2024-07-24 09:04:45
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· Atlasai

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Karte des westlichen Russlands - Rinktinis žemėlapių rinkinio Karte des westlichen Russlands lapas
Paveikslėlio dydis:
Rinktinis žemėlapių rinkinio Karte des westlichen Russlands lapas
Pirmojo karo išvakarėse vokiečiai pradėjo 1:100000 mastelio žemėlapio pavadinimu Karte des Westlichen Russlands (Vakarų Rusijos žemėlapis) leidimą. Žemėlapis apėmė dabartines trijų Baltijos valstybių, vakarinės Baltarusijos, dalies Lenkijos ir nedideles Ukrainos teritorijas. Žemėlapio sudarymui panaudota įvairi ir nelygiavertė medžiaga - vakariniams pakraščiams panaudotas to paties mastelio Vokietijos žemėlapio (Karte Deutschen Reichs) turinys, kur reljefas pažymėtas brūkšniavimu, carinės Rusijos valdžioje buvusios teritorijos žemėlapiui buvo naudojama stambiausio mastelio medžiaga- 1:42000 mastelio, o jam neesant 1:84000 mastelio žemėlapiai, kur reljefas atvaizduojamas horizontalėmis, išvestomis kas 2 sieksnius. Rėmeliuose ties horizontalėmis pateikti jų aukščiai metrais. Vokiečių kartografai, kai kurioms carinės Rusijos teritorijoms neturėdami rusiškos kartografinės medžiagos, ypač pirmaisiais karo metais, naudojo Reimano žemėlapio Special Karte von Mittel Europa masteliu 1:200000 padidintus intarpus, kur reljefas žymimas brūkšniavimu. Žemėlapis Karte des Westlichen Russlands leistas nuo 1911 iki 1921 metų pabaigos, vėlesnėse laidose vietoje menkaverčių Reimano žemėlapio intarpų panaudota atnaujinta kartografinė medžiaga, pažymėti Pirmojo Pasaulinio karo metais nutiesti geležinkeliai. Žemėlapiu Karte des Westlichen Russlands po karo dar gerą dešimtmetį iki savų žemėlapių išleidimo naudojosi valstybės, kurių teritorijas apėmė šis žemėlapis.
Po 1917 metų Karte des Westlichen Russlands žemėlapį leido privačios dažniausiai vokiečių firmos Lietuvos, Latvijos, Lenkijos valstybių užsakymu. Lietuvos užsakymu didelį tiražą išleido Vokietijos leidėjas R.Eisenschmidt Verlagsbuchhandlung, Berlin N.W.7 Dorothenstr. 60.
Žemėlapis Karte des Westlichen Russlands sudarytas tokių pačių matmenų lapuose kaip ir Vokietijos (Karte Deutschen Reichs) žemėlapis, išlaikant vienodą skaidymą lapais, pakeičiant lapų numeravimo būdą - žemėlapio Karte des Westlichen Russlands lapų pavadinimai sudaryti iš raidžių (stulpeliams) iš skaičių (eilutėms) su prirašytu didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimu.
Dauguma žemėlapio Karte des Westlichen Russlands turinio elementų braižyta laikantis sutartinių ženklų kaip ir žemėlapyje Karte Deutschen Reichs. Dauguma vietovardžių užrašyti lenkiškais rašmenimis, užtėmyje aiškinant jų tarimą. Neretai vietovardžių pavadinimai iškraipyti, kai kurie pavadinimai sudaryti iš kelių kalbų žodžių. Sutartinius ženklus ir žymėjimus galite surasti ČIA.
Žemėlapio Karte des Westlichen Russlands matmenys 29,3 cm x 35,7 cm (30'x15'), projekcija poliedrinė su 3° zonomis. Ilguma skaičiuota nuo Ferro. Užrėmiuose kas 10' duotos kartografinio tinklo žymos, pažymėti gretimų lapų numeriai, įvardintos apskritys, apatiniame lapo pakraštyje išbraižytos dažniausiai keturios (kartais tik dvi) linijinio mastelio skalės - metrais, varstais, žingsniais ir geografinėmis myliomis. Pilnas sąrašas, tai kas pateikta žemėlapio užrėmiuose, pateikiamas žemiau.

