2024-07-24 08:34:18
Navigacija
ŽEMĖLAPIAI
· ATLASAI
· KITI

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

Rekomenduojame susipažinti

KITI

Žemės valdų, palivarkų, dvarų, kaimų ir miestelių planai

Plačiau apie Dvarininkų Karpių valdų planus atskirame skyriuje - Žemės valdų, palivarkų, dvarų, kaimų ir miestelių planai (1795-1917) (nuoroda).

Plačiau apie Sapiegų valdų planus (šiaurės rytų Lietuvoje) atskirame skyriuje -  Žemės valdų, palivarkų, dvarų, kaimų ir miestelių planai (1795-1917) (nuoroda).

Plačiau apie Suvalkijos žemėtvarką ir žemėvaldą 1822-1864 Joną Bagdono parengtoje apybraižoje Suvalkijos žemėvalda ir žemėtvarka senovėje. Vilnius 1980 (fragmentai)

Plačiau apie 1798-1862 metų menzulines Suvalkijos nuotraukas atskirame skyriuje - KITI CARINĖS RUSIJOS IMPERIJOS ŽEMĖLAPIAI - XIX a. pradžios Užnemunės menzulinė nuotrauka. Suvalkijos žemėvalda ir žemėtvarka.

Kiti maps4u.lt kolekcijoje skaitmenizuoti planai:

Parudaminos palivarko, dalies Rudaminos miestelio, Skaidiškių palivarko (Vilniaus raj.) planas, 1809.

Pasvalio miestelio ir pylinių planas, apie 1860

Skuodo m. 1797 planas

Gulbinėnų valdos planas, 1824 (Vilniaus gubernija, Upytės apskritis),
Veliuonos ir Seredžiaus parapijų (Panemunės nuo Ringovės iki Balandžių, nuo Nemuno iki Čekiškės) žemėlapis (vienas varstas colyje), 1835,
Antininkų, Košių kaimų, Mankiškės valdos apylinkių planas, 1817,
Bendro vaizdo Šeduvos (ekonomijos) apylinkių planas, 1820, mastelis apie 1:30000
Bendro vaizdo Pakruojo (ekonomijos) apylinkių planas, 1820, mastelis apie 1:30000
Litviniškės palivarko (dabar Sėlynė) ir apylinkių planas (Rokiškio valdos), 1810, 1:12600
Žemės valdų Knašių, Žeimalių, Gerdžiogalikės,... (Kelmės raj) apylinkėse planas, 1825.

Kržemenčiškių palivarko (Milžemių kaimas, Kėdainių raj.) žemių planas, 1908 m.

Nemenčinės planas, 1869

Nemenčinės apylinkės miškų planas, 1852,

Varnių planas, 1863,

Palangos planas, 1862,

Trakų planas, 18xx.

Nors žemiau paminėti (skaitmenizuoti) planai nepriskirtini carinės Rusijos imperijos laikotarpiui, informacijos paieškos patogumui sąrašą patalpinsime čia. Taigi, dar Lietuvos-Lenkijos karalystės laikotarpio planai:

Vaivadų kaimo planas, Ilgalaukio ir Vabalavo kaimų (neegzistuoja) [į Š. Nuo Vaivadų ir į R. nuo Tičkūnų] planas, Taškūnų kaimo planas, Rėklių kaimo planas, Katkų kaimo planas, Bliūdžių kaimo planas, Pažalvaičių kaimo planas, Pluktų kaimo (dabar V. Panevėžio dalis) planas, Senojo Panevėžio miestelio, Mikalajavo (?) dvaro ir bažnyčios valdų planas. Visi šie planai datuotini 1781 m. Kaimai aplink Panevėžio miestą.

Atnaujinta 2012 08 14 (skyrelis tvarkomas)

Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės sienos nuo Baltijos jūros iki Nemuno planų rinktinis lapas. Rinktinio lapo mastelis 1:100000.
Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės sienos nuo Baltijos jūros iki Nemuno planai mastelyje 1:5000.
Planai sudaryti remiantis 1891-93 ir 1906-07 metų kartografavimo medžiaga.
Rinktinis lapas mastelyje 1:100000.
Kolekcijoje surinkti visi 91 planai, apimantys Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės sieną nuo Baltijos jūros iki Nemuno (dab. Lietuvos teritorija).
Plačiau apie planus rusų kalba – pirmame rinktiniame planų lape pateiktas planų bei rinktinių lapų aprašymas (originale rusų kalba).
Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės sienos nuo Baltijos jūros iki Nemuno planai
Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės sienos nuo Baltijos jūros iki Nemuno planas nuo stulpo 198 iki stulpo 200 (sumažintas, 40 planop fragmentas) 

"Pusiau instrumentinis Užsienio valdų pagal vakarinę Rusijos sieną žemėlapis" (Семитопографическая Карта Иностранным Владениям по Зап.границе Российской Империи)

Plačiau apie "Pusiau instrumentinį Užsienio valdų pagal vakarinę Rusijos sieną" (orig. kalba - Семитопографическая Карта Иностранным Владениям по Западной границе Российской Империи) žemėlapį masteliu 1:25200 (6 varstai colyje) atskirame skyriuje CARINĖS RUSIJOS IMPERIJOS ŽEMĖLAPIAI MASTELIU 1:252000 (6 VARSTAI COLYJE).

