2012 10 27
Parašė admin· 2012-10-27 20:29:47
1:84000 Atnaujintas vokiškų Pirmojo Pasaulinio karo laikmečio Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) žemėlapių masteliu 1:25000 aprašymas. Žemėlapiai parengti pagal carinės Rusijos imperijos varstinius žemėlapis. Įdomu, jog šios (berndrinės) žemėlapių serijos sudėtyje yra 8 bei 10 armijų, vykdžiusių žemėlapių sudarymo metu kovos veiksmus atitinkamai dabartinės Latvijos, Estijos ir Lietuvos, Baltarusijos teritorijose, žemėlapių serijos  (Karte der 8 armee, Karte der 10 armee). Naujais žemėlapiais pasipildė carinės Rusijos imperijos 1-varsto colyje (1:42000) ir 2-varstų colyje (1:84000) žemėlapių katalogai (Latvijos, Estijos, Rusijos, Suomijos teritorijos), atnaujinti šių žemėlapių aprašymai.

Išplėstos Naujienos

Tiesiog paprastas klausimas, gal kas nors nori atskanuoti Berlyno miesto bibliotekoje 1-varsto žemėlapius Lietuvos teritorijai? Mielai nurodysime kataloginius numerius.

Šiaip įdomu, jog vokiečių topografai Pirmojo Pasaulinio karo metu "vargo" ieškodami kuo tikslesnės carinės Rusijos imperijos topografinės medžiagos. Beje, jiems nepavyko surasti visų 1 varsto (1:42000) ar 0,5 varsto (1:21000) colyje žemėlapių, apimančių Lietuvos teritoriją (nors tikėtina, jog visa teritorija buvo padengta šiais žemėlapiais), dar sunkesnė padėtis buvo su dabartinės Latvijos teritorija. 8 Armijos žemėlapis dažnai parengtas ne tikpagal 1:84000 mastelio žemėlapius, bet dažnai panaudoti ir 1:126000 mastelio žemėlapiai.