2024-05-19 12:16:39
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

A.Kučinskas-Kučingis

Antanas Kučinskas (Kučingis) 1899-1983

Antanas Kučinskas Kučingis

 

Kučinskas (Kučingis) Antanas gimė 1899 10 18 Marijampolės apskrityje Veiveriuose. 1915 baigė Veiverių mokytojų seminariją. Mokytojavo Balbieriškio, Kunigiškių mokyklose. Už antivokišką veiklą suimtas ir kalintas Vilkaviškyje, vėliau Marijampolėje. 1916 pavyko pabėgti, apsigyveno ir iki 1918 mokytojavo Musninkuose, Vilniaus krašte. 1918 baigė mokytojų kursus Širvintose. Nuo 1919 06 20 tarnavo Lietuvos kariuomenėje Atskirajame Panevėžio batalione. Dalyvavo nepriklausomybės kovose su bolševikais. 1919 09 01 perkeltas į KAM butų skyrių. 1920 10 17 baigus Karo mokyklą (III laida) suteiktas pės­tininkų leitenanto laipsnis ir paskirtas į formuojamą 11 pėstininkų. Vilniaus pulką 2, vėliau 3 kuopos jaunesniuoju karininku Alytuje, paskui Panemunėje. 1922 12 24 perkeltas į Gen. kariuomenės štabo Rikiuotės skyrių, 1924 02 28 - į Operacijų skyrių.

Antanas Kučingis

A.Kučinskas (Kučingis)  apie 1925

1925 01 08 suteiktas vyr. leitenanto laipsnis. Be to, 1923-1927 metais mokėsi Kauno muzikos mokykloje, dainavo Kauno valstybės teatre. 1929 02 01 perkeltas į Gen. kariuomenės štabo valdybos Karo topografijos skyrių. 1929 11 23 suteiktas kapitono laipsnis. 1934 01 25 įskaitytas į topografijos specialybės karininkus. 1936 09 08 suteiktas majoro laipsnis.

Antanas Kučingis

Susitikime Alytaus pulke, A.Kučingis pirmas iš dešinės

Kučingis su šeima

Antanas Kučingis (Kučinskas) su šeima

išleistuvės

1937m. Karo topografijos skyriaus karininkai ir civiliai tarnautojai per A.Kučinsko-Kučingio išleistuves į atsargą (Padidinti)

1937 09 07 paleistas į topografijos karininkų atsargą. Nuo 1937 Kauno valstybės teatro solistas (bosas), dainavo Paryžiuje, Stokholme, Helsinkyje, Taline, Ry­goje, Maskvoje. 1944-1948 Operos ir baleto teatro solistas. LSSR nusipelnęs artistas (1945). 1947 įsitraukė į rezistentų gretas, teikė žinias Tauro apygardos pogrindžio leidinio „Laisvės žvalgas" redakcijai, BDPS prezidiumo narys. Kalvaičio slapyvardžiu pasirašė memorandumą JTO ir Keturių užsienio reikalų ministrų tarybai, reikalaujant nutraukti Lietuvos okupaciją. 1948 02 10 suimtas, SSRS NKVD Ypatingojo pasitarimo nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Mordovijos ir Omsko lageriuose. Į Lietuvą grįžo 1956. Dainavo Operos ir baleto teatre Vilniuje, 1961-1970 - Kauno muzikiniame teatre, koncertavo visoje Lietuvoje.

Antanas Kučingis Kučinskas

Antanas Kučingis (Kučinskas)

Mirė 1983 07 07 Kaune, palaidotas Romainių kapinėse. Apdovanotas DLK Gedimino 4 laipsnio ordinu (1931), Lietuvos nepriklausomybės medaliu (1928).

Pagal Lietuvos karininkai 1918-1953, kucingis.lt

Karo topografai Varėnos artilerijos poligone 1925

Karo topografai Varėnos artilerijos poligone 1925 metais. Pirmas iš kairės leitenantas Antanas Kučinskas (Kučingis)

 

TOPOGRAFAS IR OPEROS SOLISTAS (Žurnalas Žemėtvarka ir melioracija)

1920-ieji melai. Jauna Lietuvos kariuomenė buvo baigusi kovas su bolševikais Daugpilio priemiestyje Gryvoje, sumušusi bermontininkus prie Radviliškio. Laukė Vilniaus įvykiai. 1920 m. sausio 1 d. Antanas Kučingis tapo karo mokyklos auklėtiniu, Po vienuolikos mėnesių A. Kučingis baigia karo mokyklą ir gauna leitenanto laipsnį. Kaune jis paskiriamas į kariuomenės štabo topografijos skyrių. Teko prisiminti braižybą ir dailyraštį, kurių mokėsi mokytojų seminarijoje Veiveriuose.

Topografijos darbų kariuomenėje mokė geodezijos inžinierius pulkininkas A. Krikščiūnas, gravitacijos - profesorius P. Slavėnas, apie žemėlapių vietovardžius konsultavo kalbininkas profesorius A. Salys, o šalies hidrografijos klausimais - profesorius S. Kolupaila. Tame pačiame karo topografijos skyriuje dirbo ir dviem metais už Antaną vyresnis, tik ką baigęs mokslus Maskvos matavimo institute, Petras Butrimas. Be abejonės, ne vieną kartą jie susitikdavo prie trianguliavimo ir precizinio niveliavimo darbų.