Plačiau apie tik Lenkijos karalystę apimantį analogišką žemėlapių rinkinį "Pusiau instrumentinis Lenkijos karalystės žemėlapis" (orig.pavadinimas Семитопографическая Карта царства Польского)  atskirame skyriuje CARINĖS RUSIJOS IMPERIJOS ŽEMĖLAPIAI MASTELIU 1:252000 (6 VARSTAI COLYJE).

Carinės Rusijos imperijos laikotarpio (1795-1917) Lietuvos miestų (ir apylinkių) planai ir žemėlapiai

Carinės Rusijos imperijos laikotarpio (1795-1917) Lietuvos miestų (ir apylinkių) planai ir žemėlapiai, išleisti carinės Rusijos imperijos kartografinėse institucijose. Pavieniai žemėlapiai, skaitmenizuoti 300-400 dpi geba (jei nenurodyta kitaip).

 

Plano (žemėlapio miniatiūra) Pavadinimas Charakteristikos
kauno miesto planas 1774
Kauno miesto planas 1774. Lenkų kalba. Originalus pavadinimas „Plan miasta Kaun“. Plano sudarytojas H.D.Schultz.
Mastelis tikėtina, jog apie 100 sieksnių colyje (1:8400).
kauno miesto planas 1797 1797 metai rugsėjis Kauno miesto, esančio dešiniajame Nemuno, kuris yra siena tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos karalystės, krante planas. Išmatuotas ir nubraižytas manevrams inžinieriaus majoro Antičkovo 1797 metų rugsėjo mėnesį.Originalo kaba „План городу Ковна, лежащему на правом берегу Немана, кое тут составляет границу между Российской империи и Королевства Прусского. Снят и сочинен для маневров Инженер майором Античковымь в 1797 г. месяце Сентябре. Mastelis 100 sieksnių colyje (1:8400).
Kauno miesto planas 1797
Lietuvos gubernijos Kauno miesto planas, 1797 (sausio 24 d.), orientuotas į Pietus. Originalo kalba „План Литовской губернии города Ковно”.
Kauno tvirtovės planas 1796 Generolo majoro J.E. de Witte 1796 metų Kauno tvirtovės su profiliais planas. Prancūzų kalba
Kaunas 1800
XVIII a pabaigos tikrosios būklės Kauno miesto planas (data ir mastelis nenurodyti). Prancūzų kalba
Kauno miesto planas 1798 Lietuvos gubernijos Kauno apskrities apskrities reikšmės miestas Kaunas. (1798). Originalo kalba “Литовской губернии Ковенского уезда уездной город Ковно.” Mastelis 100 sieksnių colyje (1:8400)
Kauno miesto planas 1836
Instrumentiniu būdu sudarytas Kauno miesto apylinkių planas 1836 m. Originalo kalba „План окрестности г. Ковно, снятый инструментально в 1836 г.
Mastelis 200 sieksnių colyje (1:16800).
Kauno miesto planas 1837
Kauno miesto planas, kuriame pavaizduotas planuojamas statyti tiltas per Nemuną. 1837-1838.
Mastelis 50 sieksnių colyje (1:4200), prancūzų kalba.
Kauno miesto planas 1838
Generalinis Kauno apylinkių planas, 1838 sausio 13 d išleistas Varšuvoje. Originalo kalba „Plan general del environa de Kowno“.
Mastelis 500 sieksnių colyje. (1:42000)
Kauno apylinkės planas 1842
Vietovės netoli Kauno planas, parodantis vietovę, parinktą 500 vietų ligoninės statybai. 1842 m. Originalo kalba „План окрестности вблизь города Ковно с показанием … местности избранной под постройку… лазарета на 500 чел. больных.
Mastelis 50 sieksnių colyje (1:4200)
Kauno miesto planas 1847 Kauno miesto planas 1847 metai.
Kauno miesto plėtros planas
Generalins Kauno miesto planas, vaizduojantis miesto plėtrą. Orientuotas į Pietus. Iki 1850 metų. Originalo kalba „Генеральный план г. Ковно с показанием проэкта нового устройства города”.
Mastelis 50 sieksnių colyje (1:4200)
Kaunas_1862

Kauno apylinkių planas, 1862 m.

