2009 08 08
Parašė admin· 2009-08-08 14:34:28
Puikus Leono Stepanausko straipsnis "Kai Kalvarija buvo didelė, o Starapolė-Marijampolė visai maža" (“Kultūros barai” Nr.6) ir apie dar puikesnį vokiečių kartografų kūrinį "Naujos Rytų Prūsijos provincijos karinis žemėlapis (Krieges karte der Provinz New Ost Preussen)".