2024-07-18 14:52:12
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· ATLASAI
· KITI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1:126000 (3 varstų) - Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-1 lapas
Paveikslėlio dydis:
1:126000 (colyje trys varstai) mastelio žemėlapio lapo XII-2 įvairių leidimo metų palyginimas.(fragmentas)

1:126000 (colyje trys varstai) mastelio žemėlapio lapo XII-2 įvairių leidimo metų palyginimas (fragmentai).

1:126000 mastelio (colyje trys varstai), karinis topografinis Europinės Rusijos žemėlapis – Военно-топографическая карта Европейской России- pradėtas leisti 1845 metais. Projekcija kūginė - Bono. Pradinis dienovidinis – Pulkovo.

Žemėlapis, kurio mastelis 1:126000, atspausdintas stačiakampiais rėmeliais apribotuose lapuose, kurių matmenys 58,5x40,8 cm. Iki 1863 metų išleisti 435 šio žemėlapio lapai, apėmę Europinę Rusijos imperijos dalį.

Pirmosios laidos Karinis topografinis Europinės Rusijos žemėlapis (Военно-топографическая карта Европейской России) dabartinės Lietuvos teritorijos rėmuose buvo leidžiamas kiekvienai gubernijai atskirai, taigi dabartinės Lietuvos teritorijas apėmė Kauno, Vilniaus, Gardino gubernijų bei Lenkijos karalystės (Suvalkų gubernijos) žemėlapio lapai. Dažnai pirmųjų laidų  Karinio topografinio Europinės Rusijos žemėlapio lapai neatvaizduodavo gretimos gubernijos teritorijų - likdavo baltos dėmės. Reikėtų priminti, jog Užnemunę apėmė to paties mastelio Lenkijos kongreso karalystės žemėlapis, leistas 1839-1860* metais. Vėlesnių Karinio topografinio Europinės Rusijos žemėlapio (Военно-топографическая карта Европейской России) laidų žemėlapiai buvo leidžiami ištisai, gretimų gubernijų plotai buvo atvaizduojami.

1:126000

1:126000 (3 varstai colyje) žemėlapio atvaizduojančio tik Rusijos imperijos teritoriją pavyzdys - žemėlapis X-1

1:126000

1:126000 (3 varstai colyje) žemėlapio atvaizduojančio tik vienos gubernijos (Kauno gubernijos) teritoriją pavyzdys - žemėlapis XII-3, 1843 m., kitos gubernijos teritorija - baltas plotas.

Karinio topografinio Europinės Rusijos žemėlapio (Военно-топографическая карта Европейской России) lapai įvardinti eilės (skaičiais romėniškais skaitmenimis) bei lapo eilėje (skaičiais arabiškais skaitmenimis) numeriais. (Ряд хх Лист уу). Kas 20 minučių žemėlapyje išvestos geografinių koordinačių tinklo linijos. Ilgumos kryptimi pažymėtos padalų skalės nuo Pulkovo ir nuo Paryžiaus. Žemėlapis atspausdintas viena spalva. Reljefas žymėtas brūkšniavimu, naudojant Lėmano skalę. Pažymėtų altitudžių aukščiai įvertinti lenkiškais sieksniais (1,728 m).

Siekiant žemėlapyje ištaisyti vietovės pokyčius bei pirminius netikslumus, žemėlapis 1864-77 metais buvo taisomas. Pagrindiniai įnešti pokyčiai- pakitusios administracinės ribos bei papildytas geležinkelių tinklas.

1:126000

1:126000 (3 varstai colyje) žemėlapio pavyzdys - žemėlapis XII-3, 1914 metų laida su įbrėžtu geležinkelių tinklu.

1:126000 mastelio topografiniame žemėlapyje gyvenamosios vietovės pažymėtos masteliniais sutartiniais ženklais. Gyvenvietės suklasifikuotos pagal jų administracinę priklausomybę bei didumą, po vietovardžiais užrašytas kiemų skaičius gyvenvietėje. Žemėlapyje pažymėti geležinkeliai, neskirstant jų pagal kelių skaičių, plentai, vieškeliai, kaimų, lauko ir miško keliai, tiltai, pakelės kryžiai. Vandens telkinių-ežerų, upių plotai užbrūkšniuoti. Miškų masyvai užpildyti įvairių dydžių rutuliukais, išskiriant spygliuočių, lapuočių ir mišriuosius miškus. Kapinėms ir bažnyčios žymėti naudoti nemastelianiai ženklai.