T23 Isha
Karte des Westlichen Russlands serijos žemėlapio T23 Isha (Iza) užrėmiuose pateikiamos informacijos sąrašas (pasididinti)

1 Karte des Westlichen Russlands Vakarų Rusijos žemėlapis žemėlapių serijos pavadinimas
2 Kriegsausgabe Karo metų leidimas
3 Nur für Dienstgebrauch Tik vidiniam naudojimui
4 T23 Isha (Iza) Žemėlapio lapo pavadinimas
5 Gretimų lapų pavadinimas
6 Kampinės koordinatės
7 B.917. redaguota (data 1917 rugsėjis)
8
Apskričių pavadinimai
9 Herausgegeben von der Kartographische Abteilung der Königliches Preussischen Landesaufnahme 1917 Karališkosios Prūsijos žemėtvarkos  kartografijos departamento leidinys Leidėjas ir data
10 Mastelis (metrinis ir varstinis)
11

Die stehenden ziffern bezeichnen die Zahl der Wohnhauser

Die liegenden  ziffern bezeichnen die Hohen in Metern

Der Vertikalabstand der vollen schichtlinien betragt 4,26 Meter-2 Sachsen

Der Vertikalabstand der gerissenen schichtlinien betragt 2,12 Meter-1 Sachsen

Stovintys skaičiai reiškia gyvenemųjų namų (ūkių) skaičių gyvenvietėje

Gulsti skaičiai reiškia aukštį metrais

aukštis tarp ištisinių horizontalių 4,26 m- arba vienas sieksnis.

Aukštis tarp punktyrinių horizontalių 2,13 m-arba 1 sieksnis

12 Verfielfältigungs - recht vorbehalten Perleidimo teisės apsaugotos
13 Geležinkelių ir kelių sutartiniai ženklai

Taip pat buvo leidžiami ir sudėtiniai Karte des westlichen Russlands žemėlapiai, susidedantys iš 4-9 žemėlapių, vadinti Zusammendruck, dalis sudėtinių žemėlapių apėmę ir Vokietijos teritorijas pavadinti Einheitsblatt (kaip ir KdDR žemėlapiai, žiūr. žemiau)).

Kolekcijoje surinktų serijos Karte des westlichen Russlands žemėlapių sąrašas su pagrindinėmis charakteristikomis yra ČIA.
Karte des westlichen Russlands serijos žemėlapių tipų ir to paties tipo skirtingų laidų aprašymas ir palyginimas yra ČIA.

ĮDOMU: Pirmieji nepriklausomos Latvijos pašto ženklai ant Karte des westlichen Russlands žemėlapių (nuoroda).

Karte des westlichen Russlands
Bendras žemėlapio N24 Simno iš serijos Karte des westlichen Russlands vaizdas (1:100000, 1915)

Atnaujinta 2013 07 29
Rinktinis sudėtinių serijos Karte des westlichen Russlands (1:100000, 1911-1921) žemėlapių lapas (nuoroda)
Rinktinis sudėtinių serijos Karte des westlichen Russlands (1:100000, 1911-1921) žemėlapių lapas. Skaitmenizuoti spalvomis pažymėti lapai. Kai kurie lapai persidengia.
Didžiajai daliai tuomentinės vakarų Rusijos imperijos teritorijos (dabartinės Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos teritorijos) be pavienių serijos Karte des Westlichen Russlands žemėlapių buvo išleisti sudėtiniai, susidedantys iš 2-4-6-9 pavienių serijos žemėlapių, Karte des Westlichen Russlands žemėlapio lapai. Šie žemėlapio lapai dažniausiai įvardinti dvejopai: arba visų sudėtinių žemėlapių pavadinimais (2-9 gyvenamųjų vietovių pavadinimai) arba 2 žemėlapių (viršutinio kairiojo ir apatinio dešiniojo) pavadinimais (2 gyvenamųjų vietovių pavadinimai). Sudėtinių žemėlapių paraštėse paprastai pateikiama schema, iš kokių atskirų žemėlapio lapų sudėtinis žemėlapio lapas sudarytas.
Dalis sudėtinių žemėlapių atvaizdavo iš Vokietijos teritoriją. Paptastai šie lapai buvo sudaryti iš 4-6 atskirų žemėlapių. Šie sudėtiniai žemėlapiai vadinti Einheitsblatt, jų pavadinimą sudarė triženklis skaičius pvz. Einheitsblatt 200D.
Sudėtiniai Karte des Westlichen Russlands serijos žemėlapiai, kurie buvo sudaryti ne iš pilnų atskirų lapų, o iš jų dalių vadinti sudėtiniais - Zusammendruck. Šie žemėlapio lapai įvardinti vienos didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimu (pvz. Zusammendruck Lennewaden). Šio tipo žemėlapiai labiau sutinkami atvaizduojantys dabartines Estijos, Latvijos teritorijas.

Karte des Westlichen Russlands
Sudėtinio serijos karte des Westlichen Russlands žemėlapio 200D bendras vaizdas.
Žemėlapio lapo N24 Simno fragmentas
Rinkinio Karte des westlichen Russlands žemėlapio N34 Simno fragmentas. Vietovės topografinių žemėlapių palyginimas: carinės Rusijos vieno varsto (1:42000) žemėlapio LXX-A, raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos (RKKA) 1:50000 žemėlapio N-34-60-V, carinės Rusijos imperijos dviejų varstų žemėlapio XIV-15 ir vokiško rinkinio Karte des westlichen Russlands žemėlapio N24 Simno fragmantai tai pačiai teritorijai (žemėlapiai suspausti).
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.05 sekundes 7,694,062 unikalūs lankytojai