План окрестностей города Ковно.Составил Генерального штаба капитан Уфнярский


33x36 cm

1:25200
Kaunas Karo ligoninė
Kauno dalies, kurioje vaizduojami statomos karo ligoninės pastatai, planas. Originalo kalba“План части г. Ковно с показанием общего расположения возводимых вновь зданий для Ковенского военного госпиталя”.
Be datos, mastelis 25 sieksniai colyje (1:2100).
Kauno apylinkių planas Vičiūnai, Panemunė, Šančiai 1870 Kauno apylinkių planas 1870. Atvaizduoti Panemunės, Vičiūnų, Šančių kaimai, pagrindiniai keliai. Originalo kalba "Генеральный план окрестностей гор. Ковно" Mastelis 1:20000
Kauno miesto planas 1870-1890 Kauno miesto planas (1870-1890, nedatuotas). Prancūzų kalba. Mastelis apie 1:8400
Kauno planas 1875 Kaunas 1875. Kauno gubernijos statistinio komiteto leidinys. Lipšico litografija. Mastelis 100 sieksnių colyje (1:8400).
Kauno tvirtovės planas 1887
Kauno tvirtovės generalinis planas 1887 lapkričio mėn.
Mastelis 125 sieksniai colyje (1:10500).
Kauno tvirtovės planas 1887
Kauno tvirtovės planas 1887 lapkričio mėn.
Mastelis 200 sieksnių colyje (1:16800)
Kauno tvirtovės planas 1889 Kauno tvirtovės planas 1889 Mastelis 200 sieksnių colyje (1:16800)
Kauno tvirtovės planas 1894 Kauno tvirtovės planas 1894 Mastelis 250 sieksnių colyje (1:21000)
Kauno tvirtovės planas 1904 Kauno tvirtovės planas 1904 Mastelis 250 sieksnių colyje (1:21000)
Лфгтщ ьшуыещ здфтфы 1904 Gubernijos miesto Kauno planas 1904. Statistinio komiteto leidinys. Originalo kalba "План губернскаго города Ковны" Mastelis apie 1:14000
Kaunas 1907

Kauno miesto tvirtovės elementų išdėstymo planas, apie 1907 m.

Выкопировка плана г.Ковны с нанесением границ районов эспланады Ковенской крепости

41x51 cm

1:10500

Kauno tvirtovės planas 1907 Kauno tvirtovės planas 1907 m. Mastelis 250 sieksnių colyje (1:21000)
Kauno tvirtovės planas 1912 Kauno tvirtovės planas 1912 m. Mastelis 250 sieksnių colyje (1:21000)
Kauno geležinkelio stotis 1890

Kauno geležinkelio stoties planas, apie 1890 m.

Станция Ковно

66x78cm

1:2100
Kaunas 1898

Kauno dalies (Senamiestis) tarp Bulvaro ir Policijos gatvių planas, 1898 m.

Проектный план части горога Ковно…на протяжении от Бульварной до Полицейской улицы.

51x68 cm

1:840
Zarasai 1907

Zarasų (Novoaleksandrovsko) planas, 1907 m.

План гор. Новоалександровска Ковенской губернии…

1907 г.

Типо-Литография И.В.Марголина, п.ф. ”Липшиц”

34x44 cm

1:8400
Panevėžys 1878

Panevėžio planas,1878 m.

План уездного города Поневежа Ковенской губернии 1878 г.

Литография Ф.М.Липшица

35x44 cm

1:4200
Panevėžys 1904

Panevėžio planas,1904 m.

План города Поневежа Ковенской губернии…1904 г.

Типо-Литография И.В.Марголина, п.ф. ”Липшиц”

43x63 cm

1:2100
Raseiniai 1875

Raseinių planas, 1875 m.

План уездного города Россиенъ Ковенской губернии,1875 г.

Литография Ф.М.Липшица

35x42 cm

1:8400
Šiauliai 1877

Šiaulių projektinis 1877 m. planas,

План вновь проектированного расположения г. Шавли Ковенской губернии 1877 г.

Литография Ф.М.Липшица

35x45 cm

1:8400
Šiauliai 1903

Šiaulių projektinis 1903 m. planas

План проектированного расположения г. Шавли Ковенской губернии… 1903 г.

Типо-Литография И.В.Марголина, п.ф. ”Липшиц”

35x45 cm

1:8400
Stakliškės 1869

Stakliškių miestelio ir apylinkių planas, 1869m.

План принадлежащей к казённому имению Стоклишки, местечко Стоклишки, Виленской губернии, Трокскаго уезда, Езненской волости.

60x95 cm,

1:8400
Ukmerge 1880

Ukmergės planas, 1880 m.

План уездного города Вилкомира Ковенской губернии 1880 г.

Литография и типография Ф.М.Липшица

35x44 cm

1:4200
Vilniaus miesto planas 1840 Vilniaus miesto planas 1840 (План города Вильна). Miesto savivaldos leidinys. Mastelis 100 sieksnių colyje.
Vilniaus miesto planas 1840 Vilniaus miesto planas 1840 m.. Litografija m.Maca.Vilna
Vilnius 1842

Vilniaus planas, 1842

Plan miasta Wilna po roku 1840.

51x63 cm
Vilniaus planas 1856 Vilniaus miesto planas, 1856 (Plan miasta Wilna, 1856)
Vilniaus miesto planas 1859 Vilniaus miesto planas 1859. Lenkų kalba "Plan miasta Wilna"
Vilniaus miesto planas 1862 Vilniaus miesto planas, 1862 (Plan miasta Wilna, 1862)
Vilniaus planas 1881 Vilniaus miesto planas 1881 (Plan miasta Wilna)
Vilniaus miesto planas 1890. Plan miasta Wilna

Vilniaus miesto ir apylinkių planas 1889. Lenkų kalba "Plan miasta Wilna i jego okolic". Litografija W. Glowczewskiego Varšuvoje.

