2024-07-14 19:30:41
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

WIG (1919-1939)
Lenkiškų WIG 1:25000 mastelio žemėlapių Rejon Wilno (ark.1 XII-18-H), P29-S40-H (skirtingi leidimo metai) ir carinės Rusijos imperijos 1:42000 (vienas varstas colyje) žemėlapio LXVIII-5 fragmentų palyginimas.
Wojskowy Instytut Geograficzny (WIG) - Karinis geografinis institutas - 1919-1949 veikusi ir Lenkijos žemėlapių leidybą kuravusi (plačiąja prasme) institucija. Plačiau apie WIG veiklą - Bogusław Krassowski „Polska kartografia wojskowa w latach 1918-1945 (originalo kalba). Pagrindiniai WIG leidžiami žemėlapiai buvo 1:25000 (Mapa szczegółowa – detalusis žemėlapis), 1:100000 (Mapa taktyczna – taktinis žemėlapis), 1:300000 (Mapa operacyjna- operacinis žemėlapis). Iki 1922 metų WIG dažniausiai perleidinėjo kitų valstybių žemėlapius (dažniausiai vokiškus), vietovardžius keičiant į lenkiškus. Nuo 1923 metų įvedami suvienodinti topografiniai ženklai, žemėlapiai atnaujinami pagal atpažinimą vietovėje, pradėtas keturių spalvų žemėlapių leidimas. Nuo 1923 iki 1928 metų žemėlapiai, kurių mastelis 1:25000, buvo leidžiami atskiriems rajonams, dažniausiai artilerijos pratybų reikmėms (išleistų žemėlapių kiekis):
Pamario (33), Wisła (7), Grudziądz (9), Bydgoszcz (14), Toruń (4), Zagłębie Polskie (21), Vilniaus (9), Osowieć (9), Obóz Leśna (4), Modlin (3), Bresto (12), Dęblin (4), Łuck (11), Dubno-Krzemieniec (15), Pohulanka (1).
Iš pateikto sąrašo matome, jog Lietuvos teritorijai buvo skirti Vilniaus (9) rajono ir Pohuliankos (1) rajono žemėlapiai (žiūr.schemą žemiau).
Rejon Wilno, Pohulianka
Vilniaus ir Pohuliankos rajonų WIG 1:25000 žemėlapių išdėstymo schema

Pohulianka - Lenkijos kariuomenės karinių lauko pratybų vieta tarpukaryje (+- poligonas) netoli Pabradės. (dab. pavadinimas Pažeimenė, Pabradės poligonas netoliese), tikslus pavadinimas OC Pohulanka, apie 1936 pervardintas į Zułowski OC im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 1923-1926 šiame poligone buvo atlikta detali trianguliacija, tikėtina, jog buvo statomi trianguliaciniai bokštai (tam tikslui netgi buvo nutiestas siaurasis geležinkeliukas iš Pohuliankos stoties, žiūr. WIG 1:100000 žemėlapio P28 S42 fragmentą).

Priklausomai nuo to, kokių žemėlapių pagrindu (vokiškųjų ar carinės Rusijos) WIG žemėlapiai masteliu 1:25000 buvo leidžiami, atitinkamai WIG 1:25000 mastelio žemėlapius apribojančio rėmelio dydis buvo 6´ platumos ir 10´ ilgumos, skaičiuojamos nuo Ferro, (pagrindas vokiški žemėlapiai) arba 5´ platumos ir 9´ ilgumos, skaičiuojamos nuo Pulkovo (pagrindas Carinės Rusijos žemėlapiai).
Šiame laikotarpyje WIG taip pat leido ir austriškų (1:25000), vokiškų (1:25000), carinės Rusijos žemėlapių (1:21000, 1:42000) perleidinius, nekeičiant mastelio bei nomenklatūros.
Vėlesni (po 1928 metų, kitais duomenimis po 1931 m.) WIG 1:25000 mastelio žemėlapiai buvo apriboti rėmelio, kurio matmenys 5' platumos ir 10' ilgumos, skaičiuotos nuo Grinvičo. Žemėlapiai buvo leidžiami pagal originalią topografinę nuotrauką, pagal rekognoskuotus senesnius žemėlapius ir perleidžiant (be pakitimų) senesnius vokiškus, carinės Rusijos, Austrijos žemėlapius. Į WIG 1:100000 mastelio žemėlapio lapą telpa lygiai 9 WIG 1:25000 mastelio žemėlapio lapai, atitinkamai WIG 1:25000 žemėlapio pavadinimas sudaromas iš WIG 1:100000 mastelio žemėlapio pavadinimo, WIG 1:25000 mastelio žemėlapio vietą jame nurodančios abėcėlės raidės (A, B, C, D, E, F, G, H, I) bei didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimo.
Žemėlapiai buvo leidžiami vienos, dviejų arba keturių spalvų.
WIG 1:25000 mastelio žemėlapius plačiai naudojo vokiečiai Antrojo Pasaulinio karo metu, leisdami 1:25000 mastelio žemėlapius Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos teritorijoms.
Kaip teigiama literatūroje (žiūr. žemiau), tarpukario periodu buvo išleista virš 1700 WIG 1:25000 žemėlapio lapų. Apie 150-160 lapų apėmė ir dabartinę Lietuvos teritoriją. Lietuvos teritorijai išleisti žemėlapiai skirstytini į carinės Rusijos žemėlapių perleidinius (WIG žemėlapių nomenklatūroje ir rėmuose), atnaujintus (rekognoskuotus) tų pačių carinės Rusijos žemėlapių perleidinius, pagal originalią topografinę nuotrauką išleistus WIG 1:25000 mastelio žemėlapius ir visų 3 anksčiau išvardintų tipų kombinacijas. Originali topografinė nuotrauka dabartinės Lietuvos teritorijoje, kaip ir galima tikėtis, buvo vykdoma tik okupuotoje dalyje (apink Vilnių).

