2014 02 21
Parašė admin· 2014-02-22 10:47:24
RKKA žemėlapis Atnaujinti sovietinių raudonosios armijos (РККА - Рабоче-крестьянская Красная армия) žemėlapių masteliu 1:50000 ir 1:100000 skyriai. Šios serijos žemėlapiai, atvaizduojantys dabartinių Estijos, Latvijos, Lietuvos, ŠR Lenkijos, vakarinės Baltarusijos teritorijas, buvo parengti carinės Rusijos varstinių žemėlapių pagrindu, informacija atnaujinta pagal prieinamą kartografinę medžiagą.

Išplėstos Naujienos
Neretai RKKA ikikariniai neatnaujinti žemėlapiai yra puikus informacijos šaltinis tyrinėti XIX a. pabaigos - XX a. pradžios situaciją vietovėje: RKKA žemėlapiai buvo informatyvesni (spalvoti), mastelis 1:50000 pakankamo detalumo.