Mastelis 180 sieksnių viename colyje
Vilniaus planas 1890 Vilniaus mieto planas 1890. Originalo kalba "План города Вильны". F.Dobrianskio leidimas. Mastelis 50 sieksnių colyje.
Vilniaus planas 1898 Planas vadovas po Vilniaus miestą, 1898 (План путеводитель по городе Вильне). Pateikti pagrindinių pastatų, šventovių, parkų pavadinimai. Sudarytojai: S.K.Jankovskis (С.К. Янковский), V.S. Gajevskis  (В.С.Гаевский). Mastelis 120 sieksnių colyje
Vilnius 1904 Vilniaus miesto planas 1904. Originalo kalba "План города Вильны". N.Maco litografija Vilniuje. Planą sudarė žemėtvarkininkas F.Valickis (Ф.Валицкий) Mastelis 100 sieksnių colyje.
Vilniaus miesto planas 1916 Vilniaus miesto planas 1916 (Plan miasta Wilna)

 

Sekite atnaujinimus.
Carinės Rusijos imperijos laikotarpio (1795-1917) Lietuvos teritoriją apimančių gubernijų žemėlapiai
Carinės Rusijos imperijos laikotarpio (1795-1917) Lietuvos teritoriją apimančių gubernijų žemėlapiai, išleisti carinės Rusijos imperijos kartografinėse institucijose. Pavieniai žemėlapiai, skaitmenizuoti 300-600 dpi geba (jei nenurodyta kitaip).

Žemėlapio miniatiūra Pavadinimas Charakteristikos
Augustavo gubernija 1855

Augustavo gubernijos žemėlapis,

Карта Августовской губернии

1855 г.

Карт.зав. А.Ильина

С.П.б

 

39x57 cm

1:420000
Suvalku gubernija 1902

Suvalkų gubernijos žemėlapis,

Карта Сувальской губернии

1902

Карт.зав. А.Ильина

52x69 cm

1:420000

Vilniaus ir Kauno gubernijos 1843

Vilniaus ir Kauno gubernijų žemėlapis 1843

Карта Ковенской и Виленской губерний 1843 г.

На подлинной написано: Государь Император рассматривать изволил в Петрограде 7 Августа 1843 г. Статсь секретарь Ханыковь

Подлинную подписали: Виленский Губернский землемер Левицкий, Виленский Уездной землемер Букоемский (?)

100x128 cm

1:420000
Kauno gubernija 1878 m.

Kauno gubernijos žemėlapis 1878 m.

Карта Ковенской губернии 1878 г.

Литография Ф.М.Липшица

34x40 cm

1:1260000
Kauno gubernija 1883

Kauno gubernijos žemėlapis 1883 m.

Государю нашему Александру III в день священного венчания на царство. От крестьян Ковенской губернии 1883
54x54 cm
Kauno gubernija 1905

Kauno gubernijos žemėlapis 1905 m.

Карта Ковенской губернии 1905 г.

Карт.зав. А.Ильина С.П.б

 

54x71 cm

1:840000
Kauno gubernija Iljinas

Kauno gubernijos žemėlapis

Карта Ковенской губернии

Kartu ir Kauno miesto planas 1:42000 su gatvių pavadinimais

Карт.зав. А.Ильина

 

61x82 cm

1:630000
Vilniaus gubernija

Vilniaus gubernijos žemėlapis

Карта Виленской губернии

35x41 cm

1:840000
Vilniaus gubernija Iljinas

Vilniaus gubernijos žemėlapis

Карта Виленской губернии

Карт.зав. А.Ильина

Kartu ir Vilniaus miesto planas 1:42000 su gatvių pavadinimais

62x64 cm

1:630000

Sekite atnaujinimus
Kauno miesto ir apylinkių...žemėlapis (Топографическая карта окрестности города Ковно...), 1837-38, 1:16800

Sistemingas, pagrįstas geodeziniais punktais Lietuvos kartografavimas pradėtas 1819-1829 metais. Darbai, vadovaujant Karoliui Teneriui, buvo vykdomi tik Vilniaus gubernijos ribose, pusiau instrumentinės nuotraukos mastelis 1:21000. Nors buvo sudaryti 663 lapai 1:21000 mastelio nuotraukos originalai, 182 1:42000 mastelio žemėlapio lapai, tačiau teatspausdintas tik vienas 1:42000 mastelio žemėlapio lapas apėmęs Vilnių ir jo apylinkes (kada nors bus kolekcijoje). Kita K. Tenerio topografinė nuotrauka panaudota leidžiant 1:126000 (trys varstai colyje) mastelio žemėlapį.

1827-1837 metais buvo daroma Gardino gubernijos topografinė nuotrauka masteliu 1:16800 (200 sieksnių angliškame colyje). Darbams vadovavo Fiodoras Šubertas. /Literatūra, 3/

1837-1838 metais išleistas topografinis "Kauno miesto ir apylinkių abipus Nemuno žemėlapis (Топографическая карта окрестности города Ковно по обоим берегам р. Немана) masteliu 1:16800 apėmė maždaug 17 kmx27 km teritoriją.

Žemėlapis sudarytas iš 8 lapų, kurių matmenys 50x40 cm. Žemėlapio lapai atspausti viena spalva.

Reljefas pažymėtas brūkšniavimu.

Žemėlapiai atspausti nuo graviūros ant akmens. Topografai: Брызгалов, Руденко, Мыльный, Навин, Тарасов.

Prielaida: Sprendžiant iš to, kokiu masteliu išleistas topografinis žemėlapis, tikėtina, jog jo leidybai panaudoti topografinės nuotraukos, atliktos vadovaujant F.Šubertui, originalai.