WIG 1:25000 Lithuania

Rinktinis WIG 1:25000 žemėlapių, apimančių dabartinės Lietuvos teritoriją, lapas (teorinis, žinomais šaltiniais pagrįstas padengimas)
Rinktiniame lape neatvaizduoti Vilniaus rajoną apimantys carinės Rusijos žemėlapių nomenklatūroje išleisti 9 WIG 1:25000 žemėlapiai.

Rinktiniame lape (žiūr.aukščiau) žaliai pažymėti išleisti 1:25000 WIG žemėlapiai (carinės Rusijos imperijos 1:21000, 1:42000 žemėlapių pagrindu, tikėtina, jog be atnaujinimo). Tikėtina, jog rengiant šio tipo WIG 1:25000 mastelio žemėlapius, buvo naudojami ir vokiški serijos „Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) žemėlapiai.
Pilka spalva pažymėti išleisti WIG 1:25000 žemėlapiai, parengti pagal originalią topografinę nuotrauką arba rekognoskuojant senesnius žemėlapius (apie 70 lapų).
Pilną WIG 1:25000 žemėlapių sąrašą (analizuojant visus žinomus šaltinius) Lietuvos teritorijai surasite ČIA (nuoroda). Sąrašas parengtas analizuojant Lietuvos ir užsienio valstybių archyvų, bibliotekų ir saugyklų žemėlapių katalogus, tikėtina, jog sąrašas šiek tiek papilnės (ir bus tikslesnis). Už pagalbą dėkojame mapywig.org (M.Z).
Informacija atnaujinama.
WIG 1:25000 mastelio žemėlapius Antrojo Pasaulinio karo metu plačiai naudojo tiek Vokiečių ties RKKA topografai lesidami savo tokio paties (1:25000) mastelio žemėlapius (Žiūr. UdSSR 1:25000, RKKA 1:25000 žemėlapių serijas).
WIG 1:25000
WIG 1:25000 mastelio žemėlapio P29-S41-H Bezdany fragmentas (1932, 1:25000)
N-35-40-V-a
RKKA 1:25000 mastelio žemėlapio N-35-40-V-a fragmentas (1943, 1:25000 žemėlapis parengtas naudojant WIG 1:25000 mastelio žemėlapį)
UdSSR 1:25000
Vokiškas serijos UdSSR 1:25000 žemėlapio 2941-3 fragmentas (1941, 1:25000, parengtas pagal WIG 1:25000 žemėlapį)

Įdomumo dėlei galite palyginti žemėlapių fragmentus tai pačiai teritorijai (Verškonys, Buivydai, Dūkštas), išleistus Lietuvos kariuomenės Karo topografijos skyriaus (lapas 504 Kernavė), lenkų WIG (lapas P29-S40-G) ir vokiečių Pirmojo pasaulinio karo laikmečio (serijos Russischen karte des Westlichen Grenzgebiets“ (Rusų žemėlapis vakariniam pasieniui) lapų XII-17-J, XII-18-G fragmentai). Įdomu, jog lietuvių topografai atvaizduodami lenkų užgrobtą teritoriją neturėjo naujausios kartografinės medžiagos, atitinkamai lenkų topografai tikėtina taip pat Lietuvos teritorijai neturėjo naujausios medžiagos...

Lapo 504 Kernavė (1:25000 LK KTS, 1936) fragmentas.
Lapo P29-S40-G (1:25000, WIG, 1935) fragmentas.
Lapų XII-17-J, XII-18-G (1:25000, Vokietija, 1917) fragmentas

Kolekcijoje surinkti (skaitmenizuoti) sekantys WIG 1:25000 mastelio žemėlapiai (Lietuvos ir gretimos teritorijos):

Vilniaus rajonas (Rejon WILNO):
XII-18-H Suderwa (Ark. 1 rej. Wilno)
XIII-18-B Wierszuliszki (Ark. 4 rej. Wilno)
XIII-18-C Wilno (Ark. 5 rej. Wilno)
XIII-18-E Ludwinowo (Ark. 7 rej. Wilno)
XIII-18-F Rudomino (Ark. 8 rej. Wilno)
XIII-19-A Nowa Wilejka (Ark. 6 rej. Wilno)
XIII-19-G Rukojnie (Ark. 9 rej. Wilno)
XXII-18-I Rzesza (Ark. 2 rej. Wilno)
XXII-19-Z Bezdany (Ark. 3 rej. Wilno)

Rejon-Grodno-Wschod (P34-S38-A-B-D-E), 1934.

Taip pat žemiau esančiame rinktiniame lape mėlyna spalva pavaizduoti žemėlapiai:

WIG 1:25000
WIG 1:25000 mastelio žemėlapių rinktinis lapas, kuriame pavaizduoti (mėlynai) maps4u.lt kolekcijoje esantys žemėlapiai (pasididinti), žemėlapių sąrašas su pavadinimais yra ČIA

Taip pat siūlome peržvelgti Antrojo Pasaulinio karo laikmečio vokiškuosius UdSSR 1:25000 (4 cm Karte) žemėlapius, kurių leidimui plačiai panaudoti WIG 1:25000 žemėlapiai.

L:
1. B. Krassowski, M. Tomaszewska, "MAPY TOPOGRAFICZNE ZIEM POLSKICH 1871 - 1945. Tom I" Warszawa 1979.
2. B. Krassowski,  "MAPY TOPOGRAFICZNE ZIEM POLSKICH 1871 - 1945 daktarinės disertacijos rankraštis.
3. Planheft OSTEUROPA ehemals Polnischer Raum. 1944
4. Planheft Uebersicht Ost. 1941.
5. Vademecum Ost. 1940

Atnaujinta 2012 07 08
WIG žemėlapio masteliu 1:100000 pavyzdys 1933 metų laidos žemėlapio A30 B40 Wilno lapas.
Iki 1922-1923 metų (skirtingoje literatūroje skirtingi duomenys) WIG perleidinėjo kitų valstybių žemėlapius transformuojant juos į 1:100000 mastelio žemėlapius. Buvo naudojami 1:75000 mastelio Austro-Vengrijos žemėlapiai, 1:75000 Čekoslovakijos, 1:84000 carinės Rusijos, 1:100000 Vokietijos (KDR ir KdwR), 1:126000 carinės Rusijos žemėlapiai. Žemėlapio turinys dažniausiai likdavo nepakitęs.
N24 Simno

