2024-07-24 08:31:52
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· 1:10000
· 1:25000
· 1:5000
· KITI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

1:100000 - Lapas 1102
Paveikslėlio dydis:
M1:100000 žemėlapių rinktinis lapas. (mėlyna spalva pažymėti parengti/išleisti žemėlapio lapai)

1933-1940 metais Krašto apsaugos ministerijos karo topografijos skyrius išleido 44 1:100 000 mastelio žemėlapių lapus.

Šio mastelio žemėlapis apėmė apie 38 600 km2 teritoriją. 1:100 000 mastelio žemėlapio lapai apriboti trapeciniais rėmeliais, kurių matmenys 30 minučių ilgumos ir 15 minučių platumos, kas atitinka 32,0 x 27,8 cm ties 55° lygiagrete. Ilguma skaičiuojama nuo Grinvičo. 1:25 000 ir 1:100 000 mastelių žemėlapių lapai yra nebendramačiai platumos kryptimi, todėl nesusieti bendra numeravimo sistema. Viename 1:100 000 mastelio žemėlapio lape telpa 6 pilni ir 3 pusės M 1:25 000 žemėlapio lapų. Žemėlapio lapai įvardinti keturženkliais numeriais, kurių du pirmieji nurodo lapo eilę, antrieji lapo vietą eilėje bei dviejų didžiausių gyvenviečių lape pavadinimais, einant iš vakarų į rytus. 1:100 000 mastelio lietuviškas topografinis žemėlapis sudarytas Gauso ir Kriugerio projekcijos 3° zonose, toje pačioje koordinačių sistemoje kaip ir 1:25 000 mastelio žemėlapis. Žemėlapio lapuose kas 5 km įbrėžtos stačiakampių koordinačių linijos. Užrėmyje įbrėžta gretimų žemėlapio lapų numeravimo schema. Su zonų pakraščių dienovidiniais besiribojančių lapų užrėmyje pažymėti gretimos zonos koordinačių tinklo linijų išėjimai, minutinio tinklo padalos nepažymėtos. Geografinis tinklelis įvardintas pločiu ir ilgiu tik žemėlapių kampuose.

Topografinis 1:100 000 mastelio žemėlapis buvo sudaromas naudojant įvairią prieinamą medžiagą, stengiantis išsiversti be lauko darbų. Centrinės šalies dalies bei Klaipėdos krašto 1:100 000 mastelio žemėlapis sudarytas pasinaudojant 1:25 000 mastelio žemėlapiu, kitai teritorijai buvo naudojami senieji žemėlapiai, panaudojant pagrindinių kelių rekognoskavimo rezultatus bei lauko sąlygomis nedešifruotas aeronuotraukas.

1:100 000 mastelio žemėlapiai, kaip ir 1:25 000 mastelio žemėlapiai, buvo spausdinami keturiomis spalvomis. Žemėlapių lapuose reljefas pavaizduotas horizontalėmis, kurių laiptas 10 m, lygumose pažymėtos brūkšniniu punktyru pusinės horizontalės. Tuose plotuose, kuriuose padaryta originali topografinė 1:25 000 mastelio nuotrauka su 5 m. reljefo laiptu, apibendrintas reljefo brėžinys perkeltas į 1:100 000 mastelio žemėlapį. Plotuose, kur reljefas laiptas 4 m. arba ten, kur kaip pagrindas buvo naudojami seni rusiški žemėlapiai su 2 sieksnių laiptu, horizontalės išvestos naujai, interpoliuojant. Topografinio 1:100000 mastelio žemėlapio topografiniai ženklai pateikiami žemėlapių užrėmiuose.

Kolekcijoje yra 44 išleisti ir 4 nesuspėti išleisti, tačiau pradėti rengti, 1:100000 mastelio žemėlapio lapai.

 

 

M1:100 000 žemėlapių išdėstymo schema (paspaudus manipuliatoriumi, atsivers žemėlapis).