Topografinio žemėlapio „Kauno miesto ir apylinkių abipus Nemuno žemėlapis (Топографическая карта окрестности города Ковно по обоим берегам р. Немана)“ fragmentas apimantis Kauno miestą.

Livonijos žemėlapis 6 lapuose 1:189000, 1839 m.

Livonijos žemėlapį šešiuose lapuose masteliu 1:189000 (4,5 varstai colyje) originaliu pavadinimu "Specialcharte von Livland in 6 Blättern: Bearbeitet und herausgegeben auf Veranstaltung der Livländischen Gemeinnützigen und Ökonomischen Societät nach Struves astronomisch-trigonometrischen Vermessung und den vollständingen Specialmessungen gezeichnet von C. G. Rücker; gestochen im Topographischen Depot des Kaiserlichen Generalstabes" 1839 metais pagal Struvės astronominius - trigonometrinius matavimus parengė ir išleido Rücker Carl Gottlieb. Žemėlapis taip pat žinomas kaip "Pusiau instrumentinis Livonijos žemėlapis" ("Семитопографическая карта Лифляндии").

Žemėlapio lapų dydis - 2° ilgumos x 50′ platumos. Ilguma skaičiuota nuo Ferro. Lapai atspausdinti viena spalva.

Livland 1839

Nemuno upės vagos topografinis 1895-1897 metų žemėlapis
Nemuno upės vagos topografinis 1895-1897 metų žemėlapis, kuriame detaliai atvaizduota ir Lietuvos teritorijoje esanti upės vaga bei situacija pakrantėje. Visas žemėlapis apėmė Nemuną nuo Stolbcų iki Smalininkų. Topografiniame žemėlapyje, sudarytame iš atskirų lapų preciziškai pažymėti upės vagos duomenys (gylis, farvateris, seklumos, lygis, pakrantės....). Žemėlapis, sudarytas iš atskirų lapų, buvo išleistas spalvotai. Topografinė nuotrauka 255 lapuose, mastelis 1:5000, planšetai išleisti masteliu 1:126 000 (3 varstai colyje).

Nemuno vagos topografinis žemėlapis 1896
Nemuno vagos 1896 metų žemėlapio lapo Nr.179 fragmentas (j.b)

Kol kas pavyko surasti ir skaitmenizuoti tik nedidelę dalį Nemuno upės vagos topografinio žemėlapio lapų (rinktinis lapas ČIA).
Sutartiniai ženklai šiam žemėlapiui ČIA.

Detalus karinis Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapis, 1799.

Valdant Rusijos imperatoriui Povilui I-jam, 1796 metais buvo įkurta jo didenybės kvartmeisterių dalies svita, į kurios sudėtį įėjo ir jo didenybės braižykla, kuri pagal Prūsijos pavyzdį 1797 metais buvo pavadinta Žemėlapių depu (Депо карт). Žemėlapių depui buvo pavesta sudaryti, kaupti ir tiražuoti gubernijų, apskričių, miestų, sienų, tvirtovių ir pan. žemėlapiai, planai. Vienu iš pirmųjų Žemėlapių depo žemėlapiu, išleistu 1799 metais ir apimančiu didžiąją tuometinių Lietuvos gubernijos bei Prūsijos teritorijų, buvo žemėlapis, susidedantis iš 14 lapų dydžiu 43x55 cm., pavadinimu „Detalus karinis Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapis" ("Подробная милитерная карта по границе России с Пруссиею"). Žemėlapio leidimui vadovavo inžinerijos pulkininkas K.I.Opermanas. Žemėlapio masteliu maždaug 1:500000 lapai apriboti bendru rėmeliu (žiūr. žemiau), pirmame lape pateiktas kartušas su žemėlapio pavadinimu, leidėju, ketvirtame lape pateikti sutartiniai ženklai, linijinė mastelio skalė.

 

Opperman 1799
Bendras Detalaus karinio Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapio (1799 m.) vaizdas
1799
Detalaus karinio Rusijos ir Prūsijos pasienio žemėlapio (1799 m.) fragmentas

Specialus dalies Kuršo gubernijos administracinių vienetų žemėlapis (1866-1870)

Pagal topografinę nuotrauką atliktą 1860-1880 (kitais duomenimis iki 1883) metais, Kuršo statistinis komitetas išleido Specialų dalies Kuršo gubernijos administracinių vienetų žemėlapį masteliu maždaug 1:50000 (penki varstai 4,04 colio). Atskiri žemėlapio lapai išleisti 1866-1870 metais. Žemėlapio sudarytoju tituluojamas Karlas Moringas (Carl Möhring).

Kaip matome iš pavyzdžio atskiromis spalvomis atvaizduoti miškai, pievos, dirbami laukai. Masteliniais ženklais - gyvenvietės, miestai, kaimai, kelių tinklas, hidrografijos elementai, administracinių vienetų ribos, malūnai, užeigos, girininkijos ir t.t.. Vietovardžiai suvokietinti. Reljefas žemėlapyje neatvaizduotas.