Žemėlapio N24 Simno gragmentas (leidėjas WIG, mastelis 1:100000, 1922, KdWR serijos žemėlapio perleidinys)

1922 (1923) - 1926 metais buvo leidžiami susistemintos nomenklatūros taip vadinamo Pirmojo tipo 1:100000 mastelio (Mapa taktyczna – taktinis žemėlapis) žemėlapiai. Žemėlapio pagrindas senesni kitų valstybių žemėlapiai, aktualizuoti vietovėje. Žemėlapiai buvo apriboti rėmelio, kurio matmeny 15' platumos ir 30' ilgumos, skaičiuotos nuo Fero dienovidinio (kas atitinka 32,0x27,8 cm ties 55 lygiagrete). Žemėlapių pavadinimas buvo sudaromas prie juostos numerio pridedant raidę A, prie stulpelio numerio pridedant raidę B, vėliau vietoj raidžių A ir B buvo naudojama Pas ir Slup (Eilė, Stulpelis). Žemėlapiai buvo leidžiami spalvoti. Iki 1927 metų šios laidos žemėlapiai apėmė apie 40 procentų Lenkijos teritorijos.
A30 B40 Wilno
Žemėlapio A30 B40 Wilno fragmentas (WIG, 1:100000, rekognoskuotė 1923-1925, parengtas ir išleistas 1927)

Nuo 1927 metų WIG pradėjo vientisos trianguliacijos darbus. Pagal originalią topografinę nuotrauką bei rekognoskavus vietovėje senus kitų valstybių žemėlapius buvo leidžiami taip vadinamo Antro tipo dažniausiai dviejų spalvų (kartais keturių spalvų) WIG 1:100000 mastelio žemėlapiai (iki 1929). Ilguma pradėta skaičiuoti nuo Grinvičo, priėmus, jog skirtumas tarp Fero ir Grinvičo 17º40´.
P31 S36 Wizajny Kalwaria
Žemėlapio P31 S36 Wizajny-Kalwaria fragmentas (WIG, 1:100000, rekognoskuota 1924, parengta ir išleista 1929 m.. Lietuvos teritorija beveik neatnaujinta, geležinkelis įbrėžtas (netiksliai) pagal 1:750000 mastelio žemėlapį)


1929-31 metais leidžiami taip vadinamo trečio tipo dviejų arba keturių spalvų WIG 1:100000 mastelio žemėlapiai.
P32 S36 Suwalki
Žemėlapio P32 S36 Suwalki fragmentas (WIG 1:100000, 1929)

Nuo 1931 metų leidžiami keturių spalvų taip vadinamo ketvirto tipo (Normalaus tipo) WIG 1:100000 mastelio žemėlapiai, tačiau iki Antrojo Pasaulinio karo nespėta atnaujinti visų I-III tipo žemėlapių. Viso buvo išleista 482 WIG 1:100000 (Mapa taktyczna – taktinis žemėlapis) žemėlapiai, apimantys Lenkijos, dalį Latvijos, Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Vokietijos, Čekoslovakijos teritorijų.

P41 S29
Žemėlapio P41 S29 Lodz fragmentas (WIG 1:100000, 1937)

Įdomu, jog po Antrojo Pasaulinio karo Lenkijos kariuomenės generalinio štabo topografai pasinaudodami RKKA žemėlapiais, "draugiškai" suteiktais sovietų kariškių, šiek tiek atnaujino WIG 1:100000 mastelio žemėlapius ir juos perleido. Perleisti žemėlapiai buvo tuose pačiuose nomenklatūriniuose lapuose (pavadinimai taip pat nedaug skyrėsi). Žemiau pateikiamame žemėlapio fragmente Kalvarija ir apylinkės.

P31 S36 Wizajny
Žemėlapio P31 S36 Wizajny (Lenkijos kariuomenės generalinis štabas, 1:100000, 1951) fragmentas (galima palyginti su analogišku žemėlapiu, žiūr. aukščiau)

Sutinkami sujungti po 2 ar po 4 WIG 1:100000 mastelio žemėlapiai. Be standartinio žemėlapio lapų įvardijimo stulpeliu ir eilute (Pas, Slup), sujungti žemėlapio lapai įvardinti ir vienu pavadinimu, apibrėžiančiu svarbiausią objektą žemėlapio lape (pvz.: Warszawa, Tatry), nurodoma, jog tai sudėtinis lapas (arkusz zbiorowy).

Pas 39-40 Slup 32, Warszawa
Iš 2 WIG 1:100000 žemėlapių sudarytas sudėtinis lapas Pas 39-40 Slup 32 Warszawa (arkusz zbiorowy), bendras vaizdas
P51-52 S29-30 Tatry
Iš 4 WIG 1:100000 žemėlapių sudarytas sudėtinis lapas Pas 51-52 Slup 29-30 Tatry (arkusz zbiorowy), bendras vaizdas

Pažymėtina, jog WIG iki 1923-1924 metų perleido Karte des westlichen Russlands serijos žemėlapius (lapo dydis analogiškas WIG 1:100000 žemėlapiui), teritorijoms kur KdWR žemėlapiai nebuvo išleisti (ar išleisti pagal 1:200000 mastelio žemėlapį) - carinės Rusijos imperijos dviejų varstų colyje (1:84000) ar trijų varstų colyje (1:126000) žemėlapius, juos neatnaujinant. Lapų numeravimas dažniausiai buvo dvejopas - arba paliktas senasis KdWR žemėlapio ir WIG 1:100000 (pagal pirmojo tipo WIG 1:100000 žemėlapio žymėjimą) arba perleisti carinės Rusijos imperijos (1:84000, 1:126000) žemėlapiai užvadinti pagal senuosius carinės Rusijos imperijos žemėlapius. WIG perleisti carinės Rusijos imperijos žemėlapiai dydžiu ir padėtimi neatitinka WIG 1:100000 žemėlapiams.

