2024-05-23 17:57:55
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

R.Pesys

Ričardas Pesys 1908-1969

Ričardas Pesys

RIČARDAS PESYS

Gimė 1908 m. birželio 9 d. Vla­dimiro mieste (Rusijoje) vaistininko šei­moje. Pradžios mokyklą jis baigė rusišką, bet kai tėvai 1920 m. grįžo į Lietuvą, 1922 m., jau pramokęs lie­tuviškai, įstojo į Kupiškio vidurinės mo­kyklos antrąją klasę. Vėliau persikėlė su tėvais į Vilkaviškį. Ten 1928 m. bai­gė Vilkaviškio gimnaziją ir įstojo į Lie­tuvos universiteto Technikos fakulteto Statybos skyrių.

Studentaujant jau buvo mirę abu tėvai, todėl nesant lėšų pragyvenimui, teko įsidarbinti Lietuvos kariuomenės štabo Karo topografijos skyriuje topog­rafu. Teko padėti gimnazijoje besimo­kančiam broliui, studijuoti buvo sun­ku, todėl studijos truko universitete net 14 metų. 1942 m. Ričardas Pesys ap­gynė diplominį projektą „Plieninis viadukas Žaliakalnis -Aukštieji Šančiai" ir gavo statybos inžinieriaus diplomą. Darbinę veiklą R. Pesys pradėjo 1941 m. universitete laborantu, vėliau - techniku. Gavęs diplomą, tapo asis­tentu Statybos fakulteto Tiltų katedro­je.

Nuo 1944 m. rugsėjo R. Pesys bu­vo paskirtas Tiltų katedros vyresniuoju dėstytoju, o nuo 1945 m. ėjo Grafi­kos darbų katedros vedėjo pareigas. Doc. L. Vidugiris, buvęs R. Pesio stu­dentu, prisiminimuose rašė, kad 1950 m. laidos Statybos fakulteto stu­dentas R. Pesys dėstė braižomosios geometrijos discipliną ir labai vaizdžiai aiškindavo įvairių statybinių konstrukcijų sankirtos elementus, jų padėtį įvai­riose projekcijose. Tai vėliau pravertė studijuojant kitas technikos disciplinas.

Ričardas Pesys Kauno universiteto Statybos fakulteto Grafinių darbų ka­tedros vedėju dirbo iki 1951 m. Tais pačiais metais jis apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją „Sijyno skaičiavimo ir konstravimo klausimai". 1953 m. R. Pesiui suteiktas docento mokslinis vardas.

1961 m. docentą R. Pesį paskyrė KPI Statybos fakulteto Pastatų konstrukcijų katedros vedėju. Jis skaitė studentams metaliniu konstrukcijų, specialiųjų metalinių konstrukcijų ir metalinių tiltų kursus. Jam buvo suteiktas Lietuvos nu­sipelniusio statybininko garbės vardas.

1962 - 1965 metais Ričardas Pesys buvo KPI Statybos fakulteto deka­nu. Jis daug energijos skyrė fakulteto mokomajam ir moksliniam darbui ge­rinti, katedrų materialinei bazei stiprinti, naujų Statybos fakulteto rūmų statybos reikalams.

Docentas Ričardas Pesys pasižymė­jo draugiškumu, paprastumu ben­draujant su kolegomis ir studentais, tu­rėjo stiprų humoro jausmą. Labai mė­go gamtą, garsėjo aistra žūklei ir ­medžioklei. Jį mėgo studentai ir bendra­darbiai. KPI Metalinių konstrukcijų ka­tedros vedėju R. Pesys dirbo iki pat mirties.

Docentas Ričardas Pesys staiga mi­rė 1969 m. liepos 1 2 d. Kaune. Ten ir palaidotas.

Gedimino universitetas 2008/5

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.02 sekundes 7,628,644 unikalūs lankytojai