Lapas 1607 Žasliai-Kernavė
Žemėlapio M1:100000 lapas 1607 Žasliai-Kernavė išleistas 1937 metais. Braižytojas kpt.Žiaurys
Lapas 1102
Žemėlapio M1:100000 lapas 1102 Seda-Pievėnai. Žemėlapis iš MA bibliotekos fondų. (Plačiau- leidinyje "Geodezija ir kartografija" 2008 metų 3 numeryje, žiū. LITERATŪRA)
Lietuviškų topografinių M1:100 000 žemėlapio lapų charekteristikos
Lietuviškų topografinių M1:100 000 žemėlapio lapų charakteristikos yra ČIA.
1920 m. šapirografu padauginti serijos Karte des westlichen Russlands žemėlapiai

1920 m. kariuomenės reikmėms paskubomis primityviu būdu šapirografu buvo dauginami serijos Karte des westlichen Russlands žemėlapiai. Nors buvo dauginami ir apžvalginiai 1:800000 mastelio vokiški žemėlapiai, Vilniaus, Gardino mietų bei apylinkių planai (mastelis 1:20000, 1:50000), vis dėlto šiuo metodu daugiausiai buvo tiražuojami būtent serijos Karte des westlichen Russlands žemėlapiai.

Plačiau (ir istoriškai) karo topografo ltn.Liesio straipsnio "Karo topografijos skyrius", publikuoto leidinyje "Mūsų žinynas" fragmente:

"...1920 m. liepos mėn., kai mūsų kariuomenė užiminėjo Lietuvos teritoriją, pripažintą Lietuvai pagal tų pat metų liepos 12 d. sutartį su rusais, mūsų dalims buvo ypatingai reikalingi žemėlapiai. Nors jau tuo metu žemėlapių buvo nemažai, o kai kurių rajonų net ir žymi atsarga turėta, bet kitų rajonų vos keletas lapų tebuvo arba ir visai nieko. Tų laikų kiek­vienas karo dalyvis patvirtins, kad kuopų ir net batalionų vadai ne visi turėjo reikalingus žemėlapius, nekalbant jau apie žemesniuosius vadus. Tuo tarpu pirkti žemėlapių iš užsienio nebuvo reikalingų lėšų, o reikalavimai iš dalių nuolat augo. Todėl greitomis buvo įrengta savo „litogra­fija" naujoms žemėlapių laidoms spausdinti. Šio darbo sumanytojas, o kartu ir vykdytojas buvo karo vald. Sabalys, kuris apie tai štai ką rašo: „Mano viršininkui mjr. Šumskiui pritariant, sumaniau trūkstančius lapus kopijuoti ir Šapirografu spausdinti. Nebūdamas šios srities specia­listas, vis dėlto tą darbą pradėjau. Neturėdamas braižymo įrankių, paėmiau paprastą rašomąją plunksną, chemišku rašalu žemėlapio lapą išbraižiau ir paskui ant šapirografo kelias dešimtis žemėlapių išspausdinau. Žemėlapiai buvo labai reikalingi, tai reikėjo skubiai juos gaminti. Kad greičiau tai galima būtų atlikti, mažesni keliai, miškeliai ir vienkiemiai tekdavo praleisti, o kopijuoti tik stambesnieji dalykai. Per 5-6 valandas vieną lapą nukopijuodavau ir per pusę valandos kelias dešimtis egzempliorių išspaus­dindavau. Aišku, tokie žemėlapiai kautynėse karininko nepatenkindavo, bet vis dėlto geriau buvo turėti ir toks netobulas žemėlapis, negu jokio".
Tai taip atrodo pirmasis bandymas spausdinti žemėlapius. Tokių že­mėlapių operacijų skyriuje buvo išleisti šie 1:100.000 masto lapai:
T17 - Wyschki,

R19 - Uschpoi,

S19 - N. Aleksandrowsk,

T19 - Dryswjaty,

P21 - Gielwany,

R18 - Rakischki,

N18 - Szadow,

S18 - Illukst,

T18 - Dunaburg,

O22 - Kowno,

N19 - Bajsagola,

P22 - Koszedary,

P23 - Sumiliszki,

Q23 - Wilna,

N25 - Sejny.

Masto 1:50000 buvo išspausdinta Vilniaus miestas su apylinkėmis, Gardino miestas su apylinkėmis; masto 1:20000 - Vilniaus miesto planas ir masto 1:800000 - visos Lietuvos žemėlapis. Kai kurie lapai buvo spaus­dinami po du kartu, o Kauno lapas buvo kopijuojamas ir spausdinamas net tris kartus...

Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.04 sekundes 7,694,040 unikalūs lankytojai