2024-07-18 14:50:28
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· ATLASAI
· KITI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1:42000 (1 varsto) - Sankt Peterburgo ir Vyborgo gubernijų žemėlapio masteliu 1 varstas colyje (1:42000), 1858-1870, rinktinis lapas (nuoroda).
Paveikslėlio dydis:
1:42000 (colyje vienas varstas) mastelio žemėlapių rinktinis lapas (nuoroda)

Vakarinio pasienio žemėlapio masteliu vienas varstas colyje (1:42000, orig. pavadinimas Одноверстовая карта западного пограничного пространства) lapai sumontuoti iš keturių du kartus sumažintų žemėlapio, kurio mastelis 1:21000, lapų fotografinių kopijų. Abiejų mastelių žemėlapių turinys identiškas, skiriasi tik linijų storių ir rašmenų dydžiai užrašuose. Žemėlapis buvo spausdinamas viena spalva, neperbraižius turinio. Vėlesni kai kurie, ypač rytiniai, žemėlapio, kurio mastelis 1:42000, perleidiniai iki Antrojo Pasaulinio karo buvo spausdinami keturiomis spalvomis. Vakarinio pasienio vidurinės zonos žemėlapių, kurių mastelis 1:42000, lapų dydis -18´ ilgumos ir 10´ platumos (apie zonas žiūr.rinktinį lapą).

Žemėlapio lapai įvardinti numeriais, sudarytais iš romėniškų ir arabiškų skaitmenų ar raidžių. Pirmasis nurodo platumos juostą, skaičiuojamą iš šiaurės į pietus, antrasis (ar raidė)- ilgumos stulpelį (žiūr. rinktinį lapą). Šalia numerio dažniausiai įrašytas didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimas.

Ankstyvųjų laidų iki 1915-1917 metų išleisti 1:42000 mastelio žemėlapiuose pavadinimas nenurodytas, žemėlapio lapo viršutiniame ir šoniniuose užrėmiuose nurodyta, iš kokių pusvarsčio (1:21000) žemėlapio lapų "surinktas" vieno varsto (1:42000) žemėlapio lapas. Iš kokių pusės varsto colyje (1:21000) žemėlapių "surinkti" vieno varsto colyje (1:42000) žemėlapio lapai dabartinės Lietuvos teritorijoje puikiai atsispindi šiame RINKTINIAME LAPE (mėlyna spalva pažymėti į kolekciją surinkti 1:42000 mastelio žemėlapio lapai, kurių numeracija tik pagal pusės varsto colyje (1:21000) keturių sudėtinių žemėlapių žymėjimą).

Žemėlapio, kurio mastelis 1:42000, lapų užrėmiuose pažymėtos minutinio tinklo padalos, nukopijuotos iš 1:21000 mastelio žemėlapio. Lapų pakraščiuose pateikti duomenys apie pradinės topografinės nuotraukos bei jos turinio atnaujinimo metus. Linijinio mastelio skalės pateiktos su varstų ir su kilometrų padalomis. Kai kurių lapų apatiniame pakraštyje pateiktas trianguliacijos punktų sąrašas.

Vieno varsto colyje Vakarinio pasienio žemėlapių (1880-1939 m., originalų ir perleidinių) rinktinis lapas Lietuvos teritorijai parodo, kurie į maps4u.lt kolekciją surinkti žemėlapiai yra neatnaujinti, kurie atnaujinti pagal naujausią prieinamą kartografinę medžiagą.

Carinės Rusijos imperijos skirtingo mastelio varstinių žemėlapių tai pačiai vietovei palyginimą galite peržvelgti ČIA.

(Atnaujinta 2013 balandį)

Vilniaus žemėlapis

Vilniaus miesto centras ir senamiestis vieno varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapyje (1891-1892 m. topografinė nuotrauka, žemėlapis perleistas [neatnaujintas] 1931 metais)

 

Šiaulių žemėlapis

Šiauliai vieno varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapyje

 

Pilviškiai

Pilviškiai vieno varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapyje

 

Liublin na carskiej mapie

Liublinas (Lenkija) vieno varsto (1:42000) carinės Rusijos žemėlapyje

 

Минск на карте Российской империи

Minskas (Baltarusija) vieno varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapyje, 1908

 

Siedlce, Polska

Siedlce (Lenkija) carinės Rusijos imperijos vieno varsto colyje (1:42000) žemėlapyje.

