2013 03 05
Parašė admin· 2013-03-05 18:46:17
A.A.Gliožaitis Pasirodė Algirdo Antano Gliožaičio knyga Mažosios Lietuvos žemė XVIII – XX amžiaus dokumentuose Ir žemėlapiuose. Sveikiname! Knygos anotacija (toliau)....

Išplėstos Naujienos

Algirdas Antanas Gliožaičio knyga Mažosios Lietuvos žemė XVIII – XX amžiaus dokumentuose Ir žemėlapiuose. 2013 (Gairės)

Knygoje pateikta lietuvininkų politinių nuostatų raidos glausta analizė XVIII – XX amžių dokumentuose bei to laikotarpio žemėlapių, vaizdavusių Mažąją Lietuvą, sugrupavimas, vertinant jų įvairovę, ypatumus ir valstybių vykdytos politikos atspindį juose. Toks laikotarpis pasirinktas todėl, nes jame galutinai susiformavo lietuvininkų politinės nuostatos, dėl kurių įgyvendinimo jie dar tebekovoja.

Kadangi Mažąją Lietuvą valdė vokiečiai, tai lietuvininkų politinės nuostatos buvo jų vienokiu ar kitokiu būdu veikiamos ir įtakojamos. Neįmanoma atsekti ir suvokti lietuvininkų politinių nuostatų raidą negretinant jos su Prūsijos, Vokietijos ir kitų didžiųjų Europos imperijų ir valstybių vykdyta politika. Todėl darbe pateikiama ir tų valstybių vykdytos politikos glausta apžvalga.

Dar plačiau? (spauskite čia ir susipažinsite su knygos santrauka)