Atnaujinta 2013 09 30
Tarptautinio žemėlapio rėmuose (mastelis 1:1000000) WIG išleistas žemėlapio lapas N.N-34

Ištrauka iš prof. S.Kolupailos straipsnio "Lietuvos ir kaimynų žemėlapiai", Mūsų žinynas 1931 m. vasaris Nr.71. (kalba netaisyta)

Pasaulio tarptautinis žemėlapis


Geografijos mokslui nepaprastai svarbus vienodas visų kraštų žemėlapis, vienoda skale ir projekcija, vienodais ženklais ir bendra idėja vaduojantis redaguotas, Geografų kongresų pageidavimu 1909 m. susirinko Londone tarptautinė komisija, o 1913 m. per konferenciją Paryžiuje buvo nusistatyta visoms tuo suinteresuotoms valstybėms ruošti bendromis jėgomis ir lėšomis pasaulio tarptautinį žemėlapį skalėje 1:1000000 (Carte Internationale du monde au 1:1000000). Buvo nustatyta žemėlapio projekcija, lapų suskirstymas (4º platumo ir 6° Ilgumo, skaitant nuo Grinvičiaus), patvirtinti sutartiniai ženklai ir padalytas darbas tarp dalyvavusių valstybių.
Didysis karas kiek sutrukdė idėjos įkūnijimą, bet dabar darbas atgaivintas ir vedamas intensyviai, centrines komisijos Southamptone (Anglijoje) prižiūrimas. Kasmet išleidžiama po keli nauji lapai įvairiuose kraštuose, svarbus ir naudingas darbas žengia pirmyn.
Suprantama, tas tarptautinis žemėlapis ir mums labai svarbus ir įdomus, dalyvavimas jo leidime pageidaujamas net politiniu atžvilgiu, kaip bendrai kiekviename tarptautinio pobūdžio bendrame kultūriniame darbe.
Nelaimei, Lietuvos teritorija „padalyta" tarp kaimynų; jos teritorija įeina į keturis lapus, kurių ribas sudaro 56° žiemių platumo paraleles lankas (kryptis: Šventosios uostas -Telšiai – Joniškis-Obeliai) ir 24º geogr. ilgumo nuo Grinvičiaus meridiano lankas (kryptis, maždaug, Žeimelis - Linkuva - Kėdainiai - Panemunė - Alytus - Druskininkai).
Žiemių rytų lapas, pavadintas Stockholm N.O-34 pavestas leisti Švedijai ir jos valstybinės kartografinės įstaigos (Rikets allmanna kartverk) 1928 metais išleistas. Į tą lapą, be mažo Švedijos kampelio su sostine Stockholmu ir Gotlando sala, įeina Baltijos jūros centrinė dalis, Suomijos kampelis, Estijos didžiosios salos Saaremaa bei Hiiumaa ir pakraštis, Latvijos vakarai — Kuržemė ir žiemių vakarų Lietuvos dalis. Žemėlapio skalė 1:1000000 (1 cm tilpsta 10 km), horizontalės per 100 m, žemėlapis hipsometrinis - dažytas pagal aukštumų juostas, jūros dugnas pažymėtas izobatomis - 20 m, 50 m, 100 m ir 200 m gilumo linijomis ir atitinkamai nudažytas.
Kiekviename paliestų valstybių vietovardžių transkripcija griežtai vietinė, nors švedams nelengva buvo pakartoti tokius vardus, kaip latvių...., estų ... Taigi ir Lietuvos miestelių bei kaimų duoti taisyklingi lietuviški pavadinimai. Tiesa, palyginus tuos vardus su mūsų, ... - oficiališku šaltiniu „Lietuvos apgyventos vietos" (Kaunas, 1925), randama skirtumų, pav. Šinkūnai — Šimkūnai, Milvydžiai - Melvydžiai, Gegedžiai - Gegiedžiai; atrodo, lyg vietovardžiai švedų geriau parašyti, kaip mūsų centrinio statistikos biuro. Iš ryškesnių netikslumų pažymėtini: Alsedžiai (t. b. Alsėdžiai), Vadakštis (t. b. Vadakstis), Apša (t. b. Apšė). Nesuderinti kai kurie ženklai; pav., visi Latvijos keliai parodyti pirmos rūšies plentais, o Lietuvos - paprastais keliais, nors Žemaitijoje esama vieškelių, neblogesnių už plentą (pav. Mažeikiai - Viekšniai).
Žemėlapio šaltinių sąraše mūsų kraštui nurodyta tik du: vokiečių 1:300000 ir rusų persenusi „triochviorstka". Kiek teko girdėti, to žemėlapio korektūrą tikrino visų paliestų valstybių kompetentingos įstaigos, kurios, matyti, padėjo šiam lapui taip padoriai pasirodyti. Bendrai, švedų išleistas lapas daro malonų įspūdį gražiai suderintomis spalvomis ir gera redakcija.
Žiemių vakarų lapas, pavadintas Riga N.O-35, numatytas išleisti Latvijos kartu su Estija, bet apie jo likimą per paskutinius metus nieko tikro nesužinojau.
Labai įdomi istorija išėjo su pietų vakarų lapu. Dar karo metu, 1915 metais, anglai išleido laikinąjį lapą. Jis pavadintas: Varshava (Warsaw), North N. 34, Provisional edition. Žemėlapis atrodo menkas, pavadinimai suanglinti rusiški (Kovna, Kortsyani, ...). Daug aiškiai pastebimų klaidų: fantastiškas geležinkelis iš Šeduvos į žiemius, praleisti žymūs miesteliai, kaip Rusnė, Pagėgiai. Tiek to, laikinajai laidai daug dovanotina...
Po didžiojo karo šį žemėlapio lapą apsiėmė leisti Lenkija, prisidėjusi prie tarptautinės organizacijos. 1926 melais pasirodė lapas Warszawa N.N-34, karo geografijos instituto (Wojskowy instytut geograficzny) Varšuvoje išleistas. Į lapą įeina be Lenkijos žiemių dalies su koridoriumi visi Rytų Prūsai, Dancigas ir Lietuvos dalis - Žemaitija, Klaipėdos kraštas ir Suvalkija. Lietuvos vietovardžiai stengtasi parašyti lietuviškai, nors daug padaryta klaidų. Štai sąrašas stambesnių klaidų: ....; netinkamai, pagal gyventojų skaičių, paženklinta Kretinga. Esama žemėlapy ir svarbesnių klaidų, negu vietovardžiuose. Taip, visai netiksliai pravestas Kazlų-Rūdos - Šeštokų geležinkelis (pro Marijampolę, ir Kalvariją); daug palikta neesamų siaurųjų geležinkelių, klaidingai pratiestas dabar tik pradėtas stalyti Kretingos - Telšių kelias, o visai užmirštas jau pastatytas Kužių - Telšių ruožas. Nemaža netikslumų kelių tinkle. Tos klaidos nesumažina žemėlapio vertės: jis ryškus, gražus, vienu žodžiu - vertas dėmesio (čia pridėta mažytė jo fotografija, bendrai išvaizdai parodyti).
Įsižiūrėjus į vietovardžius tiek Lietuvoje, tiek Rytų Prūsuose, gauname įspūdžio, kad redaktoriui rūpėjo išlaikyti tarptautiniame žemėlapyje tam tikrą padorumą. Net demarkacinė linija su Lietuva pavadinta „granica państwowa niewytoczona" ir parodyta kitokiu ženklu. Tik Rytų Prūsuose greta vokiškų vardų daugelyje vietų parašyti lenkiški ...
Tais lenkiškais vardais Rytų Prūsuose labai užsigavo vokiečiai. Jie anksčiau (po karo) atsisakė dalyvauti tarptautinio žemėlapio gamyboje. Pasirodžius lenkų žemėlapiui, jie pakeitė nusistatymą ir greit paruošė naują vokišką lapo N.N-34 laidą, pavadintą Ostpreussen. Lapas išleistas topografijos valdybos (Reichsamt fur Landesaufnahme) Berlyne 1927 metais. Išorine išvaizda žemėlapis truputį skiriasi nuo lenkiškos laidos: kitokios spalvos, kiek skiriasi ženklai. Svarbiausias esminis skirtumas bus tas, kad lenkų žemėlapy horizontalės atliktos juoda spalva, o vokiečių - ruda (sijena); be to, vokiečių horizontalės daugiau apibendrintos. Šiaip žymių skirtumų reljefo vaizdavime negalima pastebėti: vienų ir kitų buvo vartojama ta pati pagrindinė medžiaga.
Daugiau skirtumo matome „politiniame" žemėlapio turiny: valstybių sienose ir vietovardžiuose...  

