2013 04 03
Parašė admin· 2013-04-03 20:45:55
Karte von Kurland Papildytas ir patikslintas Pirmojo Pasaulinio karo laikmečio vokiškų žemėlapių masteliu 1:50000 Karte von Kurland (Kuršo žemėlapis), apimančių ir šiaurinės Lietuvos teritoriją, aprašymas. Taip pat papildytas ir žemėlapių masteliu 1:25000 Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) serijos aprašymas.

Išplėstos Naujienos

Pripažinsime, jog vokiškuose žemėlapiuose masteliu 1:50000 Karte von Kurland (Kuršo žemėlapis) reljiefas yra atvaizduotas. Tiesa, dėl to, jog visas turinys atvaziduotas viena juoda spalva, labai sunkiai skaitomas...

Nauji serijos Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) žemėlapiai Latvijos teritorijai, kai kuriuose atvaizduotas kariuomenių dalinių išsidėstymas.