2013 01 07
Parašė admin· 2013-01-07 21:06:07
Karte von Litauen Naujais žemėlapiais ir informacija papildėme KITŲ VOKIŠKŲ (1914-1919) ŽEMĖLAPIŲ ir KITŲ VOKIŠKŲ (1939-1945) ŽEMĖLAPIŲ skyrius. Čia surasite ir Lietuvos žemėlapį pavadinimu Karte von Litauen, Lietuvos žemlapis masteliu 1:750000 išleistas Hamburge L.Friederichsen & Co. leidykloje 1918 metais (2 leidimai).

Išplėstos Naujienos

Literatūra: XX a. Pirmos pusės Lietuvos žemėlapiai. R.Girkus ir kt.

Būtų įdomu surasti ir II bei III Karte von Litauen, Lietuvos žemlapio masteliu 1:750000 išleisto Hamburge L.Friederichsen & Co. leidykloje 1918 metais laidas.