N-34 Warszawa 1926


Antrojo Pasaulinio karo metu WIG veikęs Didžiojoje Britanijoje (Škotijoje) išleido žemėlapį masteliu 1:1000000, susidedantį iš 4 lapų (žiūr. rinktinis lapas žemiau). Žemėlapio pavadinimas Lenkija ir kaimyninių valstybių žemėlapis (Mapa Polski i krajow osciennych 1:1000000). Spalvoto žemėlapio lapai užvadinti dviejų didžiasių miestų pavadinimais bei padėtį norodančiu 2 angliškų raidžių trumpiniu (NW, NE, SW, SE).

Mapa Polski i krajow osciennych 1:1000000

Rinktinis žemėlapio Mapa Polski i krajow osciennych 1:1000000 lapas

Lietuvą apima lapas Warszawa-Wilno (arkusz NE).

Operacinis WIG žemėlapis masteliu 1:300000 (rinktinis lapas)

Operacinis (Mapa operacyjna) WIG (Karinio geografinio instituto) žemėlapis masteliu 1:30000 buvo leidžiamas nuo 1919* iki 1939 metų. Pirmosios žemėlapių laidos  buvo vokiškųjų analogiško mastelio žemėlapių perleidiniai, 1922-1926 metais įvesta lenkiška šio mastelio žemėlapių nomenklatūra, nuo 1927 metų buvo leidžiamas atnaujintas WIG 1:300000 žemėlapis.

WIG 1:300000 žemėlapio lapų dydis 1° platumos x 2º ilgumos, projekcija - daugiakampio. Ilguma skaičiuota nuo Grinvičo. WIG 1:300000 žemėlapių lapas įvardintas  numeriu su prirašytu  didžiausio lape esančio miesto pavadinimu.

WIG 1:300000 operaciniame žemėlapyje naudoti šiam žemėlapiui skirti topografiniai ženklai. Reljefas atvaizduotas horizontalėmis, kurių laiptas 10 m. Vėlesnėse laidose, ypač lygumas apimančiuose lapuose, naudotos 5 m. laipto horizontalės.

WIG 1:300000 mastelio žemėlapis buvo leidžiamas pagal WIG 1:25000, 1:100000 mastelio žemėlapius, juos generalizuojant. Teritorijoms, kurioms WIG 1:25000, WIG 1:100000 mastelio žemėlapiai nebuvo išleisti (tame tarpe ir didesnė Lietuvos teritorijos dalis), leidžiant WIG 1:300000 mastelio žemėlapį, pasinaudota minėtu vokišku 1:300000 mastelio žemėlapiu bei naujausia prieinama kartografine medžiaga.

WIG 1:300000 mastelio žemėlapis buvo leidžiamas šešiomis arba septyniomis spalvomis.

WIG 1:300000

WIG 1:300000 žemėlapio 37 Wilno (1930) fragmentas

Iš viso buvo parengti apie 100 (šaltinis mapywig.org) WIG 1:300000 mastelio žemėlapio lapai, apimantys Lenkijos bei kaimyninių valstybių teritorijas. Rinktiniame lape rausva spalva atvaizduoti WIG 1:300000 operacinio žemėlapio lapai, apimantys Lietuvos teritoriją.