Kuršas 1:84000

Specialaus dalies Kuršo gubernijos administracinių vienetų žemėlapio masteliu 1:50000 fragmentas (palyginimui lapo O-34-132-CD fragmentas tai pačiai vietovei)

Varšuvos ir apylinkių žemėlapiai

Po Napoleonmečio karų Lenkijos karalystėje (iki 1831 m.) veikė dvi kartografinės-topografinės tarnybos: Karinių inžinierių korpusas ir Generalinė Kvatermeisterių tarnyba prie kariuomenės, pastarajai vadovavo Mauricijus Hauke. Kvatermeisterių topografinis biuras vykdė karalystės matavimus ir topografavimą. kaip šio darbo rezultatai buvo išleista gausi gama žemėlapių, taip pat šie matavimai buvo ir Lenkijos karalystės topografinio žemėlapio masteliu 1:126000 (trys varstai colyje) pagrindas. 1819-1820 metais buvo išleisti 2 Varšuvos ir apylinkių žemėlapiai masteliu 1:21000 (pusė varsto colyje). Pirma žemėlapio versija- 4 lapų sudėtyje, antra versija-6 lapų sudėtyje.

varšuva 1819

Varšuvos ir apylinkių žemėlapio masteliu 1:21000 (1820) fragmentas

1829 metais buvo parengtas ir išleistas 9 lapų apimtyje Varšuvos miesto žemėlapis masteliu 1:4200, apimantis ne tik Varšuvos miestą bet ir apylinkes. Originalus žemėlapio pavadinimas "Plan miasta stolecznego Warszawy z roskazu Jego Cesarzewiczowskiej Mosci Wielkiego Xieciz Konstantego...". Žemėlapyje pažymėta nauji situacijos elementai, atnaujintas kelių tinklas.

Varšuva 1:4200

Varšuvos ir apylinkių žemėlapio (1829) masteliu 1:4200 fragmentas

Varšuvos ir apylinkių žemėlapis masteliu 1:16800 pagal 1836 instrumentinę nuotrauką (1860 patikslinti duomenys). Žemėlapis susideda iš 6 lapų, kurių kiekvienas yra 54x54 cm. dydžio. Originalus žemėlapio pavadinimas Карта окрестностей Варшавы.

 

Varšuva 1836

Varšuvos ir apylinkių 1836 m. žemėlapio masteliu 1:16800 fragmentas

Gubernijų žemėlapiai 1795-1840
Gardino apskrities žemėlapis 1797

Gardino apskrities žemėlapis, originalus pavadinimas Генеральная карта Гроденскаго уезда сочинена в 1797 г. (4 верста  в дюйме, 1:168000). Sudarė: обер-квартирмейстер Литовской дивизии майор Хоменчовски (?)

 Pružanų apskritis

 Lietuviškosios Gardino gubernijos Pružanų apskrities žemėlapis, originalus pavadinimas Карта Литовско Гроденской губернии Пружанского уезда сочинена в 1809 июля 32 (!!!), 5 верст в дюйме (1:210000), сочинил Пружанский уездной землемер Станислав Решна.
Fragmentas (labai įdomi sudarymo data)

 Gardino gubernija 1807

Gardino gubernijos žemėlapis (1807-1812), mastelis 5 varstai colyje (1:210000)

Карта Гроденской губернии (1807-1812), 5 верст в дюйме (1:210000)
Fragmentas

Lietuvos ir Palenkės 1793 m. žemėlapis
Lietuvos ir Palenkės 1793 m. žemėlapis, sukurtas 1793 m. vadovaujant Rusijos imperijos kariuomenės Generalinio štabo generolui-kvartirmeisteriui I.I. Germanui (Иван Иванович Герман фон Ферзен). Plačiau apie žemėlapį atskiras straipsnelis šioje svetainėje (nuoroda). Žemėlapio mastelis maždaug 5 varstai colyje (apie 1:210000). Žemėlapis susideda iš atskirų lapų atvaizduojančių atskirus administracinius vienetus.
1793

Карта части воеводства Брест-Литовскаго

(Dalies Lietuvos Bresto vaivadijos žemėlapis)

Lietuvos ir Palenkės žemėlapis

Карта части воеводства Брест-Литовскаго, Пинцкаго и Волынскаго

(Dalies Lietuvos Bresto, Pinsko ir Volynės vaivadijų žemėlapis)

Trakų vaivadijos žemėlapis

Карта части воеводства Троцкаго

(Dalies Trakų vaivadijos žemėlapis)

Volkovisko ir Gardino pavietai

Карта повета Волковискаго, части Гроденскаго

(Volkovisko ir dalies Gardino pavietų žemėlapis)

Trakų, Palenkės vaivadijos

Карта части воеводств Брест-Литовского, Троцкого, Подляского и Новогрудского

(Brastos, Trakų, Palenkės ir Naugarduko dalies vaivadijų žemėlapis)

