2013 05 28
Parašė admin· 2013-05-28 12:23:09
Geologinis žemėlapis Atnaujinti ir nauja informacija papildyti Vokiškų atlasų ir Austrijos žemėlapių skyreliai. Skyriuje Kalvarija fotografijose (1900-1917) galima šiek tiek susipažinti su Kalvarijoje buvusiomis cerkvėmis (visų buvusių cerkvių nuotraukų deja kol kas nesuradome). Iki 1917 metų Kalvarijoje buvę cerkvės: Šv.Agafono cerkvė (Храм во имя преподобного Агафона, nugriauta apie 1980-uosius), Šventųjų apaštalų Konstantino ir Elenos vardo šventovė (Храм во имя Св. Равноапостольных Константина и Елены, pastatas tikėtina išlikęs arba išardytas apie 2009), cerkvė Šventojo Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Nevskio garbei (Церковь полка в честь Св. Благоверного Великого князя Александра Невского, sudeginta 1914).

Išplėstos Naujienos
Turite daugiau ir platesnės informacijos apie Kalvarijos provoslavų ir stačiatikių šventoves? Parašykite mums.