2013 02 22
Parašė admin· 2013-02-22 20:59:03
XIII-13-F Atnaujintas Pirmojo Pasaulinio karo laikmečio vokiečių kartografų išleistos žemėlapių masteliu 1:25000 serijos „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) aprašymas. Ši žemėlapių serija apėmė teritorijas nuo Sankt Peterburgo, Estijos šiaurėje iki vakarinės Ukrainos pietuose, nuo fronto linijos 1918 m. rytuose iki Baltijos jūros vakaruose. Įdomu, jog leidžiant žemėlapius panaudota ne tik carinės Rusijos imperijos topografinė 0,5 ar 1 varsto topografinė nuotrauka, bet ir originali karo metu atlikta topografinė nuotrauka.

Išplėstos Naujienos

Kolekciją papildė apie 30 žemėlapio lapų Latvijos teritorijai. Seriją imant kaip vientisą objektą, pastebima gana sudėtinga (tačiau vientisa) žemėlapio lapų numeracija. Žemėlapio lapai numeruoti slenkant frontui į rytus (numeravimas arabiškais skaičiais), pastebimi atskiri žemėlapių masyvai pagal leidėja (karinį dalinį).