WIG 1:300000 žemėlapio pagrindu taip pat buvo leidžiamas administracinis Lenkijos žemėlapis (Mapa administracyjna Rzeczpospolitej Polski) masteliu 1:300000. Šis žemėlapis apėmė ir rytines dabartinės Lietuvos teritorijas. Administracinio Lenkijos žemėlapio masteliu 1:300000 lapų numeracija skyrėsi nuo operacinio WIG 1:300000 žemėlapio lapų. Rinktinis Administracinio Lenkijos žemėlapio lapas pateiktas žemiau:

Mapa administracyjna Rzeczpospolitej Polski

Rinktinis Lenkijos administracinio žemėlapio masteliu 1:300000 lapas.

Lietuvos teritoriją (dalį) atvaizdavo Administracinio Lenkijos žemėlapio masteliu 1:300000 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13 lapai. Žemėlapis buvo spausdinamas 2 spalvomis: visas turinys atvaizduotas juoda spalva, administracinės ribos - raudona spalva. Žemėlapio leidėjas: Vyriausiosios statistinės valdybos leidykla (Wydawnictwo głównego urzędu statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej).

WIG 1:300000

Administracinio Lenkijos žemėlapio masteliu 1:300000 lapo Nr. 7 fragmentas (Vilnius, Trakai ir apylinkės, 1937)

Antrojo Pasaulinio karo metu WIG sekcija veikusi Didžiojoje Britanijoje (Škotijoje) perleido WIG 1:300000 žemėlapio kai kuriuos lapus. Perleisti žemėlapiai kokybe, spalvine gama nusileido originaliems, ir vis tik tai istorija....

L.: B.Krassowski "Polska kartografia wojskowa w latach 1919-1945"

WIG žemėlapiai masteliu 1:10000. (Vilnius ir Vilniaus apylinkės).

Žemėlapių masteliu 1:10000 WIG (Wojskowy Instytut Geograficzny - Karinis geografinis institutas) išleido labai nedaug; šio mastelio žemėlapiai išskirtiniai ir tuo, jog didžioji dauguma (38 lapai) šio mastelio žemėlapių išleista Vilniaus miestui ir apylinkėms (žiūr. rinktinį lapą). 1:10000 mastelio žemėlapiai buvo leidžiami viena spalva. Šie žemėlapiai buvo lauko nuotraukų originalų reprodukcijos. žemėlapiai buvo spausdinami nedideliu tiražu, su žyme "Slaptai" su pastaba "Laikinas leidinys".

WIG žemėlapių masteliu 1:10000 dydis - 2’30” platumos ir 5’ ilgumos, skaičiuotos nuo Grinvičo. Projekcija - daugiasienio. Žemėlapyje įbrėžtas kilometrinis tinklas. Kiekvienas žemėlapio lapas apėmė apie 25 km2 teritoriją.

Reljefas atvaizduotas horizontalėmis kas 1,25 m (pastorintos horizontalės kas 20 m, ištisinės kas 5 m, ištisinės-pertrauktos kas 2,5 m, pertrauktos - trumpos kas 1,25 m).

Užrėmyje pateiktas administracinis suskirstymas, pagrindiniai topografiniai ženklai, gretimų lapų numeracija, papildoma informacija.

WIG 1:10000 mastelio žemėlapiai buvo numeruojami bendra WIG žemėlapių numeravimo schema. Kiekvieną WIG 1:25000 mastelio žemėlapį sudarė 4 WIG 1:10000 mastelio žemėlapiai, atitinkamai prie WIG 1:25000 mastelio žemėlapio žymėjimo prirašant skaitmenis 1, 2, 3, ar 4, nurodančius WIG 1:10000 mastelio žemėlapio padėtį 1:25000 mastelio žemėlapio lape (žymėjimo pavyzdys: PAS 30 SLUP 41- A3).

WIG 1:10000

WIG 1:10000 mastelio žemėlapių Vilniui ir Vilniaus apylinkėms rinktinis lapas

WIG 1:10000 žemėlapio pavyzdį galite rasti ČIA: (lapo P30S40-C4 fragmentas).

Už informaciją dėkojame Marek Zieliński.

L.: B.Krassowski "Polska kartografia wojskowa w latach 1919-1945", http://zecernia.com/.

 

Lenkijos žemėlapis masteliu 1:750000

Apžvalginį Lenkijos žemėlapį masteliu 1:750000 WIG leido iki 1927 metų (papildomai lapas Lwow išleistas 1934 metais). Persenusio turinio, nepatogaus mastelio žemėlapį masteliu 1:750000 išstūmė apžvalginis tarptautinis žemėlapis masteliu 1:1000000. WIG parengė ir išleido dvi žemėlapio masteliu 1:750000 laidas.

Pirma laida buvo parengta panaudojant austriško žemėlapio Übersichtskarte von Mitteleuropa 1:750000 ruošinius (1880-1886), koreguota (WIG) Varšuvoje, spausdinta Vienos kariniame geografiniame institute. Atnaujinta buvo tik geografiniai pavadinimai ir (tikėtina) šiek tiek kelių tinklas. 15 lapų žemėlapis buvo spausdintas 4 spalvomis, papildoma žalia spalva Lenkijos sienos įbrėžtos WIG 1924 metais. Projekcija Bono, reljefas atvaizduotas brūkšniavimu. Šios laidos žemėlapio lapų dydis maždaug 3° platumos x 4° ilgumos. Ilguma skaičiuota nuo Ferro.

Antroje WIG 1:750000 žemėlapio laidoje atlikta daug turinio korektūrų: patikslinta gyvenamųjų vietovių pavadinimai, ženkliai atnaujintas kelių ir geležinkelių tinklas (atvaizduoti ir planuojami geležinkeliai). Žemėlapis išleistas 10-yje lapų (1924-1927, 1934). Antros laidos WIG 1:750000 žemėlapyje reljefas atvaizduotas taip pat brūkšniavimu, žemėlapio lapų dydis maždaug 3° platumos x 4° ilgumos. Ilguma skaičiuota nuo Ferro. II ir III žemėlapio lapas apima ir pietinę Lietuvos teritoriją.