Žemėlapis LXXVII-16 Kriemok, mastelis 1:42000 (colyje vienas varstas)
Žemėlapis LXXVII-16 Kriemok, mastelis 1:42000 (colyje vienas varstas), perleidinys.
Žemėlapio LXX-A fragmentas.
Žemėlapio LXX-A iš Rusijos imperijos vieno varsto žemėlapių rinkinio fragmentas. Vietovės topografinių žemėlapių palyginimas: carinės Rusijos vieno varsto (1:42000) žemėlapio LXX-A, raudonosios darbininkų ir valstiečių armijos (RKKA) 1:50000 žemėlapio N-34-60-V, carinės Rusijos imperijos dviejų varstų žemėlapio XIV-15 ir vokiško rinkinio Karte des westlichen Russlands žemėlapio N24 Simno fragmantai tai pačiai teritorijai (žemėlapiai suspausti).
Žemėlapių, išleistų nuo 1889 iki 1929 metų masteliu 1:21000-1:42000 tam pačiam vietovės fragmentui palyginimas.

Žemėlapių, išleistų nuo 1889 iki 1929 metų masteliu 1:21000-1:42000 tam pačiam vietovės fragmentui palyginimas. Lyginami:

-carinės Rusijos 1:21000 mastelio (pusvarsčio) 1889 metų laidos žemėlapio XII-15-V fragmentas,

-vokiškasis rinkinio „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ 1:25000 1916 metų laidos (atnaujintas) žemėlapio Kowno Bl. 7 fragmentas,

-Tarpukario Lietuvos karo topografijos skyriaus 1926 metų 1:25000 mastelio žemėlapio 424 Kaunas Š. fragmentas,

-carinės Rusijos 1:42000 mastelio (vienvarsčio) 1928 metų perleidimo lapo LXVII-1 fragmentas,

-Tarpukario Lietuvos karo topografijos skyriaus 1929 metų 1:25000 mastelio žemėlapio 473 Kaunas Š. fragmentas.

Žemėlapių fragmentai apima Kauno apylinkes- Kleboniškį, Lantainius, Radikius.

Carinės Rusijos imperijos skirtingo mastelio varstinių žemėlapių tai pačiai vietovei palyginimą galite peržvelgti ČIA.

Vieno varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapių apimančių Estijos teritoriją rinktinis lapas.
1:42000
Rinktinis 1-varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapių šiaurinės juostos (dab. Suomijos, Estijos, šiaurinės Latvijos, RF pasienio teritorijos)

Vieno varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapiai, apimantys, dalį dabartinės Suomijos, Estijos, šiaurinės Latvijos, RF pasienio teritorijas (Estliandijos, Lifliandijos, Sankt-Peterburgo gubernijos, Suomija) buvo spausdinami viena spalva. Žemėlapių, kurių mastelis 1:42000, lapų dydis -6´ platumos ir 12´ ilgumos, skaičiuotos nuo Pulkovo. Žemėlapio lapai įvardinti numeriais, sudarytais iš arabiškų skaitmenų. Pirmasis skaičius nurodo platumos juostą, skaičiuojamą iš šiaurės į pietus, antrasis - ilgumos stulpelį (žiūr. rinktinį lapą aukščiau).

Tallinn 1:42000
Lapo 3-29 fragmentas, Talino (Tallinn, Ревель) miestas (topografinė nuotrauka 1899 m.)

Buv. Lifliandijos guberniją apimančių lapų dydis 18´ ilgumos ir 10´ platumos (žiūr. rinktinio lapo fragmentą žemiau), kai kurie lapai netipinių dydžių.