Dėl gausaus žemėlapio turinio 1:126000 mastelio žemėlapis gana sunkiai skaitomas.

Raudonosios armijos (RKKA) topografai iki pat Antrojo pasaulinio karo leido žemėlapius masteliu 1:126000 (3 varstai colyje), neretai žemėlapiui panaudodami naują topografinę nuotrauką ar kartografinę medžiagą. Pasitaiko ir 3 spalvų 1:126000 žemėlapių.

1:126000

Trijų spalvų (turinys- juoda spalva, reljiefas rudu brūkšniavimu, vandenys mėlyna spalva) 1:126000 mastelio žemėlapio pavyzdys- žemėlapis XIII-9, RKKA 1927 m. laida.

3 varstai colyje (1:126000)

Rinktinis Karinio - topografinio Europinės Rusijos 3 varstų colyje (1:126000) žemėlapių serijos lapas, parodantis, kokie žemėlapio lapai apima dabartinę Lietuvos teritoriją (viso 28 lapai, kai kurių šaltinių duomenimis 27 lapai).

Rinktinis 1:126000 (colyje trys varstai) mastelio žemėlapių lapas

Rinktinis 1:126000 (colyje trys varstai) mastelio žemėlapių lapas. Mėlynai pažymėti kolekcijoje esantys žemėlapiai (sekti atnaujinimus).

Pilnas kolekcijoje esančių skaitmenizuotų Lietuvos teritoriją apimančių Karinio topografinio Europinės Rusijos žemėlapių serijos lapų sąrašas pasiekiamas ČIA. (pateikta atnaujinimo, papildymo ir leidimo metai).

Carinės Rusijos imperijos skirtingo mastelio varstinių žemėlapių tai pačiai vietovei palyginimą galite peržvelgti ČIA.

Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-1 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-1 lapas spausdintas 1865 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-2 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-2 lapas, spausdintas 1865 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-3 lapas

Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-3 lapas, spausdintas 1865 metais.

Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-4 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio IX-4 lapas, spausdintas 1865 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-1 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-1 lapas, rekognoskuotė 1865, 1866, 1872 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-2 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-2 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, 1873 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-3 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-3 lapas, rekognoskuotė 1865, 1873, spausdintas 1917 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-4 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-4 lapas, rekognoskuotė 1865, 1877, spausdintas 1917 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-5 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio X-5 lapas (Lietuvos teritorija), rekognoskuotė 1865, 1867, 1877 metais, spausdintas 1917 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-1 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-1 lapas, spausdintas 1915 metais (apie rekognoskuotę duomenų nėra).
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-2 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-2 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-3 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-3 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, 1875, 1877, 1900 metais, spausdintas 1917 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-4 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-4 lapas, rekognoskuotė 1865, 1877 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-5 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XI-5 lapas, rekognoskuotė 1865, 1867, 1877 metais, spausdintas 1917 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-1 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-1 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-2 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-2 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, 1875 metais,  duomenų apie spausdinimo metus nėra.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-3 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-3 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, 1875 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-4 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-4 lapas, rekognoskuotė 1865, 1902 metais, spausdintas 1913 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-5 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XII-5 lapas, rekognoskuotė 1865, 1902 metais, spausdintas 1912 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-2 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-2 lapas (Lietuvos teritorija), apie rekognoskuotę duomenų nėra, spausdintas 1911 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-3 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-3 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, 1873, 1899 metais, spausdintas 1907 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-4 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-4 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, metais, duomenų apie spausdinimo metus nėra.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-5 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIII-5 lapas (Lietuvos dalis), rekognoskuotė 1865, 1877, metais, spausdintas 1919.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIV-2 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIV-2 lapas (Lietuvos teritorija) spausdintas 1914 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIV-3 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIV-3 lapas, rekognoskuotė 1865, 1866, 1872, 1899 metais, spausdintas 1911 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIV-4 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XIV-4 lapas, rekognoskuotė 1865, 1872, 1887, 1904 metais, spausdintas 1915 metais.
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XV-3 lapas
Carinės Rusijos imperijos 3 varstų colyje žemėlapių rinkinio XV-3 lapas, rekognoskuotas 1865-1866 m.
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.02 sekundes 7,690,937 unikalūs lankytojai