WIG 1:750000

WIG žemėlapio masteliu 1:750000 II lapo Warszawa Suwalki Krolewiec fragmentas

L: B. Krassowski, F. Biernacki, Mapa Rzeczypospolitej Polskiej 1:750.000, WSG 1935, s. 3-4.

Lenkijos ir gretimų valstybių žemėlapis masteliu 1:500000 (WIG)

Tarptautinio žemėlapio masteliu 1:1000 000 lapą dalijant į 4 dalis, 1936-1945 (Lenkijoje ir emigracijoje Edinburge) WIG leido žemėlapį masteliu 1:500000 (orig. pavadinimas Mapa Polski i krajow osciennych 1:500000). Žemėlapio 1:500000 lapai žymimi atitinkamai tarptautiniam žemėlapiui, papildomai romėnišku skaičiumi (I-IV) pažymint, kurį ketvirtį lapas atvaizduoja (žiūr. rinktinį lapą); be to lapas įvardintas didžiausios gyvenamosios vietovės pavadinimu.

Žemėlapio masteliu 1:500000 lapo dydis 2 laipsniai platumos x 3 lapsniai ilgumos, skaičiuotos nuo Grinvičo. Žemėlapio turinys pateikiamas spalvomis ir sutartiniais ženklais (sutartiniai ženklai pateikiami užrėmyje). Reljiefas atvaizduojamas horizontalėmis (aviaciniame leidime ir spalvine gama). Paraštėse papildomai pateikta: hipsometrinis lapo vaizdas (sumažintas, aviaciniame leidime nėra), gretimų lapų išdėstymo schema, 1:500000 žemėlapio lapo ir 1:1000000, 1:300000 žemėlapio lapų tarpusavio padėtis, administracinis suskirstymas, mastelis, leidėjas (WIG), lapo numeris.

Sutinkami šio žemėlapio lapai, skirti aviatoriams. Šių lapų turinys šiek tiek generalizuotas, naudojami kitokie sutartiniai ženklai.

WIG 1:500000

Žemėlapio Mapa Polski i krajow osciennych 1:500000 rinktinis lapas (iš mapywig.org)

Lietuvos teritoriją apima lapai N-34-I Gdynia, N-34-II Kowno, N-34-IV Warszawa Wschod, N-35-I Wilno, N-35-III Nowogrodek (šiaurinę Lietuvą atvaizduojantys lapai išleisti nebuvo).

Po Antrojo Pasaulinio karo 1946-1947 metais Karinis Geografinis institutas (WIG) išleido Lenkijos žemėlapį pasteliu 1:500000 (originalus pavadinimas  Mapa Polski 1:500000), kuris atvaizdavo ir dalį Lietuvos teritorijos. Šio žemėlapio lapų dydis 2 lapsniai platumos x 3 lapsniai ilgumos. Ilguma skaičiuota nuo Grinvičo. Lenkijos žemėlapio masteliu 1:500000 lapų pavadinimai ir padėtis neatitiko tarptautinio žemėlapio lapams, kiekvienas lapas įvardintas skaitmenimis 1-12 ir didžiausio miesto pavadinimu. Žemėlapis išleistas spalvotai, reljiefas atvaizduotas horizontalėmis, žemėlapio turinys- sutartiniais ženklais ir žymėjimais. Žemėlapis parengtas, pasinaudojant senesne kartografine medžiaga, turinys neatitinka situacijai vietovėje (iki 20 metų).

Lenkijos žemėlapis

Lenkijos žemėlapio masteliu 1:500000 (1946-1947) rinktinis lapas. Kaip matome, Lietuvos teritorijos dalis atvaizduojama 12 lape.

WIG 1:2000 mastelio žemėlapiai
Padidinant topografinės nuotraukos originalą WIG ypač svarbiems strateginiams rajonams (objektams) yra išleidęs ir labai stambaus mastelio žemėlapių (planų). Unikaliu laikytinas ir 1:2000 mastelio žemėlapis apimantis Westerplatę (Westerplatte). Žemėlapis dydžiu 98x85 cm. 1934 metais išleistas viena spalva (juodai baltas). Žemėlapio turinys atvaizduotas sutartiniais ženklais, reljefas horizontalėmis kas 0,5 metro.

Westerplatte
Žemėlapio Westerplatte (WIG 1:2000, 1934) fragmentas
WIG 1:5000 mastelio žemėlapiai

Karinis Geografinis institutas (Wojskowy Instytut Geograficzny, WIG) Helio pusiasalyje pagal originalią 1929 metų topografinę nuotrauką 1930 metais išleido žemėlapių masteliu 1:5000 rinkinį, susidedantį iš skirtingo dydžio 7 žemėlapių lapų. Žemėlapių turinys atvaizduotas juoda spalva sutartiniais ženklais ir simboliais, reljiefas atvaizduotas horizontalėmis. Kas 0,5 km. žemėlapyje įbrėžtas tinklelis, kurio pradžia viename iš trianguliacinių punktų (Wiezyca). Žemėlapio užrėmyje pateikiami trianguliacijos punktai, niveliacijos reperiai, sutartiniai ženklai, lapų išdėstymas, nurodoma, kas atliko topografinė nuotrauką, administracinis suskirstymas, kita informacija.

Ilguma skaičiuota nuo Grinvičo.

WIG 1:5000

WIG žemėlapių masteliu 1:5000 Helio pusiasalyje rinktinis lapas

Vilniaus miesto planas, 1:2500, 1938

Vilniaus miesto planas (originalus pavadinimas Plan miasta wielkiego Wilna) masteliu 1:2500 (1 cm - 25 metrai) išleistas 1938 metais. Planą sudaro 47 lapai, sunumeruoti (įvardinti) lotyniška raide (stulpelis) ir arabišku staimeniu (eilutė), apimantys visą Vilniaus miesto (1938 m.) teritoriją. Planas vienspalvis, objektai atvaizduoti sutartiniais ženklais, reljiefas atvaizduotas horizntalėmis kas 1 metrą. Užrėmyje pateiktas lapo numeris, plano pavadinimas ir mastelis. Plano lapų dydis 84 x70 cm.