Lifliandijos gubernijos žemėlapiai
Lifliandijos (Vidžemės, latv. Vidzemes guberņa) gubernija 1-varsto colyje (1:42000) carinės Rusijos imperijos žemėlapiuose, rinkinio žemėlapiai įrėminti žaliu rėmeliu (mėlynai pažymėti carinės Rusijos imperijos topografų laidos žemėlapiai, žalia - Estijos topografų 1918-1923 m. perleisti žemėlapiai)

Lifliandijos gubernija apimantys lapai užvardinti dvejopai: lapai įvardinti pusvarsčių (1:21000) žemėlapių lapų, iš kurių "surinktas" vieno varsto (1:42000) žemėlapio lapas, pavadinimais arba kaip ir vidurinės juostos žemėlapiai - žemėlapio lapai įvardinti numeriais, sudarytais iš romėniškų ir arabiškų skaitmenų ar raidžių. Pirmasis nurodo platumos juostą, skaičiuojamą iš šiaurės į pietus, antrasis (ar raidė)- ilgumos stulpelį (žiūr. rinktinį lapą temos viršuje).
Žemėlapio lapų užrėmiuose pažymėtos minutinio tinklo padalos. Lapų pakraščiuose pateikti duomenys apie pradinės topografinės nuotraukos sudarymo metus. Kuršo gubernijos teritorijos žemėlapiuose dažniausiai neatvaizduotos (balti plotai). 1-varsto Lifliandijos žemėlapius Pirmojo Pasaulinio karo metu panaudojo vokiečių topografai - masteliu 1:50000 buvo perleisti visi lapai, vietovardžių pavadinimus pakeičiant vokiška transkripcija. Plačiau vokiškų Pirmojo Pasaulinio karo žemėlapių masteliu 1:50000 skyrelyje.

1:42000 Riga
Lapo Л.42 fragmentas, Rygos senamiestis (1905 m. topografinė nuotrauka, žemėlapis spausdintas 1915 m., 1:42000)


1:42000
Rinktinis 1-varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapių šiaurinės juostos (dab. Suomijos, RF [Sankt-Peterburgo apylinkės, Karelija] teritorijos), rinktinis lapas sankirtoje su Estijos teritoriją atvaizduojančiu rinktiniu lapu (žiūr.aukščiau)
Vieno varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapiai, apimantys Krymą (Ukraina).
Kolekcijoje surinkti 85 vieno varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapiai, sudaryti pagal originalią topografinę nuotrauką, apimantys Krymo (Ukraina) pusiasalio teritoriją.
Rinktinis lapas:

Krymas žemėlapis

Vieno varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapio LXIV-7 fragmentų palyginimas.
Vieno varsto colyje (1:42000) mastelio žemėlapio LXIV-7 skirtingų laidos metų (1917 m. ir perleidinys 1929 m.) fragmentų palyginimas. Tauragnai ir apylinkės.
Sankt Peterburgo ir Vyborgo gubernijų žemėlapio masteliu 1 varstas colyje (1:42000), 1858-1870, rinktinis lapas (nuoroda).
Sankt Peterburgo ir Vyborgo gubernijų žemėlapį masteliu 1 varstas colyje (1:42000, 1cm-420 metrų) carinės Rusijos imperijos topografai parengė ir išleido 1858-1870 metais. Žemėlapis (originalus pavadinimas Картa Санкт-Петербургской и Выборгской губернии масштабом 1 верста в английском дюйме) parengtas pasinaudojus senesnę kartografinę medžiagą, ją atnaujinant pagal naują topografinę nuotrauką. Rinkinį sudaro apie 60 žemėlapių (maps4u.lt kolekcijoje esantys žemėlapiai rinktiniame lape atvaizduoti mėlynai), žemėlapiai spalvoti. Turinys atvaizduotas juodai, pievos, miškai, ariama žemė - žalios spalvos skirtingais atspalviais, vandenys - mėlynai, didelių miestų kvartalai - raudonai. Reljiefas atvaizduotas brūkšniavimu.

Sankt Peterburgo žemėlapis
Sankt Peterburgo ir Vyborgo gubernijų žemėlapio masteliu 1 varstas colyje (1:42000, 1cm-420 metrų) fragmentas, Sankt Peterburgo miesto dalis, 1858.
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,690,934 unikalūs lankytojai