1977.
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.04 sekundes 7,690,927 unikalūs lankytojai