RKKA žemėlapiai 1:25000
Parašė admin· 2014-11-02 15:08:51
1:25000 Atnaujintas raudonosios armijos (RKKA) žemėlapių masteliu 1:25000 skyrius. Analizuojant RKKA 1:25000 žemėlapius, galima teigti, jog RKKA 1:25000 žemėlapiai išleisti panaudojant ne tik tarpukario Lietuvos 1:25000 mastelio žemėlapius (juos kopijuojant), bet ir naujausią kartografinę medžiagą (tokia galėjo būti tarpukario Lietuvos žemėlapiai masteliu 1:100000 arba aerofotografinės nuotraukos)...

Išplėstos Naujienos
Dėkojame Hap Ponedel (USA), sudariusiam galimybę susipažinti su Kongreso bibliotekoje saugomais RKKA 1:25000 mastelio žemėlapiais Lietuvos teritorijai.