Rusijos imperijos 1795-1799 pasienio žemėlapiai ir planai
Po III Abiejų Tautų Respublikos padalijimo Užnemunė atiteko Prūsijai, didžioji LDK dalis - Rusijos imperijai. (Šiek tiek to laikmečio kartografijos istorijos surasite straipsnelyje apie Lietuvos ir Palenkės 1793 m. žemėlapį). Topografams buvo iškelta užduots kuo greičiau ir kaip galima tiksliau žemėlapiuose atvaizduoti svarbiausius strateginius rajonus. 1795-1797 (ir vėliau) buvo topografuota ir Rusijos imperijos siena, dalinai sutapusi su Nemunu.
Įdomus Rusijos imperijos pasienio su Prūsijos valdomis Nemuno upe žemėlapis (orig. pavadinimas Карта пограничная империи Всероссийской с Прусскими владениями по реке Неману...). Tikėtina, jog žemėlapis buvo leidžiamas atskirais lapais "nuo stulpo xx iki stulpo yy". Lietuvos teritoriją apėmė 3 šio žemėlapio lapai. Pirmasis atvaizdavo pasienį Nemunu nuo 157 iki 168 pasienio stulpo (nuo Gardino iki Nemunaičio), antrasis nuo 168 iki 180 (nuo Alytaus iki Kauno), trečiasis nuo 181 iki 186 pasienio stulpo (nuo Zapyškio iki Jurbarko).

Pasienio žemėlapis
Rusijos imperijos pasienio su Prūsijos valdomis Nemuno upe žemėlapio nuo stulpo 157 iki 168 (orig. pavadinimas Карта пограничная империи Всероссийской с Прусскими владениями по реке Неману...) bendras vaizas

Kaunas 1797
Rusijos imperijos pasienio su Prūsijos valdomis Nemuno upe žemėlapio nuo stulpo 168 iki 180 (orig. pavadinimas Карта пограничная империи Всероссийской с Прусскими владениями по реке Неману...) fragmentas (pasididina).

Pasienio Nemunu žemėlapis 1797
Rusijos imperijos pasienio su Prūsijos valdomis Nemuno upe žemėlapio nuo stulpo 181 iki 186 (orig. pavadinimas Карта пограничная империи Всероссийской с Прусскими владениями по реке Неману...) fragmentas, Jurbarko miestas

Žemėlapio kūrėjas Oberkvartirmeisteris primier marjoras ir kavalierius Karlas Lipchartas (Карл Липхарт).
Žemėlapyje atvaizduoti miestai, miesteliai, kaimai, dvarai, bažnyčio, vienuolynai, karčiamos, užeigos, malūnai, įtvirtinimai, pasienio stulpai, pagrindiniai keliai, perkėlos, miškai, upės tiek dešinėje (Rusijos imperija), tiek kairėje (Prūsija) Nemuno pusėje.
Upės Neries nuo jos ištakų iki pirmosios prekybinės prieplaukos žemėlapis. K.Tiškevičius, 1857.

Upės Neries nuo jos ištakų iki pirmosios prekybinės prieplaukos žemėlapis (originalus pavadinimas Mapa rzeki Wilji od jej zrodla az do pierwszej prystani handlowej). Žemėlapis sudarytas K.Tiškevičiaus ekspedicijos Nerimi metu 1857 metais. Žemėlapyje atvaizduota upės vaga, krantai, intakai, šalia upės išsidėstę miesteliai ar kaimai nuo ištakų (Didysis laukas/   Великое Поля) iki Kostyki (Костыки) kaimo netoli Vileikos (Вилейское водохраниолище).

Žemėlapio mastelis 1:48000 (pagal kitus duomenis 1:30000), žemėlapis susideda iš 7 lapų, didžiausias iš jų 69x109 cm). Žemėlapis išleistas viena spalva.

Rinktinis lapas (nuoroda), kuriame atvaizduotos teritorijos, kurias atvaizduoja žemėlapis.

Mapa rzeki Wilji od jej zrodla az do pierwszej prystani handlowej

Upės Neries nuo jos ištakų iki pirmosios prekybinės prieplaukos žemėlapio (originalus pavadinimas Mapa rzeki Wilji od jej zrodla az do pierwszej prystani handlowej) fragmentas

Plačiau apie ekspediciją (ir apie Nerį) leidinyje Wilija i jej brzegi pod wzgledem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym i etnograficznym (Neris ir jos krantai hidrografiniu, istoriniu, archeologiniu ir etnografiniu požiūriu, 1871, lenkų kalba). Nuoroda.

Reikėtų prisiminti, jog 2010 metais AGI išleido DVD leidinį Nerimi nuo ištakų iki Nemuno (autoriai Romualdas Girkus, Šarūnas Lazauskas, Zinaida Orlovaitė, Deimė Gujaitė), kuris žemėlapiais bei nuotraukomis iliustruoja 2007 metų ekspedicijos maršrutą. Pakartotinė ekspedicija surengta 2007 metais. ISBN 978-9955-663-11-9

Minsko ir Gardino, MInsko ir Vilniaus gubernijų ribų žemėlapiai (1806-1808 m.)

1801 m. caro Aleksandro I valdymo metu Lietuvos gubernija buvo padalinta į Lietuvos Vilniaus (Литовско-Виленская) ir Lietuvos Gardino (Литовско-Гроденская) gubernijas. Baltarusijos gubernija buvo padalinta į Baltarusijos Vitebsko (Белорусско-Витебская) ir Baltarusijos Mogiliavo (Белорусско-Могилевская) gubernijas. Tarp Minsko ir Lietuvos Vilniaus, Lietuvos Gardino, Baltarusijos Vitebsko, Baltarusijos Mogiliavo (ir kitų) gubernijų buvo detaliai nustatytos administracinės ribos ir nubraižyti detalūs gubernijų ribų žemėlapiai.

