2024-05-23 19:45:48
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

J.Vėgėlis

Vėgėlis (Vėgelis, Vigelis) Jonas 1890-1985

Jonas Vėgėlis 1890-1985

Vėgėlis (Vėgelis, Vigelis) Jonas gimė 1890 09 18 Rokiškio apskrities Jūžintų valsčiaus Kremesiškių kaime. Mokėsi Zarasų ir Sankt Peterburgo gimnazijose, 1912 metais baigė Pskovo matininkų mokyklą. 1912-1914 dirbo Kauno žemės tvarkymo komisijoje. 1916 vasario mėnesį mobilizuotas į Rusijos kariuomenę, tarnavo 495 Kauno pėstininkų pulko 2 kuopoje eiliniu. 1916 02 20 - 07 16 dalyvavo I Pasaulinio karo kovose su vokiečiais Šiaurės fronte. 1916 12 baigė Pskovo karo mokyklą, suteiktas praporščiko laipsnis. Tų pačių metų gruodžio mėnesį perkeltas į 294 batalioną 7 kuopos jaunesniuoju karininku, 1917 01 03 - į 15 Sibiro šaulių pulką 3 kuopos jaunesniuoju kari­ninku, pasiųstas į Šiaurės frontą. Mūšiuose 2 kartus sužeistas. 1917 02 07 pasiųstas į 12 armijos praporščikų kursus Rygoje, 1917 08 05 - į 12 armijos lietuvių karių vykdomąjį komitetą. 1917 10 03 suteiktas paporučiko laipsnis, 1918 10 13 – poručiko laipsnis. 1917 11 24 išrinktas į Lietuvos kariuomenės kūrimo komisiją steigti Smolensko lietuvių karių batalioną. 1918 01 13-21 dalyvavo visuotiniame Rusijos lietuvių karių suvažiavime Petrograde, po kurio perkeltas į dragūnų divizioną. Grįžus į Lietuvą 1918 12 06 paskirtas į Gen. kariuomenės štabo žval­gų skyrių. 1919 06 07 paskirtas eiti Biržų, 08 07 – Pasvalio komendanto pareigas. 1919 10 12-12 01 dalyvavo nepriklausomybės kovose su bermontininkais. 1919 11 30 suteikus pėstininkų. vyr. leitenanto laipsnis. 1919 12 12 paskirtas Tauragės apskrities komendantu. 1920 01 20 perkeltas į 2 ats. batalioną. 1920 05 25 suteiktas kapitono laipsnis. 1920 08 30 paskirtas KAM karo trobesių ir žemės dalių vedėju, 10 14 - Kretingos aps., 11 11- Utenos aps. komendantu. 1922 07 01 perkeltas į Karo butų skyrių ypatingų reikalų inžinieriumi, vėliau paskirtas skyriaus višininko padėjėju. 1923 04 05 paskirtas 2 pasienio pulko 11 kuopos vadu, 05 06 - 2 kuopos vadu. 1923 08 08 perkeltas į 7 pėstininkų pulką 7 kuopos vadu. 1924 08 15 baigė Aukštuosius karininkų DLK Vytauto kursus (IV laida), paskirtas Vyr.kariuomenės štabo III (Operacijų) skyriaus topografinės dalies darbų vykdytoju. 1926 10 13 išlaikė KAM nustatytus lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir geografijos egzaminus. 1927 03 09 paskirtas III (Operacijų) skyriaus karo planams ruošti dalies vedėjo padėjėju. 1927 08 01 suteiktas majoro laipsnis. 1927 09 26 paskirtas Šiaulių apskrities komendantu.

J.Vegelis

J.Vėgėlis 1928 m.

1928 02 16 suteiktas pulkininko leitenanto laipsnis. 1930 06 19 baigė Ankstesniųjų kariuomenės viršininkų kursus. Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą, tarnavo Šiaulių apskrities komendantu (okupavus - kariniu viršininku). 1940 06 30 iš kariuomenės atleistas. Kilus Vokietijos-SSRS karui, dalyvavo Birželio sukilime. Kuriantis VR 1944 02 10 paskirtas Šiaulių apskrities komendantu. Artėjant antrajai sovietinei okupacijai, pasitraukė į Austriją. 1949 metais emigravo į JAV. Ben­dradarbiavo „Karyje", „Drauge", „Dirvoje" ir kt., publikavo istorinio turinio poemą „Visgailis" (1963). Mirė 1985 10 13 Hudsone, Niujorko valstijoje. Apdovanotas Vyčio kryžiaus 5 laipsnio (1928), Vytauto Di­džiojo 4 laipsnio (1930), DLK Gedimino 3 laipsnio (1935) , Šaulių žvaigždės (1938) ordinais, Savanorių (1929), Lietuvos nepriklausomybės (1928), Šaulių žvaigždės (1939), Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio (1929) medaliais, Latvijos Aiszargų nuopelnų kryžiumi (1939); Rusijos kariuomenė­je- Šv. Stanislavo 3 laipsnio su kardais ir kaspinu (1917), Šv. Anos 4 laipsnio ordinais.

Pagal "Lietuvos karininkai 1918-1953"

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.02 sekundes 7,628,742 unikalūs lankytojai