2009 03 09
Posted by admin on 2009-03-10 13:20:50
With maps W.Chrzanovski "Map of ancient Poland" - Karta dawnej Polski z przyległemi okolicami krajow sąsiednich według nowszych materyałow..." (1840-59) and atlas "Polish- Lithuania battles in Suvalkija in 1920 (Walki Polsko-Litewskie na Suwalszczyznie we wrzesniu 1920 r.) " (1938) we continue catalogue Polish maps (1812-1839).