L.: A.A.Gliožaitis Lietuvos administracinis suskirstymas žemėlapiuose nuo seniausiųjų laikų iki XXI a. pradžios.

Vienas iš tokių žemėlapių pavadinimu План боку Гроденской губернии от Миской ограничённой (1808), [Gardino gubernijos ribos su Minsko gubernija planas, 1808] detaliai atvaizduoja gubernijų ribą nuo Gardino, Minsko ir Vilniaus gubernijų sankirtos iki Vigonavo ežero (озеро Выгоновское). Mastelis 1:84000.

План боку Гроденской губернии от Миской ограничённой

Žemėlapio  План боку Гроденской губернии от Миской ограничённой (1808), [Gardino gubernijos ribos su Minsko gubernija planas, 1808] fragmentas, Nesvyžiaus miestas, 1:84000

Kitas panašus žemėlapis tai Vilniaus ir Minsko gubernijų ribos žemėlapis nuo Kuršo gubernijos iki Vilniaus gubernijos Vilniaus pavieto [1806]. Mastelis 1:84000

Vilniaus ir Minsko gubernijų ribos žemėlapis

Vilniaus ir Minsko gubernijų ribos žemėlapio fragmentas, 1806, 1:84000

Trečias žemėlapis atvaizduoja Vilniaus ir Minsko gubernijų sieną Naročio upe nuo Iža miesto iki Naroč miesto. Originalus žemėlapio pavadinimas [RU] Геометрический план обок границы означающей демаркационную линию по реке Нарочь между губерниями Минской и Литовско-Виленской. Учинен вымер 1820 года августа 16 дня по указу Литовско-Виленского Губернского правления и по определению учреждённой комиссии для открытия Демаркационной линии между упомянутыми губерниями.

Vilniaus ir Minsko gubernijų riba

Vilniaus ir Minsko gubernijų sieną Naročio upe nuo Iža miesto iki Naroč miesto atvaizduojančio žemėlapio fragmentas, 1820, 1:21000 (Korolevcy, Королевцы)

Žemėlapis sudarytas 1820 metais, mastelis 1:21000 (250 sieksnių colyje). Žemėlapio atvaizduojama teritorija šiuolaikiniame žemėlapyje (1:100000 N-35-42, N-35-54).

Generalinis Nemuno upės nuo Kauno iki Prūsijos sienos planas
Nemuno upės nuo Kauno iki Prūsijo sienos planas Laivavedybos atlasas Generalinis Nemuno upės nuo Kauno iki Prūsijos sienos planas (orig. [RU] Генеральный план реки Немана от г. Ковны до границы Пруссии) sudarytas 1860-1880 (+-) metais, kartu parengtas ir išleistas Laivavedybos atlasas Nemunu nuo Kauno iki Prusijos sienos (orig. [RU] Судоходный дорожник р. Немана от г. Ковна до Прусской границы). Nemuno upės nuo Kauno iki Prūsijos sienos planą sudaro 20 žemėlapių (lapų) masteliu 1:21000 (250 sieksnių colyje). Žemėlapis spalvotas.

Nemuno upės planas
Generalinio Nemuno upės nuo Kauno iki Prūsijos sienos plano 1 lapo fragmentas, Jiesios ir Baibako (Байбаки) kaimai

Lapo, atvaizduojančio Panemunę, Baibako ir Jiesios kaimus (dabar Kauno dalis) pilnas vaizdas (nuoroda)
Lapo atvaizduojančio Kauną ir Marvelę (dabar Kauno dalis) pilnas vaizdas (nuoroda)
Lapo vaizduojančio Veršvų ir Kaniukų kaimus (dabar kauno dalis) pilnas vaizdas (nuoroda)
Lapo vaizduojančio Šilelio ir Netonių kaimus pilnas vaizdas (nuoroda)
Lapo vaizduojančio Zapyškį pilnas vaizdas (nuoroda)
Archeologinis Vilniaus gubernijos žemėlapis. F.Pokrovskis, 1893 (žemėlapio nuoroda).

Archeologinis Vilniaus gubernijos žemėlapis, išleistas 1893 m. F.Pokrovskio. Žemėlapį pasieksite spustelėję nuorodą aukščiau (arba ČIA), visą leidinį (knygą), galite parsisiųsti ČIA.

Originalus pavadinimas - "Археологическая карта Виленской губернии. Составил Ф.В. Покровский".

Archeologinis Kauno gubernijos žemėlapis. F.Pokrovskis, 1899 (žemėlapio nuoroda).
Archeologinis Kauno gubernijos žemėlapis, išleistas 1899 m. F.Pokrovskio. Žemėlapį pasieksite spustelėję nuorodą aukščiau (arba ČIA), visą leidinį (knygą), galite parsisiųsti ČIA.

Originalus pavadinimas - "Археологическая карта Ковенской губернии. Составил Ф.В.Покровский".
Kalbos, Languages, Языки
Man patinka maps4u.lt
Prisijungti
Vardas

SlaptažodisPamiršai Slaptažodį?
Prašyk Naujo!.
Google reklama

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Užkrauta per 0.03 sekundes 7,694,044 unikalūs lankytojai