Labai šiltai A. Kučingis atsiliepia apie inžinierių A. Krikščiūną, didelio intelekto žmogų, mėgusį operos ir dramos spektaklius. Profesorius S. Kolupaila rašydavo net spektaklių recenzijas.

Jaunasis topografas buvo populiarus tarp kariškių. Skyriaus bendradarbiai eidavo pasiklausyti savo topografo, vėliau karštai aptarinėdavo, kritikuodavo spektaklius. Kariškiai labai mėgdavo Antano Kučingio dainuojamą karišką žygio dainą „Kur lygus laukai" pagal Maironio žodžius. Kariškio profesija A. Kučingiui labai pravertė: P. Čaikovskio operoje „Eugenijus Oneginas" generolas Greminas - A. Kučingis -Tatjanai pasirodo kariškai pasitempęs, aristokratiška poza.

Dainuodamas operoje, A. Kučingis nemetė darbo topografijos skyriuje. Vasaros dienas jis praleisdavo laukuose darydamas topografines nuotraukas. Antanui šis darbas nebuvo našta ar būtinas pragyvenimo šaltinis. „Ši specialybė man labai patiko ir sekėsi. Kartografiniai darbai turi savyje daug meniško elemento. Gražiai išbraižytame ir atspausdintame žemėlapyje slypi ir meniško estetiškumo. Tad abi šios specialybės mano gyvenime klostėsi harmoningai'" - sakė A. Kučingis.

Apie topografo darbą A. Kučingis 1925 m. žmonai rašo: „Keliu 5 valandą rytą, iki šešių apsirengiu ir pavalgau, ir šeštoj išeinu darban. Eiti prisieina 5-6 kilometrai, tiek pat suvaikščioti ir liek pat sugrįžti. Žodžiu, kasdien suvaikščioju apie 20 kilometrų. Grįžtu iš darbo apie 6 vai. vakare ir tuomet jau valgau pietus. Dirbu prie ežero ir upės, taigi maudaus ir kepinuos saulės spinduliuose, net skauda visą".

Iš Nemeniūnų tų pačių metų spalio mėnesį leitenantas A. Kučingis rašo žmonai: „Pirmadienį, kai tu išvažiavai, apie 1 valandų atvažiavo kapitonas Krikščiūnas. Antradienio rylą jiedu su p. Rantenu užvažiavo pas mane, patikrino ir rado didžiausią klaidą, kurios aš pats niekuomet nesitikėjau. Taigi tą visą dieną prisiėjo daryti naujai užkirtimus ir vakarop patyriau neryšį apie pusantro šimto metrų. Kitą dieną (trečiadienį) su manimi važiavo p. Rantenas ir vėl darėm iš naujo užkirtimus. Vakare pabaigėm, ir viskas baigėsi gerai. Nerišis pražuvo, supuolė taškas taškan, vakare išskaičiavom aukštumą ir tokiu būdu tinklas susitvarkė. Dabar viskas tvarkoje, tik reikia baigti darbą. Šią savaitę pabaigti neturiu vilties. Jeigu pabaigsim, tai tik apie ketvirtadienį kitą savaitę, nes reikia dar valsčių sienas išvesti ir t.t. Šiandien, pavyzdin, buvo taip šalta, kad keturiskart reikėjo lauke kurti ugnis, kad atšildyti rankas, nes negalėjau suimti paišelio, nors buvau ir šiltais marškiniais ir miline apsivilkęs. Dabar jau kasdien vis šilčiau ir šilčiau. Bet niekas man liek nerūpi, kaip santykiai su tavim".

1927 m. A. Kučingis baigia muzikos mokyklą ir savo gyvenimą pašvenčia dainavimui.

Kecalis, Varlamas, Paskualė, don Bazilijas, Leporelas, Spoksa, Osminas, Greminas, Ramflis, Nilakanlas, Sparalučilis, Pilypas ir pagaliau nepakartojamasis Mefistofelis - šaižiai besikvatojantis ir didingai iškilmingas, „kučingiškas" bosas - mums primena ne tik didį artistą, bet ir karo topografą Antaną Kučingį.

Romualdas SURVILA

Plačiau apie Antaną Kučingį (Kučinską) O. Narbutienės knygoje „Antanas Kučingis". Vilnius, 1993

I fortas kaunas

Pirmojo forto kieme (Kaunas, 1927). Iš kairės: A.Kučinskas, B.Kodaitis, A.Rantenas, A.Krikščiūnas

Oservatorija kato topografijos skyriaus karininkai

Kaunas 1930, prie Observatorijos. Iš kairės: sargas B.Liutkus, B.Kodaitis, A.Rantenas, A.Krikščiūnas, A.Kučinskas

(2 nuotraukos iš A.Liekis "Prof. Bernardas Kodaitis: sugrįžusio lietuvio gyvenimas")

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,624,278 unikalūs lankytojai