2009 05 23
Parašė admin· 2009-05-23 22:23:32
VOKIETIJOS ŽEMĖLAPIŲ Karte von Ost-Preussen nebst Preussisch Litthauen und West - Preussen nebst dem Netzdistrict... rinkinys (mastelis 1:150000) papildytas naujais žemėlapiais.