Plan miasta Wilna

Bendras Vilniaus miesto plano masteliu 1:2500 (1938) vaizdas

Vilniaus miesto planas 1938

Vilniaus miesto plano (1:2500, 1938) lapo E8 bendras vaizdas

Plan miasta wielkiego Wilna

Vilniaus miesto plano (1938, 1:2500) lapo E8 fragmentas

Vilniaus (Kirtimų) oro uosto planas, 1:20000, 1932
Vilniaus (Kirtimų) oro uosto planas, mastelis 1:20000, 1932 m.
Vilniaus oro uosto planas
Aprašymas:
Vieta: Vilniaus vaivadija, Vilniaus-trakų pavietas. Geografinė ilguma 25°17´, platuma 54°38´, aukštis virš jūros lygio 190 m., magnetinis nuokrypis +1°01´. Oro uostas randasi į pietus nuo miesto, atstumu 5 km. Nuo miesto centro.
Oro uosto aplinka: iš šiaurės – kaimo Nowosiolki (Naujininkai) statiniai, iš šiaurės rytų- 2 Vilniaus radijo stoties bokštai, iš pietvakarių – oro uosto statiniai, toliau geležinkelio stotelė „Porubanek“ („Kirtimai“), iš vakarų – geležinkelis Vilnius –Lyda, iš rytų –plentas Vilnius-Lyda.
Kliūtys: iš šiaurės- kaimo Nowosiolki statiniai atstumu 350 m. nuo oro uosto, iš šiaurės vakarų – šalia (oro uosto) šulinys su 8 m. aukščio gerve, toliau aukštos įtampos ir telegrafo linijos, einančios šalia geležinkelio, 2 radijo stoties M.K. bokštai, aukštis 32 m. atstumu 1,5 km. nuo oro uosto. Iš šiaurės rytų – 2 Vilniaus radijo stoties bokštai, aukštis 76 metrai, atstumas 1,5 km. nuo oro uosto. Iš vakarų – žemės pylimas išilgai geležinkelio bėgių, aukštis 3 m. nuo oro uosto lygio, toliau 0,5 km. atstumu – 20 m. aukščio medžiai. Iš pietvakarių – oro uosto pastatai iki 13 metrų aukščio, iš pietų – telefono linija išilgai kelio.
Orientavimosi ženklai dieną: viduryje nusileidimo lauko baltas ratas su užrašu „Wilno“; rankovė; pakilimo tako riba nepažymėta.
Orientavimosi ženklai naktį: atstumu 3 km. į šiaurę nuo oro uosto – Vilniaus miesto žiburiai.
Oro uosto išmatavimai: mažiausias kryptimi E-W 700 m., didžiausias kryptimi NW-SE 800 metrų.
Paviršius: kieta, suaugusi žolė, gruntas smėlėtas molis.
Aprūpinimas: degalai-vietoje, vanduo-vietoje, tepalai-vietoje, elektra (įtampa 220 v).
Skrydžių kryptys: O.K. „LOT“ į Varšuvą ir Rygą.
Aeroklubai: Akademinis aeroklubas Vilniuje (Aeroklub Akademicki w Wilnie)
Patalpos keleiviams: mieste,
Restoranas: mieste.
Susisiekimas su miestu: kompanijos LOT autobusai nuveža keleivius prieš ir po skrydžių.
Telefonas: Oro uosto vedėjas Nr. 80
Radijas: galingumas 0,5 KW, bangų ilgiai 900, 1235, 1316. Šaukinys SRH, SRW, SRT.
Meteorologinė stotis: Vilniuje, Universitete, 6 km. atstumu nuo oro uosto.
Paštas: Kirtimuose, geležinkelio stotyje, atstumu apie 800 metrų nuo oro uosto.
Telegrafas: Kirtimuose, geležinkelio stotyje, atstumu apie 800 metrų nuo oro uosto.
Geležinkelio stotis: Kirtimai, 800 m. nuo oro uosto.
Muitinė: vietoje
Policija: Vilniuje, 6 komisariatas atstumu apie 4,5 km. nuo oro uosto.
Telefonas: vietoje.
Gydytojo pagalba: vietoje.
( 1932 m. Gruodžio stovis).
L: Atlas Lotnisk Polskich. Warszawa 1933
Ankstyvieji WIG žemėlapiai - kitų valstybių žemėlapių perleidiniai (nepakeistu masteliu)
Ne naujiena, jog WIG (Karinio geografinio instituto) veiklos pradžioje (tuomet institutas vadinosi instytut Wojskowo-Geograficzny), Lenkijos topografai perleido ankstesnę kartografinę medžiagą. Paprastai 1:21000, 1:42000 (0,5-varsto, 1-varsto) carinės Rusijos imperijos žemėlapiais būdavo perleidžiami masteliu 1:25000, 1:75000 (austiški žemėlapiai) ar 1:84000 ar 1:126000 (carinės Rusijos imperijos) - perleidžiami masteliu 1:100000. Perleistų su paliktu originaliu (1:21000, 1:42000, 1:84000, 1:126000) masteliu žemėlapių pasitaiko retai. Įdomu, jog WIG 1:126000 (3-varstų colyje) carinės Rusijos imperijos žemėlapius yra perleidęs be ženklių pakitimų - žemėlapio turinys nepakeistas, tik žemėlapio pavadinimas įvardintas lenkiškai kaip Rząd (eilė) xx Arkusz (lapas) yy, lenkų kalba nurodyta, kokio administracinio vieneto teritoriją žemėlapis atvaizduoja, kartais paraštėje pateikiami (lenkų kalba) sutartiniai ženklai.

WIG 1:126000
WIG topografų 1920 m. išleisto žemėlapio Rząd X Arkusz 6 Dagda masteliu 1:126000 bendras vaizdas
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.01 sekundes 7,685,542 unikalūs lankytojai